torsdag 29 augusti 2013

Vinden blåser mot högerpolitik och klassklyftor

Perspektiv: Sverige ett år innan valet

Av Per Olsson

Snart är det ett år kvar till valet och opinionsvindarna har vänt – mot det borgerliga systemskiftet och dess effekter. Det finns en utbredd uppfattning, även inom det som brukar kallas medelklassen, att samhällsutvecklingen går åt fel hål och att landet håller på att glida isär.
Alliansen och projektet de Nya Moderaterna har nått vägs ände. Och valet 2014 kan resultera i att två (Kristdemokraterna och Centern) av fyra Allianspartier ramlar ur riksdagen.
Bakom allt tal om att Sverige är på rätt väg växer klassklyftorna och arbetslösheten ligger kvar på en rekordhög nivå. Den sociala krisen nådde en ny vändning i år i form av de kravaller som ägde rum i Husby med flera förorter. Det var en tydlig larmsignal om vad som väntar när klasskillnaderna vidgas och massarbetslösheten består.

Efter mer än två decennier av borgerligt systemskifte – avregleringar, privatiseringar och nedskärningar – har Sverige blivit ett land där marknadsanpassningen av välfärd och exempelvis kollektivtrafik gått längre än i något annat land. Sedan 1980-talets mitt har ”en revolution i det tysta” ägt rum i Sverige, vilket var den brittiska tidskriften Economist beskrivning av den kontrarevolution och den tillbakarullning som har ägt rum. Enligt samma tidskrift skulle den nyliberala gurun ”Milton Friedman känna sig mer hemma i dagens Stockholm än i Washington DC”.
Privatiseringarna och avreglering­arna har nu skapat en horribel marknadskris inom välfärdssektorn, som kanske främst märks på skolans område. Skolan tyngs nu ner av å ena sidan utarmningen av den kommuna­la skolan och å den andra av att friskolornas ägare lägger ned eller gör konkurs.

onsdag 28 augusti 2013

Friskoleeländet fortsätter

Lärare och elever får betala skolkrisen

Av Robert Bielecki

Efter John Bauer-koncernens konkurs riskerar nu fler gymnasieskolor att gå samma öde till mötes. En fjärdedel av de 129 friskoleföretag som har granskats, vilka alla ägs och drivs av riskkapitalbolag och andra privata aktörer, går back ekonomiskt.

Det är kreditupplysningsbolaget UC som har granskat 129 av 180 friskoleföretag som är verksamma i Sverige. Granskningen visar att risken för konkurs för dessa företag är 25 procent större än genomsnittsrisken för andra aktiebolag i Sverige. 12 ­procent av de 129 friskoleföretagen hamnar i den sämsta eller näst sämsta gruppen av fem riskklasser, där riskklasser är en bedömning på hur troligt det är att företaget hamnar i konkurs.
Styrelsens sammansättning, betalningsanmärkningar, skulder och bokslut ligger till grund för vilken rankning ett företag får.

tisdag 27 augusti 2013

Kulturparkens framtid upp till debatt

Rädda Haninges Kulturpark demonstrerar 9 september  Kommunen ordnar debatt i november efter förslag från RS 

T.v: Sommarkonsert vid Gula villan i Folkparken. T.h: Gamla Folkets hus
Som Rättvisepartiet Socialisterna (RS), RoJ-teatern och andra föreningar uppmärksammat hotas det som återstår av Haninges Kulturpark av vägutbyggnad och bostadsrätter. Om planerna realiseras kommer stora delar av kulturlivet i området försvinna såväl som viktig kulturhistoria i form av Gamla Folkets hus där RoJ-teatern har sina föreställningar, Bagarvillan, Smedjan och Alphyddan med sin vackra trädgård. I denna sista gröna kil från det det gamla Handen finns också Gula villan, vars sommarspelningar samlat tusentals ungdomar. Dagens utredning kommer utmynna i förslag under våren och förslag till beslut kommer att vara aktuellt strax innan valet nästa år.

Men kommunledningens vanliga plan, att utreda utan insyn ända fram tills det finns ett färdigt förslag, har tillintergjorts. Kampanjen 'Rädda Haninges Kulturpark' är redan i färd med mobilisering till demonstration utanför nästa kommunfullmäktige den 9 september. Och på det sammanträde som hölls med kommunfullmäktiges gruppledare och presidium i måndags fick Mattias Bernhardsson (RS) igenom att frågan ska debatteras i kommunfullmäktige i november. I första hand föreslog RS att det skulle vara en tematimme om Kulturparkens betydelse med en inledare från RoJ-teatern. Men det slutade istället med en debattimme mellan partierna med en tjänsteman som inledare.

torsdag 22 augusti 2013

Efter hijabuppropet: Ta kamp mot det rasistiska våldet!

"Det primitiva näthat och de glåpord på stan som mötte slöjbärande kvinnor och män under måndagen och därefter är en dörröppnare för insikten i hur muslimska kvinnor har det"

SvD SvD2 SR 

Rasismen mot muslimer orsakade ännu ett offer i lördags kväll i och med misshandeln av den slöjbeklädda kvinnan i Farsta Centrum i Stockholm, som dessutom var gravid. Därefter har svaret – hijabuppropet i solidaritet med kvinnan – i sin tur provocerat fram så mycket rasism att det borde bli en väckarklocka för alla antirasister.

onsdag 21 augusti 2013

Folkkampanjen för gemensam välfärd tar sats

80 aktivister på upptaktsmötet inför manifestationen 21 september


Nu har kampanjen till demonstrationen den 21 september startat på allvar. Den 15 augusti kom 80 personer till Folkkampanjen för Gemensam Välfärds möte i Stockholm för att diskutera mobiliseringen.

En av dem som för första gången var med var Linda Tillybs, som är arbetsplatsombud för GS-facket:
– Jag är här för att engagera mig. Det ska bli en stor demonstration som ska få mycket uppmärksamhet. Om vi blir många kan vi göra skillnad. Den viktigaste frågan för mig är att stoppa vinsterna i välfärden.

söndag 18 augusti 2013

RS på Haningedagen


Rättvisepartiet Socialisterna (RS) deltog på Haningedagen med tält, kampanj och musik ur högtalarna. Mycket material gick åt i RS olika kampanjer, bl a för välfärd utan vinst och för att rädda Kulturparkenpar.
Kampanjen för att rädda Kulturparken (där anrika gamla folkets Hus och Gula Villan ligger) har fått vind i seglen och ett nätverk har bildats med bl a RoJ-teatern, Kulturföreningen Levande Zon, Rättvisepartiet Socialisterna, Allt åt Alla, Mukavemmet m fl (Facebook-event för planeringsmöte inför demonstration utanför kommunfullmäktige).

Ett axplock av RS material på Haningedagen:

måndag 12 augusti 2013

Vi måste försvara Kulturparken

"Kreativt skapande och konstnärlig utveckling ska inte vara en klassfråga"

Haninge kommun har med Mark- och exploateringschefen Britta Orring i spetsen beslutat att göra en utredning om utbyggnad av bilvägar och bostäder i det som idag är Haninges Kulturpark. Utredningen kallas för ”Planuppdrag för förlängning av Stationsvägen och förskola i gamla Folkparkenområdet”. Planerna på att riva stora delar av Haninges kulturliv är häpnadsväckande och visar på vilket kulturförakt som råder inom Kommmunstyrelsen.

Ruben Derkert, medlem i RS och
RoJ-teatern
Gamla Folkets Hus som idag ägs av det kommunala fastighetsförvaltningsbolaget Tornberget byggdes på 1940-talet och hade då veckovisa aktiviteter och en dansbana intill. Under 1960- och -70-talen användes gamla Folkets hus som biograf.
I början av 1980-talet planerades det för bebyggelse av bostäder i Folkparken. Men då räddades Gamla Folkets hus av Kulturföreningen RoJ - som bildades i och med uppsättningen av föreställningen Romeo och Julia - och fick 1984 ett rullande rivningskontrakt av Haninge Kommun. Målet med RoJ var att så många som möjligt skulle kunna få vara med och spela teater och utveckla sin kreativitet och skapande. Sedan 1984 har RoJ-teatern satt upp minst en föreställning om året. Förutom Romeo och Julia har föreställningar som Hamlet, Vi betalar inte vi betalar inte, Scrooge – En julsaga, Luskokarna och Majakovskij samt många fler spelats.
I början av 1990-talet hotades Kulturparken än en gång av kommunen som utformade detaljplaner för att bygga industrihotell vilket startade en opinionsrörelse mot beslutet och för bevarandet av Kulturparken och Haninges kulturs- och föreningsliv.

söndag 11 augusti 2013

Obama Not Welcome

Av Per Olsson

USA:s president Barack Obama
kommer att besöka Sverige den 4-5 september.  Egentligen var det meningen att Obama under dessa två dagar skulle möta Rysslands president Vladimir Putin. Men det blev Sverigebesök istället. Genom att hastigt ställa in Putinmötet vill USA-imperialismen göra en markering mot den ryska imperialismen som kommit i konflikt med Washington när det gäller frågor som Syrien, kärnvapen/missilförsvar, handelsvillkor och ”visselblåsaren” Edward Snowden samt ”belöna en vän” – den svenska högerregeringen.

torsdag 8 augusti 2013

M-minister med uppdrag att försämra pensionerna

Av Per Olsson

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) vill ändra reglerna i tjänstepensionssystemet som fack och arbetsgivare förhandlat fram. Kristersson hotar att lagstifta bort de rättigheter som löntagarna förhandlat fram och säger samtidigt att pensionärerna inte kan räkna med några förbättringar.

Attacken mot tjänstepensionen är ett led i regeringens strävan att försämra pensionen och höja pensionsåldern. Det säger ministern till Dagens Nyheter den 5 augusti.
I samma intervju säger han också att bromsen i pensionssystemet blir kvar och att det inte blir någon höjning av pensionerna eftersom ”de som i dag går i pension tillhör den mest välmående pensionärsgeneration som vi har haft”.
Socialförsäkringsministerns uttalanden är både hånfulla och direkt lögnaktiga. För det första är det väldigt få som överhuvudtaget lyfter sin tjänstepension vid 55 års ålder. Där-emot är det många LO-arbetare som tvingas gå i pension redan vid 61 års ålder.

onsdag 7 augusti 2013

Pride: Välbesökt möte om kamp för välfärd utan vinst

Under Prideveckan anordnade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ett seminarium i Pride House: ”Privatiseringshetsen och hbtq-personers kamp för välfärd utan vinst”. 
Sanna Tefke (RS)
Foto: Natalia Medina
Inledningen hölls av Sanna Tefke, ersättare för RS i Haninge kommunfullmäktige, förtroendevald inom Kommunal och en av initiativtagarna till nätverket Välfärd utan vinst.
Hon började med att prata om Sveriges förvandling från ett välfärdsland till ett nyliberalt experiment:
– Välfärden har rustats ner under de senaste 20 åren, men sedan år 2006 har det gått extremt fort. Inget annat land i världen låter riskkapitalister köpa upp till exempel akutsjukhus, som S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Hon drog kopplingen till hbtq-personers utsatthet som förvärras under högerpolitikens nedskärningar. 

–  Särskilt bland hbtq-ungdomar ökar ohälsan fort. Personal på skolorna saknar ofta hbtq-kompetens, vilket är en av de saker man först skär ner på. Det finns idag ett äldreboende för hbtq-personer i Stockholm, vilket är jättebra. Men hbtq-personer ska ju inte behöva söka sig till särskilda boenden, vårdcentraler och liknande för att slippa diskriminering, tillade Sanna.

Lina Westerlund, lärarstudent och medlem i RS, sade i diskussionen:
– Skolan har blivit en marknad där föräldrarna blir kunder. Inom de privata skolorna där vinst sätts först kan religiösa föräldrar ha åsikter som de får igenom när det gäller exempelvis sexualundervisning.

Louise Strömbäck

Läs också:

> Seger: Haninge backar - alla anställda i privat hemtjänst får kollektivavtal

torsdag 1 augusti 2013

Graviditet och barn är inga varor

”När du är fattig har du inte lyxen att tänka på obehag”
Lina Rigney Thörnblom (RS)
Av Lina Rigney Thörnblom
Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Flera rapporter har kommit det senaste året om surrogatmödrar som har dött i och med sin graviditet. Men storleken på mörkertalet är oklart till exempel i Indien där livmoderindustrin blomstrar.
I april i år skrev Offensiv om varför man som socialist måste vara emot surrogatmödraskap (Läs 'Ett socialistiskt nej till surrogatmödraskap'). Vi lever i ett samhälle där allt som går görs till varor, från vapen, droger och sex till DNA-koder i genmodifieringsindustrin.
Efter det har debatten fortsatt att gå varm om huruvida Sverige ska införa ett altruistiskt surrogatmödraskap, vilket kommer att utredas av regeringen.
Norges kronprinsessa Mette-Marit utlöste en debatt om norskt surrogatmödraskap när hon i oktober 2012 bestämde sig för att hjälpa sin vän och hans man som beställt barn av en surrogatmamma i Indien. Deras visum blev försenat och de kunde inte resa till Indien i tid till tvillingfödseln.
Istället åkte Mette-Marit dit för att agera barnflicka tills barnen kom till Norge.
I Norge är lagen utformad likt den i Sverige. Man får inte använda sig av en surrogatmor, men det finns kryphål som gör att till exempel mamman som burit barnet, frånsäger sig vårdnaden och partnern till den andra biologiska föräldern gör en närståendeadoption.
Sharmila Rudrappa vid departementet för sociologi och även anställd på Centret för asienamerikanska studier vid Texas universitet har gjort studien Indiens rullande band i reproduktionen (India’s reproductive assembly line).