torsdag 14 december 2006

Sanera Fredriks yrkesgymnasium!

För två veckor sedan skrev Offensiv om Fredriks gymnasium med yrkesteknisk inriktning i Haninge. Enligt en undersökning av Tornberget, som är det kommunala bolag som äger byggnaden, finns det asbest i golvet i matsalen.

Den del av skolan där matsal, elevhall och administrativ del finns, har inte renoverats sedan den byggdes 1962. Elevhallen har samma sorts golv, vilket troligen innebär att det även finns asbest där.
Asbest är otroligt skadligt och ligger bakom flera fall av lungsäckscancer i Sverige. Denna sjukdom är obotlig och leder till döden efter några månader. Asbest användes tidigare som brandskyddande material, men i Sverige förbjöds det helt 1976.

Magnus Holstensson sitter i elevrådet på Fredriks gymnasium. Han var en av de som uppdagade undersökningen.

Hur är situationen på skolan?
– Det är dålig belysning i klassrummen och dålig ventilation, vilket såklart påverkar prestationen. I ett klassrum så har de lagt takplattor som täcker ventilationen, nu har man tagit bort en platta så att det i stället är ett hål. Det är inte så många som vet om att det är asbest i golven, inte bland lärarna heller.
Hur upptäcktes detta?
– Vi har lektioner i miljö och säkerhet och då upptäckte vi att det inte var speciellt säkert här. Vi ringde brandförsvaret och kollade om vårt brandlarm fungerade och Tornberget och kollade om de hade gjort någon utredning på skolan.

Vilka åtgärder har vidtagits?
– Inget har gjorts utom att det sägs att brandlarmet har fixats, men vi vet inte om det fungerar eftersom vi inte haft någon brandövning. Det finns ingen lag som säger att man måste sanera asbest, det enda som sagts är att så länge man inte petar i det så är det ingen fara. Men det går 400 elever varje dag på det här golvet.
Undertecknad och Magnus försökte prata med lärarnas skyddsombud på skolan för att se vad han ville göra åt situationen. Men han hänvisade bara till att rektorn förbjudit alla andra att yttra sig i frågan.
Anledningen till att man inte vill uppmärksamma asbestrapporten, är att det är dyrt att renovera. Men det ursäktar inte att man utsätter personal och elever för en hälsorisk.
Rättvisepartiet Socialisterna kräver att hela Fredriks gymnasium renoveras. Man har rustat upp Fredrika Bremers gymnasium, där de teoretiska programmen håller till. Alla måste ha samma chans till bra utbildning och bra lokaler.

Lina Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för RS i Haningetorsdag 7 december 2006

Nej till tunga lyft

Tobias Lindberg och Mattias Bernhardsson från RS testar de mobila lyftarna på Handens äldreboende
Tunga lyft, underbemanning och låga löner är några av de frågor som diskuteras när Rättvisepartiet Socialisterna besöker äldreomsorgen. På Handens äldreboende kräver personalen takliftar för att förbättra arbetsmiljön.

Med låga löner, obekväma arbetstider och högre risk för arbetsskador, utför de ett av samhällets viktigaste välfärdsansvar, nämligen vården och omsorgen av de äldre. I flera år har Haninge kommun ignorerat personalens arbetsmiljö.
På Handens äldreboende utför personalen dagligen många tunga lyft och att ha tillgång till bra hjälpmedel är avgörande för att förhindra skador på både patienter och personal. Men det finns inte takliftar till alla patienter och då måste personalen istället använda mobila liftar som inte är lika bra eller säkra.
– Av 24 patienter har vi bara takliftar åt 8 boende och får därför använda mobila liftar på de övriga 16, berättar Lena Löfberg, administrativ assistent på äldreboendet.
– Normalt sett brukar takliftar vara standard på äldreboenden för boende med särskilda behov, men så är det inte här trots att det egentligen borde vara det, fortsätter Lena.

”Vi klämmer våra fötter”
Huvudskyddsombudet har under många år kämpat för att få takliftar åt alla patienter men inte lyckats få fler än de som finns.
Istället för de takliftar som är monterade på skenor i taket används mobila liftar på 175 kg som dras på golven. Men de kräver att två deltar i lyften och är inte alls lika säkra. En normal dag utför varje anställd 8-12 lyft vilket tar hårt på kroppen.
– Den är tung att dra, vridmomentet gör ont och det händer att vi klämmer våra fötter. Just nu vårdas faktiskt en av våra patienter på sjukhuset efter att ha skadats av en mobil lift, säger Sanne Grönholm som är erfaren undersköterska sen många år.
– Dessutom kan inte patienterna möblera sina rum på ett bra sätt eftersom det måste finnas utrymme att manövrera de mobila liftarna. Med takliftar skulle de äldres personliga saker inte vara i vägen, konstaterar Sanne.
– Vi gillar verkligen vårt jobb, men med otillräckliga hjälpmedel och brist på resurser så blir det trots allt väldigt slitigt, berättar undersköterskan Fatou Elb.
– Idag är utflykter en lyx för de boende och så borde det inte vara, fortsätter Fatou.

Fler arbetsuppgifter
De obekväma lyften är bara en av flera omständigheter som bidrar till sämre arbetsmiljö. När politikerna och konsulterna ska ”spara in” (utom på sig själva) har personalen pådyvlats än fler arbetsmoment, något som inte har märkts i lönekuvertet.
– Vi har fått fler uppgifter: vi städar, sköter medicinreglering, dokumentation och andra administrativa delar, berättar Sanne.
Trots att de anställda i vården och omsorgen är en av de viktigaste hörnstenarna för hela samhället, är de bland de mest underbetalda och riskerar i högre grad att drabbas av arbetsskador och långtidssjukskrivningar. Efter ett och ett halvt decennium av hårda nedskärningar på personalen i Haninge är till exempel sjukfrånvaron bland kommunanställda en femtedel högre än snittet för Stockholms län.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har lämnat in en fråga till äldreomsorgsnämndens ordförande om behovet av takliftar. Den ska besvaras på fullmäktigemötet i februari och om förbättringar inte sker kommer frågan snarast att följas upp av en motion. Dessutom kommer RS interpellation om att införa kommunal minimilön på 18 000 upp för debatt.

Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot och
Tobias Lindberg
ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

tisdag 21 november 2006

Bara RS röstade nej till högerstyret

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) nyvalda ledamöter Lina Thörnblom och Mattias Bernhardsson gjorde sin debut på Haninges kommunfullmäktigemöte 20 november.

Skillnaderna mellan RS ledamöter och övriga partiers blev genast uppenbara. Elevkampanjens ordförande Lina Thörnblom drog med sina 19 år ner medelåldern en aning, men främst utmärkte sig RS politiskt.
– De borgerliga partiernas plattform för Haninge visar på ett klart och tydligt sätt att den nya majoriteten tänker fortsätta driva den tidigare majoritetens högerpolitik. Fast ett steg längre. Den röda tråden i programmet är segregering och ojämlikhet. Detta gäller till exempel vårdnadsbidraget som är en kvinnofälla..., öppnade Mattias Bernhardsson när han plötsligt avbröts.
– Kom till sak, det är inte den borgerliga plattformen som ska debatteras, sa ordföranden irriterat och slog med sin klubba.

– I så fall går jag direkt till mitt yrkande, fortsatte Mattias: Jag yrkar avslag på samtliga förlslag till hel- och deltidsengagerade politiker, då de utgör ett hot mot gemensam välfärd, ett hot mot skolan, mot jämställdheten och alla lågavlönade.
Detta möttes med spontana applåder från läktaren och förslagen ställdes mot varandra. Enbart RS röstade mot den borgerliga kommunledningen, till och med vänsterpartiet röstade för borgarna.
Lina Thörnblom yrkade för att bevilja kultur- och fritidsnämnden mer pengar till Parkleken i Jordbro, medan alla andra partier röstade för kommunstyrelsens avslag.
Mattias Bernhardsson yrkade att Vänortsrapporten 2005 – då politiker reser till exempelvis Italien – skulle återremmitteras och krävde att den skulle innehålla en utförlig utvärdering av utbytet, samt en ekonomisk redogörelse över kommunens utgifter som resor, boende, uppehälle och representation. Som väntat röstades även detta ner då politiker inte gärna öppet vill stå för sina kostsamma utsvävningar.
RS var också det enda parti som lade fram interpellationer och frågor inför nästa sammanträde; behovet av taklyftar på de äldreboenden där de saknas, Jordbromalmsskolans framtid och resursbehov, bättre belysning i Jordbro, ny fotbollsplan till Brandbergens IF sedan deras förra asfalterats över av fastighetsägaren och kravet om minimilön på 18 000 kronor med en lönetrappa upp till minst 22 000 kronor.

De två invalda sverigedemokraterna (sd) gjorde däremot inte mycket väsen av sig. Enda gångerna de utmärkte sig var när deras röstningsfjärrkontroll krånglade och när det var deras tur att gå fram och lägga sitt röstkort i valurnan. Då utbröt protester från läktaren och två tjejer blev utkastade efter att ha gått till attack mot sd med rop om ”stick härifrån, nassesvin”, ”är det det här ni kallar demokrati?” och ”vad tror ni att ni ska åstadkomma”.

Lina Westerlund

måndag 18 september 2006

Seger i Haninge: RS tar två mandat

Mattias Bernhardsson och Lina Thörnblom invalda i Haninge kommunfullmäktige


Rättvisepartiet Socialisternas röstantal har mer än femdubblats från förra valet, från 232 röster (0.6 procent) till preliminära 1 216 (3 procent). Det ger två mandat till RS – lika många som miljöpartiet och centerpartiet. Vänsterpartiet tog fyra mandat i Haninge.

RS tredje största parti i Jordbro med 10 procent
– Vi har sagt att det behövs ett låglöneuppror! Nu lanserar vi en kampanj för minimilön på 17 000 kronor i månaden i kommunen med en lönetrappa till 22 000, säger Mattias.
RS blev tredje största parti i Jordbro med fler röster än vänsterpartiet.
Trots en enorm mobilisering i den invandrartäta förorten från socialdemokraternas sida med motivering att det var ”enda sättet att stoppa borgarna” så röstade 10,6 procent av jordbroborna på RS. Socialdemokraterna däremot tappade var tionde väljare i Jordbro jämfört med valet 2002.
Största förlorare var dock vänsterpartiet som nästan halverades i Jordbro från 413 röster i kommunvalet 2002 till 245 idag (dvs färre än RS 282 röster).

RS större än c, mp och kd i Brandbergen
Rättvisepartiet Socialisterna hade stora framgångar även i Brandbergen. Med 5,9 procent av rösterna blev RS femte största parti i Brandbergen, större än mp, kd, c och sverigedemokraterna (sd).
I Vallaområdet i Handen fick RS 4,5 procent och även där fler röster än mp, kd, c och sd.
Valresultatet i Haninge visar suget efter ett kämpande socialistiskt alternativ.

Socialistiskt alternativ
En av de absolut viktigaste lärdomarna är också hur RS många kampanjer de senaste åren lyckats begränsa rasistiska sd:s möjligheter. Medan sd mer än fyrdubblade antalet kommunala mandat i hela Sverige och tyvärr vunnit tiotusentals nya väljare i till exempel Skåne blev det ingen framgång alls i Haninge. Detta trots åtta års närvaro av rasistiska politiker i kommunfullmäktige – Haninge var ju en gång i tiden juvelen i kronan i sd:s kommunpolitiska uppställning.

Ingen framgång för sd
I valet 1998 vann sd två kommunfullmäktigeplatser i Haninge – en fjärdedel av alla sina mandat i Sverige. Framgången i Haninge fick stor uppmärksamhet i media. Men idag, trots att sd återtagit de två mandat i Haninge man förlorat till utbrytargruppen nationaldemokraterna (efter att nd kollapsat i Haninge), så fick sd bara 46 röster fler än i debuten 1998 – 1 287 nu mot 1 241 då – en procentuell minskning.
Faktum återstår att de etablerade partierna inte kunnat eller velat driva någon motkampanj mot rasistpartierna i Haninge. Med en demonstration i centrala Haninge fyra dagar innan valet och fyra olika flygblad som varnade för rasistisk splittring och vikten av gemensam kamp mot orättvisorna, har RS som enda parti öppet konfronterat rasistpartierna.
Slutsatsen är uppenbar: ett kämpande socialistiskt arbetaralternativ kan slå tillbaka rasisternas valframgångar.

Laurence Coates

fredag 18 augusti 2006

Valkampanjen igång!

17 augusti deltog drygt 40, varav flera nya, medlemmar och sympatisörer på Rättvisepartiet Socialisternas upptaktsmöte i Haninge.
Mattias Bernhardsson, förstakandidat för RS i Haninge, inledde med att beskriva det politiska läget i Haninge, i Sverige och i världen. Flera viktiga poänger gjordes, där de etablerade partiernas likheter framhölls och där RS krav sattes in i ett sammanhang kopplat till dagens ekonomiska system.
Därefter betonade Lina Thörnblom, andranamn på RS lista, varje medlems och sympatisörs avgörande roll i valrörelsen och tog upp de ”två misstag en marxist inte får göra”: 1. tro att man har segern i hamn och 2. tro att spelet är förlorat – oavsett insats. Rättvisepartiet Socialisterna garanterar kamp hur det än går i valet, men en plats i kommunfullmäktige skulle betyda en ny plattform att bygga ifrån.
Insamlingen till valfonden gav välbehövliga 6 643 kronor. Flera innehållsrika inlägg gjordes, om bland annat situationen inom vård och omsorg, fackligt arbete, kvinnokamp och om hur man som marxist arbetar i kommunfullmäktige – vi kämpar inte för arbetare, vi kämpar med arbetare!

Lina Westerlund

Bilder från valkampanjen:fredag 28 juli 2006

Tema: Socialistisk jordbrukspolitik

Två artiklar om jordbrukspolitiken av Mattias Bernhardsson, publicerad i Rättvisepartiet Socialisternas pamflett ‘Hållbar utveckling – socialistisk produktion’

Mat och makt
Världens matförsörjning styrs av monopolen

Medan storföretagen tar mer makt över världens matförsörjning har även hungern kopplat ett hårdare grepp över de sk ”utvecklingsländerna” och miljotals bönder och arbetare. Svälten har blivit globaliseringens sanna ansikte.
Vid mötet World Social Forum i Porto Alegre i Brasilien lade organisatonen ActionAid fram en ny rapport – “Power Hungry” – som visar hur 30 stora bolag nu lagt under sig en tredjedel av marknaden för förädlad mat. Sex bolag har hand om 75 procent av världsmarknaden för bekämpningsmedel, och fem bolag kontrollerar 75 procent av den internationella spannmålshandeln. Nestlé hade större vinst än Ghanas BNP år 2002, Unilevers vinst var en tredjedel större än Mozambiques inkomster och Walmarts vinst var större än båda dessa länders ekonomier tillsammans.

onsdag 14 juni 2006

Stoppa skogsbolagens skövlingar

Avverkningarna på rekordnivå – men naturvården anklagas för att hota jobben

Av Mattias Bernhardsson, ur Rättvisepartiet Socialisternas pamflett 'Hållbar utveckling - socialistisk produktion'

Medan riksdag och regering talat om storslagna miljömål och statens skogsbolag högtidligen deklarerat att naturhänsyn ska tas på 20 procent av den produktiva skogsmarken, går både statliga och privata bolag bärsärkagång i skogarna. Skövlingen fortsätter trots att pengar anslagits för skydd och de skyddsvärda områdena pekats ut.

Aldrig tidigare har så mycket skog avverkats i Sverige. Ändå vill skogsnäringen avverka mer, inte bara bruksskog utan även de sista orörda gammelskogarna. Samtidigt anklagas naturvården för att hota jobben.
Bolagens avverkningar har väckt mycket ilska. I byn Valvträsk i Norrbotten ställde sig byborna i vägen för avverkningsmaskinerna för att rädda sina jakt- och fiskemarker. Efter att 90 procent av lokalbefolkningen undertecknat en skrivelse för skogens bevarande, avverkade Sveaskog med stöd av polis. Nu har bolaget åtalat byinvånarna.
Kroksjöskogen i Vilhelmina var länge hotad men skogsbolaget SCA fick backa efter en protestlista och en massiv uppslutning av hela Vilhelmina för att bevara skogen.
”Jag tror att namninsamlingen gjorde verkan. Den här gången förstod de att vi menade allvar”, säger bybon Robert Salomonsson till tidniningen Arbetaren.
Statens Fastighetsverk (SFV) är kanske det bolag som med största arrogans trotsat allt från länsstyrelser, naturvårdsverk och lokalbefolkning. SFV:s bärsärkagång har till och med lett till att de anmälts för brott mot skogscertifikationen FCS, vilket är en bedrift inte många bolag lyckats med.
Sommaren 2005 genomförde alla län i landet en inventering som visade att över 300 000 hektar statligt ägd produktiv skogsmark har ”höga naturvärden”. Trots att länsstyrelserna har informerat om var områdena ligger har bolaget påbörjat avverkningar i två av skogarna, Pakkojåkkå i Jokkmokk och Rävudden i Arjeplog.

torsdag 1 juni 2006

Tragedin i Västerhaninge borde aldrig ha fått hända

Ännu ett brutalt mord på ett barn har inträffat, denna gång i Västerhaninge, söder om Stockholm. Det var natten till lördag i förra veckan som en 26-årig mannen knivmördarde sin 12-åriga styvdotter. Hennes 13-åriga vän bevittnade dådet och blev därefter själv våldtagen och knivhuggen i hals, mage och rygg, men lyckades till slut fly. I lägenheten fanns också 26-åringens sexåriga son som omhändertogs av sociala myndigheter. I rummet intill sonen hittades styvdottern död. Kroppen var enligt polisen svårt sönderskuren.
Exemplen har blivit skrämmande många på kort tid: Bobby som misshandlades till döds, Freddie som vansköttes till döds, flickan som födde sin pappas barn när hon var 13 år och nu den 12-åriga flickan som knivhöggs till döds av sin egen styvpappa.
Hur har det kunnat gå så här långt? Vad gjorde polisen tidigare i år när de grep styvpappan efter att han helt oprovocerat misshandlade en okänd man på en pizzeria? Tog de reda på att han hade två barn hemma? Ringde de till de sociala myndigheterna för att utreda villkoren för barnen?
Är det något dessa exempel visar så är det att polis och sociala myndigheter i praktiken har liten möjlighet att ingripa i hemmen, om det inte handlar om grova övergrepp som anmäls, vilket är en bråkdel. Men då är det redan för sent.
Vilka åtgärder behövs då? Efter skoltid upphör skolans ansvar för barnen vilka utelämnas helt i familjens våld. Däremot kan lärare, skolsköterska eller annan elevvårdande personal märka när en elev plötsligt mår sämre, slutar äta eller visar tecken på att allt inte är bra ställt hemma. Men insynen blir ännu sämre när kommunen skär ner för att klara ekonomin.
Mats Heike, som är biträdande rektor på Tungelsta skola i Haninge där den 12-åriga flickan gick, bekräftar den slutsatsen.
– Vi behöver mer resurser och fler vuxna i skolan som kan reagera över elevernas hälsa. Idag är klasstorlekarna för stora, 25 till 30, och när pengarna tryter är det den elevvårdande personalen som åker först, säger Heike som befarar fler neddragningar av politikerna i Haninge kommun.
Det är också kommunerna som avgör om unga sexualbrottslingar ska få vård eller inte.
Vuxna sexualförövare begår ofta sexuella övergrepp redan som unga. Men få genomgår programmet. Efter strafftiden, som oftast är kort, är det kommunen som ska betala för vård och behandling och då avbryts den av kostnadsskäl, vilket innebär en risk för att förövarna genomför nya sexualbrott. Hittills har kommunerna bara i två fall betalat för fortsatt vård, trots att ingen som genomgått hela behandlingen återfallit, skriver Eva Persson Göransson, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse.
26-åringen som mördarde sin styvdotter sökte psykisk hjälp för en tid sedan men nekades. Av tidigare 3 000 platser i psykiatrin återstår bara 600.
Peter Voltaire, stationsbefäl vid Handenpolisen, berättar för Offensiv att 26-åringen sedan tidigare är betraktad som farlig och våldsam. Han har även gjort sig känd för att blanda sprit och Rohypnol, vilket flera experter säger orsakar psykoser och våldsamma utbrott utan spärrar. 26-åringens advokat säger dessutom till Aftonbladet att hans klient inte har några som helst minnen från mordnatten.
Men detta är ju knappast hela historien. Droger har blivit ett populärt och enkelt sätt att förklara våldet mot kvinnor och barn inom familjen. Utan tvekan kan drogerna ofta vara utlösande för våldet. Men oavsett om alkohol eller andra droger brukats så är det inte dessa faktorer som är gemensamma för våld, våldtäkter och mord mot anhöriga.
Gemensamt är snarare att de oftast begås av män och riktas mot kvinnor och barn, samt att våldet framför allt äger rum i hemmen.
Efter morden på Pela och Fadime följde såväl en berättigad diskussion om hedersvåld, som demonstrationer och andra aktiviteter mot det våld som syftar till att upprätthålla mäns kontroll av kvinnors liv.
Den sorg och vrede som mordet i Västerhaninge gett upphov till behöver också omvandlas till aktivitet mot det våld som dagligen drabbar barn och kvinnor i Sverige.
Samhälliga problem kan inte lösas inom familjen. De kräver insatser från skolan, myndigheter och inte minst kamp för att bryta ner de strukturer och nedärvda, diskriminerande idéer som gör mannen dominant.
Mannens patriarkala kontroll över familjen, normerna och sexualiteten är en del av ett brutalt klassamhälle som ytterst förtycker alla. Det samhället måste i grunden förändras och ersättas med ett jämlikt och socialistiskt samhälle.

Mattias Bernhardsson
Lina Thörnblom
Kandidater för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninges kommunalval