måndag 12 augusti 2013

Vi måste försvara Kulturparken

"Kreativt skapande och konstnärlig utveckling ska inte vara en klassfråga"

Haninge kommun har med Mark- och exploateringschefen Britta Orring i spetsen beslutat att göra en utredning om utbyggnad av bilvägar och bostäder i det som idag är Haninges Kulturpark. Utredningen kallas för ”Planuppdrag för förlängning av Stationsvägen och förskola i gamla Folkparkenområdet”. Planerna på att riva stora delar av Haninges kulturliv är häpnadsväckande och visar på vilket kulturförakt som råder inom Kommmunstyrelsen.

Ruben Derkert, medlem i RS och
RoJ-teatern
Gamla Folkets Hus som idag ägs av det kommunala fastighetsförvaltningsbolaget Tornberget byggdes på 1940-talet och hade då veckovisa aktiviteter och en dansbana intill. Under 1960- och -70-talen användes gamla Folkets hus som biograf.
I början av 1980-talet planerades det för bebyggelse av bostäder i Folkparken. Men då räddades Gamla Folkets hus av Kulturföreningen RoJ - som bildades i och med uppsättningen av föreställningen Romeo och Julia - och fick 1984 ett rullande rivningskontrakt av Haninge Kommun. Målet med RoJ var att så många som möjligt skulle kunna få vara med och spela teater och utveckla sin kreativitet och skapande. Sedan 1984 har RoJ-teatern satt upp minst en föreställning om året. Förutom Romeo och Julia har föreställningar som Hamlet, Vi betalar inte vi betalar inte, Scrooge – En julsaga, Luskokarna och Majakovskij samt många fler spelats.
I början av 1990-talet hotades Kulturparken än en gång av kommunen som utformade detaljplaner för att bygga industrihotell vilket startade en opinionsrörelse mot beslutet och för bevarandet av Kulturparken och Haninges kulturs- och föreningsliv.

Efter lång tid av protester och opinionsbildning fick Roj-teatern och musik och kulturföreningen Levande zon 1992 bli en permanent del av Kulturparken och kommunen tvingades backa om förslaget om detaljplan. Kommunen konstaterade 1992 att: ”Området innehåller de sista resterna efter Handens gamla centrum bebyggelse. Den är en viktig för förståelsen av tätortens omvandling från lokalsamhälle till pendelförort. Områdets kulturhistoriska värde ska ses ur ett lokalt perspektiv”.
Efter utredningen lämnade Haninge kommun in en ansökan till Länsstyrelsen om att k-märka Kulturparken vilket godkändes av Länsstyrelsen men vilket inte godkändes på sista instansen vilket var Haninge kommun. Varför framgår aldrig men en trolig anledning är att kommunen inte ville skydda kulturparken och inte helt stänga dörren för att i någon gång framtiden kunna göra stora affärer för kommunens räkning.

- Kulturen är en viktig del i en växande kommun. Haninge är en av få kommuner i Stockholm som saknar någon kulturskola så som ’Vår teater’ eller liknande, även om detta är under uppbyggnad. RoJ har i flera år inte bara haft stora produktioner med klassiska pjäser utan också barn och ungdomsgrupper för teater med små föreställningar för endast 100 kr i avgift för ett år tillskillnad från Kulturskolan som tar 1000 kr per termin, säger Ruben Derkert från Rättvisepartiet Socialisterna och medlem i RoJ-teatern.

- Kreativt skapande och konstnärlig utveckling ska inte vara en klassfråga där den som har störst plånbok och mest pengar kan utveckla sig konstnärligt eller kunna göra något roligt eller kunna ge sina barn konstnärlig utveckling. Raseras Folkparken raseras också en oas och en mötesplats i Haninge där människor kan träffas, ha roligt och utvecklas och diskutera och en dröm om ett samhälle där alla människor kan skapa något utan pengahets och statusjakt. Det som krävs nu är protester från boende i området, föreningarna och alla andra som berörs så att politikerna pressas i frågan. Om man ser på Kulturparkens historia så har den just bevarats för att människor har protesterat och kämpat för Haninges kulturföreningar och dess bevarande.

RS Haninge

Läs också:
> Rädda Kulturparken i Handen (Från RS debatt i kommunfullmäktige)
> Historien om hur Kulturarken i Handen vanns genom kamp (Intervju med Tompa Eken och Jujja)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.