onsdag 20 maj 2009

Rädda fritidsgårdar och parklekar


1,3 miljoner har skurits bort på fritidsverksamheten i Haninge.

Detta har bl a inneburit att Ungdomens hus i Jordbro har fått stänga varannan fredag, ställa in alla lördagsdiscon och tvingats sparka timanställda.
Tjejverksamheten på fritidsgårdarna har drastiskt skurits ner och parklekarna har fått minskade öppettider. Den nybyggda parkleken i Jordbro håller nu stängt tre av fyra lördagar varje månad.

RS Haninge kräver:

Återställ öppettiderna på Ungdomens Hus, fritidsgårdar och parklekar.
Återanställ dem som har sparkats från fritids- och fältverksamhet.
Avskaffa resultatenheterna.
Satsa på kultur och fritid – sänk politikerlöner och arvoden.
Pengarna tillbaka till kommunerna.


--------------------------------------------------
Stoppa nedskärningarna på fritidsgårdarna
• Demonstrera den 27 maj
Samling: Poseidons torg (haninge C) kl 18.00.
Sen går vi till Kultur- och fritidsnämdens möte vid RoJ-teatern.

tisdag 19 maj 2009

Borgarna för omvandling av allmännyttan trots fusk vid omröstningen

Högerledningen i Haninge fortsätter att ge tummen upp till ombildning av allmännyttiga hyreslägenheter. Trots att uppenbart fusk har uppdagats och hyresgäster protesterat försökte de styrande partierna – m, fp, kd, c och mp – godkänna omvandling av 120 bostäder i kommundelen Vendelsö i Haninge till bostadsrätter.

Bostadsrätternas prislapp på 144 miljoner vattnnar munnen på de som vill göra klipp. För om det handlade om ett långsiktigt ägande, inte spekulation, skulle bostadsrättsstyrelsen inte budgetat 0 kr i underhåll fram till 2019!

Trots högljudda protester från både Hyresgästföreningen och de boende på Djurgårdsvägen och Wemevägen som drabbas av ombildningen, sluter högerledningen i Haninge upp bakom bostadsspekulanterna i styrelsen för bostadsrättsföreningen Nyängen. Högern ville t o m klubba igenom godkännandet av ombildningen på det förra kommunfullmäktigemötet, i vetskap om en stämning till tingsrätten samma dag. Godkännandet stoppades till slut, tillfälligt, efter flera inlägg där Rättvisepartiet Socialisterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet krävt återremmittering. Det innebär att det avgörs på nästa sammanträde i juni.

Fram till dess kan flera anmälningar om urkundsförfalskning ligga på polisens bord. Minst fyra av de som enligt styrelsen i Nyängen skrivit på en fullmakt för ombildning, säger själva att de inte ens blivit tillfrågade och minst av allt inte skrivit på någon fullmakt. Ytterligare ca 10 fullmaktsgivare är osäkra på om de gett någon rätten att företäda dem med en fullmakt. En av hyresgästerna som skrivit på fullmakten har flyttat, ändå har styrelsen räknat med den vilket enligt reglerna är fel.

Flera hyresgästar har vid upprepade tillfällen krävt att få tillbaka, att upphäva sin fullmakt, men nekats detta trots att man har rätt att ångra sig.

Även ifall alla fullmakter skulle vara genuina drevs ombildningen igonom på stämman under kafkaliknande omständigheter. 11 hyresgäster kördes ut från mötet. Enligt styrelsen vägrade de bli medlemar i bostadrättsföreningen.

– Det där stämmer inte alls, vi var ju kallade till mötet med brev som medlemmar i föreningen, säger Ulla Nyström, en av de som vägrat skriva på för ombildningen.

Enligt protokellet ajournerades mötet den 3 mars till den 4:e och 5:e, varefter antalen fullmakter gav en knapp majoritet för ombildning. Men enligt de bostadsrättsmotståndare som ändå lyckades stanna kvar på mötet är protokollet rekonstruerat i efterhand. De hävdar att mötet aldrig ajournerades, utan att styrelsen gick i avskildhet under pausen och beslutatde detta utan att berätta för någon annan.

Många hyresgäster vittnar om hur ombildningen har lett till mobbning, trakasserier och utfrysning.

– Flera har flyttat pga av grannosämjan, säger Ulla Nyström.

Hela detta scenario varnade Rättvisepartiet Socialisterna för när högermajoriteten klubbade igom för ombildning av det kommunala hyresrättsbeståndet till bostadsrätter. Vi varnade för bostadspekulation, mobbning och fusk, något som idag är regel vid ombildningar snarare än undantag.

Högerns plan att frånta kommunfullmäktige godkännandet av ombildningar måste också stoppas. Förslaget att Haninge bostäder ska bilda ett dotterbolag och flera dotterdotterbolag för ombildningarna kommer innebära ännu mera fusk och mindre insyn,

Samtidigt som krisens effekter med större klassklyftor, högre arbetslöshet och fler unga utan egen bostad, skulle behöva mötas upp med fler billiga hyresrätter, fortsätter högern som om inget har hänt. Att bostadsspekulationen dessutom var en viktig faktor i hela den globala nedgången är inget de styrande partierna tagit notis av.


Mattias Bernhardsson

Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

torsdag 14 maj 2009

Attacker på fritidsgårdarna – protester planeras den 27 maj


1,3 miljoner kronor ska sparas på Kultur- och Fritidsnämnden i Haninge Kommun. De omstruktureringar som nu verkställts har fått stora effekter. Alla timanställda har fått sluta och öppettiderna minskar dramatiskt.

Redan innan nedskärningarna har öppettiderna varit under all kritik. I Brandbergen har man haft stängt var-annan fredag och nu tvingas man äv­en på Ungdomens Hus i Jordbro att hålla stängt varannan fredag, ta bort tjejkvällarna och lördagsdiscona.
– Vi på Ungdomens Hus har tvingats göra oss av med fem timledare. Även parkleken i Jordbro drabbas och kan nu bara ha öppet en lör- dag per månad, från att tidigare ha haft öppet varje lördag.
Det förklarar Maud, verksamhets­chef på Ungdomens Hus i Jordbro.

– Mindre öppettider kommer att göra att fler hänger ute. Det enda som annars finns att göra i Jordbro är fotbollsplanen, men den släcks vid tio på vardagarna och den är nedsläckt på helgerna, berättar Dejan, en av de ungdomar som ofta besöker gården.
– Fritidsgården är viktig för att hålla ungdomarna borta från gatan, speciellt fredagskvällar, säger Ferhat Ozalp, en av Lugna gatans skolvärdar på Jordbromalmsskolan.
– Det behövs upprustning av hela området och mer aktiviteter för ungdomarna, fortsätter Peter Zecevic, också han skolvärd i Jordbro.

Det finns ingen fotbollsförening i Jordbro, men tidigare har Ungdom­ens Hus ordnat med lag och matcher för både tjejer och killar. Det har nu upphört i och med de här nedskärningarna.
Omorganiseringen har även lett till att fältassistenterna fått gå in i stället för timanställda på fritidsgårdarna. I Brandbergen har man i stort sett upphört med fältverksamheten, där man nu enbart är ute några timmar på helgkvällar.
Enligt Anders Kilbom, verksamhetschef i Brandbergen/Vendelsömalm, beror nedskärningarna på minskade anslag från kommunfullmäktige och den ekonomiska krisenmen också på den omstrukturering som ska ske till resultatenheter. Den- na interna privatisering som Moderaterna genomfört resulterar i dolda nedskärningar. Varje verksamhet ska vara ansvarig för sin egen budget och viktiga frågor kommer inte upp i kommunfullmäktige.

Fritidsgårdarna måste räddas, och ges de resurser som de behöver. Därför kommer Elevkampanjen med flera att demonstrera mot nedskärningarna och för en upprustning.
Samling kl 18.00 utanför Kulturhuset på Poseidons torg onsdagen den 27 maj.
Demonstrationen går sen till Kultur- och Fritidsnämndens möte vid Rojteatern.

Joel Eriksson

------------------------------------------------

RS / Elevkampanjen kämpar för:
- Dra tillbaka nedskärningarna omedelbart, återanställ de timanställda!
- Öppettider efter ungdomarnas behov, inte efter budgetramar!
- Fredags- och lördagsöppet på alla gårdar!
- Tjejsatsning på gårdarna, med regelbunden tjejverksamhet!

måndag 4 maj 2009

Skolinspektionen ger Rättvisepartiet Socialisterna rätt

Nästan ett år efter att Rättvisepartiet Socialisterna anmälde Haninge kommun för införandet av betygsliknande omdömen i förskoleklassen har Skolinspektionen tagit beslut i ärendet (Dnr 41-SV2008:1291). Skolinspektionen slår fast att det inte är förenligt med läroplanen att ge betygsliknande omdömen i förskoleklassen och ger Haninge kommun till den 15 juni på sig att lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.

Haninge kommun har under senare år gått i bräschen för en landsomfattande utveckling där barn i allt tidigare åldrar ska bedömas och kontrolleras. På de flesta håll är det borgliga partier som driver på för en sådan utveckling men i Haninge är förutom de borgerliga partierna även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet förespråkare för tidigare bedömningar och kontroller av barns kunskaper vilket har resulterat i användande av kunskapskontroller i förskolan från 4 års ålder och betygsliknande omdömen i förskoleklasserna på 6-åringar.

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet i Haninge som har kämpat mot denna utveckling. Rättvisepartiet Socialisterna har argumenterat mot utvecklingen i Haninge kommunfullmäktige och hänvisat till Skolverkets utredningar och den internationella forskning som myndigheten stödjer sig på som visar att tidiga kontroller kan påverka små barn negativt. När de övriga partierna inte lyssnade på fakta anmälde Rättvisepartiet Socialisterna i maj 2008 Haninge kommuns användande av kunskapskontroller i förskolan och införandet av betygsliknande omdömen i förskoleklassen till Skolverket.
Efter en ovanligt lång handläggningstid har nu Skolinspektionen, som har tagit över ärendena från Skolverket sedan myndigheten delades upp i två myndigheter, gett Rättvisepartiet Socialisterna rätt i frågan om betygsliknande omdömen i förskoleklassen. Frågan om kunskapskontroller i förskolan har inte utretts färdigt än men det mesta pekar på att även denna fråga kommer att gå Rättvisepartiet Socialisternas väg i likhet med det svar Skolverket gav Haninge kommun på DN Debatt den 23 december 2008.

RS anser att vägen till bättre lärande inte går via fler prov och betyg utan snarare via mindre klasser, mer tid för individuell hjälp och läxläsning samt möjlighet att omsätta kunskaper i praktiken. RS anser att småbarnsgrupperna i förskolan ska bestå av högst 10 barn på fyra personal och storbarnsgrupperna av högst 15 barn på fyra personal samt att klasstorleken i grundskolan aldrig ska vara större än 20 elever per klass.

Tobias Lindberg
Ersättare i Haninge kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna