torsdag 29 maj 2008

Rydell fortsätter att svindla Haninge

Artikel ur Offensiv

I mitten av åttiotalet skulle Stiftelsen Haningehem, som ägde drygt hälften av bestån­det i Brandbergen, rusta upp sina bostäder. Uppdraget gick till Formator, ägt till 30 procent av SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation. Men ombyggnaden slutade efter fem år med en förlust på 3 miljarder kronor och en konkursmässig kommun.

Ombyggnaden blev 20 procent dyrare än vad det skulle ha kostat att bygga helt nya lägenheter och Haninge kommun stod på ruinens brant. Kommunen sattes under tvångsförvaltning. Under en tid tog bankerna över kommunstyret och 2 000 kommunala jobb försvann, skatter och avgifter höjdes. Bengt-Olof Rydell, som under projektet var vd för Byggledningsaktiebolaget Formator, ett dotterbolag till Formator, var den ende som dömdes för sin medverkan i denna jättesvindel. Han fälldes i hovrätten 1998 och har att betala ett skadestånd till Haninge kommun på 18,6 miljo­ner kronor, men eftersom Rydell påstår sig arbeta gratis betalar han ­inget skadestånd. Istället för lön betalas pengarna för det jobb han gör in till ett bolag som ägs av anhöriga till honom. På så sätt slipper han betala av sin skuld till Haninge kommun och slipper besök från kronofogden. I snart 3,5 år har Rydell exempel­vis arbetat som projektledare för Saltöhem. Utåt har det hetat att han arbetat gratis. År 2006 tjänade han 0 kronor. Året dessförinnan tjänade han 7.870 kronor totalt, men inte från släktbolaget. Sedan år 2000 har Bengt-Olof Rydell haft en sammanlagd inkomst på 14.745 kronor, skriver Blekinge Läns Tidning den 27 maj. Tidningen kan också berätta att: ”Trots att det privata släktbolaget får betalt för Bengt-Olof Rydells tjänster är han inte anställd där. Åtminstone inte enligt bolagets senaste två årsredovisningar.”Antingen betalas Rydell ”svart” eller så lever han fortfarande på pengar som han försnillade under sin tid som projektledare i Brandber­gen, Haninge.

Per Olsson

tisdag 13 maj 2008

Folkets hus i Haninge hotas av nedläggning

Artikel ur Offensiv

Folkets Hus tillhandahåller inte bara möteslokaler för stora och små grupper, utan också ett mysigt café där både frukost och lunch serveras. Vissa kvällar uppträder olika band med varierande stilar och Haningebor kan träffas, umgås och ta en svängom.
Folkets Hus är nu mer beroende av pengarna från kommunen än tidigare, då flera myndigheter vars personal tidigare åt lunch där, nu har flyttats från grannskapet. Även det nya kommunhuset har fått en egen restaurang.

folketshus01
Folkets hus

Nu kan det alltså vara slut på dansen. Folkets Hus har ännu inte fått besked från Haninge kommun om fortsatt finansiering för 2009 och tvingades därför att avstå förnyandet av det treåriga hyreskontraktet. Innan Folkets Hus kommer att få besked måste en utredning om kommunens lokalbehov avslutas, men även om kommunen inte skulle ha något behov måste Haninge kommuns majoritet ändå värna om föreningarnas möjlighet till att mötas. Och idag finns inget motsvarande alternativ.

folketshus02
Caféet i Folkets hus

Rättvisepartiet Socialisterna kommer självklart att backa upp protester för Folkets Hus.

Lina Thörnblom

fredag 2 maj 2008

"Inget samband mellan klasstorlek och resultat"

Tobias Lindberg (RS)
- - - - - - - - - - - - - - - -

Nyhet: Stor seger i Haninge: 

Länk: Hårt kritiserade betygsliknande omdömen har avskaffats i förskoleklasserna!

- - - - - - - - - - - - - - - -


Haninges högre tjänstemän och ledande politiker har på senare tid börjat sprida en bild av att storleken på barngrupperna i skolan och barnomsorgen inte har något samband med resultaten. Detta får man höra av såväl chefer på Barn och utbildningsförvaltningen när man talar med dem i telefon som av borgerliga politiker när man debatterar med dem i kommunfullmäktige om man hävdar att problemet med Haninges skola och barnomsorg är att barngrupperna är för stora.