tisdag 26 september 2017

Stormöte i Jordbro 5 oktober: Hur stoppar vi våldet?


Öppet möte om hur vi stoppar våldet och minskar otryggheten på vår ort: Torsdag 5 oktober, kl 18.30 i foajén i Jordbro Kultur- och föreningshus

Arr: Rättvisepartiet Socialisterna Haninge
> facebookevent
> Läs också om kampen som tvingade bort landets värsta slumvärd från 900 lägenheter i Jordbro

Allt fler jordbrobor känner en större otrygghet i sin egen kommundel. Allt fler vågar inte gå till Jordbro centrum på kvällen. Det är oacceptabelt.
Gäng, droghandel och våld har slagit rot efter åratal och även decennier av politikernas nedmontering av service, skola, idrotts- och föreningsliv samt satsningar i den fysiska miljön.
De styrande politikerna stängde Jordbromalmsskolan 2011, sen Jordbrogården 2016 och i år har de borgerliga partierna höjt rösten för att stänga Ungkulturhuset Porten (fd Lakeside).
Allra tydligast är hur de styrande politikerna har varit passiva när slumvärdar låtit både centrum och många av bostadskvarteren förfalla.  
Men när folket på en ort å andra sidan organiserar sig tillsammans, demonstrerar och kräver trygghetsåtgärder samt agerar ihop som grannar bör någon utsätts för våld eller hot – då kan förändringen ske snabbt.

Exempel på krav till Haninge kommun att diskutera på mötet:

fredag 22 september 2017

Riskkapitalisterna länsar sina skolor


Drastisk ökning av vinstuttag • Friskoleeländet måste få ett slut


Av Robert Bielecki
- - -

Riskkapitalisterna inom skolan använder S-MP-regeringens (med stöd av V) förslag om en vinstbegränsning till 7 procent plus statslåneräntan av operativt kapital som en förevändning för att plocka ut mer till sig själva innan det är ”för sent”.
"När välfärden reduceras till en marknad är det de anställda, brukarna och samhället i stort som får betala priset"
Enligt en granskning av Dagens Industri ökade de olika vinstdrivna friskolorna sin utdelning till 46 procent ifjol, vilket är en ökning med 15 procentenheter jämfört med de föregående två åren. Dock är inte vinstutdelningstokiga Engelska skolan med i denna beräkning då de hade ett brutet räkenskapsår för år 2016/2017.
I granskningen ligger 900 grund- och gymnasieskolor som drivs som aktiebolag till grund, i vilka 186 000 elever innefattas, varav hälften går i skolor som överstiger det föreslagna vinsttaket.

onsdag 13 september 2017

Seger: Exploateringen av Söderbyskogen stoppas

Söderbyskogen. Foto: Mattias Bernhardsson
Andra segern för naturskyddskampen i Haninge i september – "organisering lönar sig"

Bara veckan efter det glädjande beskedet att vildmarken på norra Ornö räddas kommer nästa glädjande besked att även Söderbyskogen räddas. I månader har boende i Söderby, kampanjen Skogenkvar.nu, Rättvisepartiet Socialisterna med flera kampanjat mot kommunledningens plan att avverka Söderbyskogen för att bygga bostäder. Nu stoppas exploateringen och kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) förklarar varför till kampanjen Skogenkvar.nu:
"Det är helt enkelt så att då det inte synes finnas majoritet för en förändring av gällande plan och då finns ingen anledning för oss att fullfölja arbetet. Våra handläggares energi kan helt enkelt läggas på andra ärenden. Det som är gjort är gjort, men det skrivs inte fram något ärende".
Lena Hauptman
– Jag har aldrig tvekat om att vi i Söderby ska kämpa för att få behålla vår skog. Älskar verkligen den här lilla skogen. Att få följa naturens skeenden hela året med djurungar, bär och svamp. Den här tiden som vi i skogenkvar.nu kämpat och kontaktat myndigheter och politiker har lärt mig väldigt mycket. Man ska kämpa och aldrig ge upp, säger Lena Hauptman, söderbybo och aktiv i Skogenkvar.nu.
Johan Lundborg
– Vi som bor i Söderby är mycket glada över att den föreslagna planen har skrotats och att vi får ha söderbyskogen kvar. Den betyder mycket för oss som rekreationskälla. Nu återstår arbetet med att biotopskydda söderbyskogen så den inte hotas av exploatering i framtiden, framhåller Johan Lundborg, söderbybo och aktiv i Skogenkvar.nu.
Mattias Bernhardssons (RS) utfrågning av Stadsbyggnadsnämndens 
ordförande Göran Svensson (S) i kommunfullmäktige i våras.
– Bra kämpat alla söderbybor – organisering lönar sig! Om exploateringsplanerna återupptas tar vi strid på nytt, och ni har alltid 100 procent stöd av oss i Rättvisepartiet Socialisterna. Genom att göra bevarandet av våra skogar till en politisk fråga i valet kan vi pressa partierna att inte återuppta frågan, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge i gruppen Rädda Söderbyskogen – skogenkvar.nu

fredag 8 september 2017

Seger: Vildmarken och havsörnarna på Ornö räddas!

Mattias Bernhardsson rapporterade in att havsörnar och nyckelbiotoper som alkärr fanns i den avverkningshotade skogen till Skogsstyrelsen.
Foto: Mattias Bernhardsson

Avverkningarna i den största kvarvarande väglösa gammelskogen i länets skärgård stoppas • Nu kan Nybysjöområdet på Ornö skyddas i reservat och därmed länets viktigaste häckningsplats för havsörn

> Läs om seger nr 2: Söderbyskogen räddas!
– Glada nyheter! Jag har nu fått beskedet av Skogsstyrelsen att de planerade avverkningarna vid Nybysjö inte blir av. Tack alla som engagerat sig och gjort sina röster hörda. Nu återstår att hitta ett långsiktigt skydd för området. Hoppas denna grupp kan växa och fortsätta bidra till bevarande av vår sista orörda natur.
Så skrev Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige, i facebookgruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen" igår efter månader av ansträngningar att rädda området.
"Efter Mattias rapport beslutade Skogsstyrelsen att göra ett fältbesök... Inventeringen var begränsad men ändå hittades 23 arter vilka är fridlysta, rödlistade eller räknas som signalarter"
Mattias Bernhardsson vid Nybysjö
Det var några dagar före jul som Mattias Bernhardsson, när han gick igenom avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen, reagerade på en anmälning som stack ut i mängden: nr A58842-2016. Det var skogsbolaget Mellanskog – ombud åt bland annat grevinnan Catharina Stenbock Lewenhaupt – som hade ansökt om att dra en skogstraktorväg rakt genom den största kvarvarande väglösa vildmarken i länets skärgård; Nybysjöområdet på norra Ornö. Bara 8 månader tidigare hade Rättvisepartiet Socialisterna föreslagit kommunfullmäktige att utreda möjligheten att skydda området – ett förslag som röstades ned.

Ett alkärr inom det avverkningshotade området.
Foto: Mattias Bernhardsson

Mattias Bernhardsson ringde upp Mellanskog vilka förklarade att vägen skulle dras i ett "skogsvårdsintresse". Men bluffen synades. I januari skickade Mattias in ett förslag till Länsstyrelsen att utreda möjligheten att skydda området, tätt följt av en begäran till Skogsstyrelsen att avslå avverkningen.

torsdag 7 september 2017

"Vi bygger landet": Riksäpplet mobiliserar till 12 september


Stoppa utvisningarna • Höj pensionerna • Höj LSS-stödet • Stöd BB-ockupationen 

Det sittstrejkande afghanska ungdomarna i 'Ung i Sverge' kallar till landsomfattande protestdag under parollen "Vi bygger landet". De sträcker ut en hand till Sveriges arbetare och pensionärer, sociala rörelser och fackföreningar till gemensam kamp för alla svaga i samhället med krav på asyl, höjda pensioner och försvar av funktionsnedsattas rättigheter (Läs Ung i Sveriges pressmeddelande längre ned).

Runtom på skolor i länet pågår sittstrejker under lunchrasterna, så också på Riksäpplet i Handen här i Haninge där eleverna nu mobiliserar till demonstrationen på tisdag den 12 september i Stockholm (tid och plats kommer strax). ■

fredag 1 september 2017

Demonstrera för vården 3 september


Facken måste börja ta strid

Av Katja Raetz (RS),
specialistsjuksköterska
- - -

Den 3 september kommer återigen visselpiporna att ljuda i protest mot situationen inom vården.
Redan ifjol genomfördes manifestationer och demonstrationer på 26 orter i Sverige från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Inför fjolårets demonstrationsdag bildades nätverket ”En annan vård är möjlig” som nu återigen manar personal, patienter och anhöriga att stå upp för vården.
Skäl finns det tillräckligt av. Offensiv har i många artiklar rapporterat om den växande krisen inom vården som drabbar både anställda och patienter. Särskilt situationen på akutmottagningar ställer personalen under stor press.
"... 34 kvinnor i Stockholm i juli blev hänvisade över länsgränsen för att föda barn"
Ett exempel är Helsingborgs lasarett där IVO redan i maj i år förklarade att akuten inte är patientsäker på grund av det stora antalet patienter som vårdas där, men som egentligen borde ha fått plats på en avdelning. Bara de första månaderna i år vårdades 1 580 patienter på akuten i uppemot två dygn.