torsdag 31 december 2020

2020: Ett år som inget annat

Samhället skakades 2020 av en oemotsvarad kris; en pandemi och ett historiskt ekonomiskt ras, samtidigt som det extrema vädret varnade om en allt snabbare uppvärmning av Sverige och världen (Foto: Anna.psiaki / Wikimedia Commons).

Vinster gick före liv i pandemin


av Per Olsson
// Offensivs årskrönika
- - -
"I Sverige behöver man inte vara orolig för att bli smittad" (Folkhälsomyndigheten 13 februari)
På nyårsnatten 2019 var det ingen som kunde föreställa sig att 2020 skulle bli ett år som var totalt annorlunda än vad någon hade upplevt.
Två veckor innan årsskiftet, den 10 december, rapporterade 20 av 21 regioner (tidigare landsting) att man förväntar sig en ytterligare försämring av coronaläget innan ett möjligt vaccin ger en ljusning. Det är till de många som har dödats och smittats av coronaviruset våra tankar går när året ska summeras.
År 2020 blev ett år som inget annat. Samhället skakades av en oemotsvarad kris; en pandemi och ett historiskt ekonomiskt ras, samtidigt som det extrema vädret varnade om en allt snabbare uppvärmning av Sverige och världen.

onsdag 30 december 2020

Stridsfrågorna i Haninge 2021


Kampen fortsätter, trots eller utan pandemi

2020 var ett tufft år för många. Arbetslöshet, permitteringar, isolation från nära och kära samt förlust av nära och kära. Covid–19 blottade kapitalismens sjukdomstillstånd och statens roll, globalt och i Sverige; Regeringen valde att rädda storfinansen och de mest förmögna framför vård, beredskap, samhällsskydd samt arbetarklassens inkomster, hälsa och liv. 

I Haninge har S-C-L-KD-styret – trots coronakrisen – fortsatt nedskärningarna i välfärden, exempelvis i äldreomsorgen och även genomfört flera inskränkningar vad gäller demokratiska procedurer och insyn.

tisdag 29 december 2020

Mellandagsläsning: RS nya marxistiska studiematerialRättvisepartiet Socialisternas nya studiematerial för nya medlemmar 

Rättvisepartiet Socialisterna har nu färdigställt sju nya studiematerial för nya medlemmar:

onsdag 23 december 2020

Så minskar demokratin i Haninge

Foto: Natalia Medina

7 demokratiska inskränkningar 2019-2020 • "Haninges politiska styre bygger på folkförakt och inkompetens, två sidor av samma mynt"


Undan för undan har S-C-L-KD-styret i Haninge gjort inskränkningar i demokratiska rättigheter och procedurer samt den folkliga insynen. Inskränkningarna började redan våren 2019 som ett svar på protester mot sämre arbetsmiljö. Sen har inskränkningarna fortsatt. Detta skrivs det inget om i tidningarna. Inga presskonferenser hålls för att förklara varför.

Detta har hänt:

tisdag 22 december 2020

”Måste man vänta på en olycka innan man stoppar en olycka?”

”Det finns en lösning: håll framdörren stängd och låt folk gå på i bakdörrarna, eller flytta kortläsarna bakåt”, säger Petri Myllykoski (Foto: Natalia Medina).

Trafikfarliga plexiglas monterade på bussarna i Handen- och Tyresögaragen • Ljusreflektionerna "omedelbar fara för liv och hälsa"


av Robert Bielecki
// Artikel i Offensiv
- - -

När bussarna vid Hornsberg i Stockholm öppnade framdörrarna igen, framtvingat av bussföretagen och SL för att inte förlora intäkter (profiter över allt annat), lade Kommunal ett skyddsstopp. Detta med anledning av de plexiglas som reflekterar ljus och därmed skymmer sikten.

måndag 21 december 2020

Seko klubb 111 har vunnit flera viktiga segrar

Foto: Natalia Medina

Kämpande fack lönar sig • Året 2020 för Seko klubb 111


av Louise Strömbäck
// Artikel i Offensiv
- - -

Nu är avtalsrörelsen nästan över för i år, och ett nytt centralt avtal för spårtrafiken har skrivits under. Det hade kunnat vara betydligt bättre, och fackförbundet Seko uttrycker sig som att det skulle vara en seger att inte ens behöva varsla om strejk. Då undrar jag; hur mycket mer hade vi kunnat få om vi hade varslat eller, ännu bättre, faktiskt gått ut i strejk?

onsdag 16 december 2020

Kommer pandemilagen hjälpa eller stjälpa?

Foto: Regeringen

Regeringen och Folkhälsomyndigheten stoppar huvudet i sanden om de viktigaste åtgärderna som skulle behövts, som massiv upprustning av vården och gratis munskydd i kollektivtrafik samt affärer


av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv
- - -

Den 9 december meddelade regeringen att man skickar ut en remiss på en ny pandemilag på remissrunda, vars remisstid är två veckor. Men vad innebär en pandemilag egentligen?

måndag 7 december 2020

Polititikerna sänker äldreomsorgen mitt i pandemin

IVO har konstaterat stora brister vid äldreboenden i hela landet. Det leder till fler smittade och döda i covid-19 (Foto: Arbetsmiljöverket).

IVO kritiserar politikerna för otrygga arbetsformer, nedskärningar och att anställda tvinga jobba trots väntan på provsvar


av Robert Bielecki
// Artikel i Offensiv
- - -

Läs också: Därför drabbas Haninge hårdare av covid-19

Tyvärr är det ingen förvåning att läsa att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skarpt kritiserar äldrevården för att ha ”allvarliga brister”, speciellt under pandemin. Regionerna har ”inte tagit sitt huvudansvar för sjukvård av äldre under pandemin”. Det är ett resultat av årtionden av nedskärningar och privatiseringar, med sämre arbetsmiljö och sämre omsorg för brukarna som några av följderna.