måndag 4 maj 2009

Skolinspektionen ger Rättvisepartiet Socialisterna rätt

Nästan ett år efter att Rättvisepartiet Socialisterna anmälde Haninge kommun för införandet av betygsliknande omdömen i förskoleklassen har Skolinspektionen tagit beslut i ärendet (Dnr 41-SV2008:1291). Skolinspektionen slår fast att det inte är förenligt med läroplanen att ge betygsliknande omdömen i förskoleklassen och ger Haninge kommun till den 15 juni på sig att lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.

Haninge kommun har under senare år gått i bräschen för en landsomfattande utveckling där barn i allt tidigare åldrar ska bedömas och kontrolleras. På de flesta håll är det borgliga partier som driver på för en sådan utveckling men i Haninge är förutom de borgerliga partierna även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet förespråkare för tidigare bedömningar och kontroller av barns kunskaper vilket har resulterat i användande av kunskapskontroller i förskolan från 4 års ålder och betygsliknande omdömen i förskoleklasserna på 6-åringar.

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet i Haninge som har kämpat mot denna utveckling. Rättvisepartiet Socialisterna har argumenterat mot utvecklingen i Haninge kommunfullmäktige och hänvisat till Skolverkets utredningar och den internationella forskning som myndigheten stödjer sig på som visar att tidiga kontroller kan påverka små barn negativt. När de övriga partierna inte lyssnade på fakta anmälde Rättvisepartiet Socialisterna i maj 2008 Haninge kommuns användande av kunskapskontroller i förskolan och införandet av betygsliknande omdömen i förskoleklassen till Skolverket.
Efter en ovanligt lång handläggningstid har nu Skolinspektionen, som har tagit över ärendena från Skolverket sedan myndigheten delades upp i två myndigheter, gett Rättvisepartiet Socialisterna rätt i frågan om betygsliknande omdömen i förskoleklassen. Frågan om kunskapskontroller i förskolan har inte utretts färdigt än men det mesta pekar på att även denna fråga kommer att gå Rättvisepartiet Socialisternas väg i likhet med det svar Skolverket gav Haninge kommun på DN Debatt den 23 december 2008.

RS anser att vägen till bättre lärande inte går via fler prov och betyg utan snarare via mindre klasser, mer tid för individuell hjälp och läxläsning samt möjlighet att omsätta kunskaper i praktiken. RS anser att småbarnsgrupperna i förskolan ska bestå av högst 10 barn på fyra personal och storbarnsgrupperna av högst 15 barn på fyra personal samt att klasstorleken i grundskolan aldrig ska vara större än 20 elever per klass.

Tobias Lindberg
Ersättare i Haninge kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.