fredag 2 maj 2008

"Inget samband mellan klasstorlek och resultat"

Tobias Lindberg (RS)
- - - - - - - - - - - - - - - -

Nyhet: Stor seger i Haninge: 

Länk: Hårt kritiserade betygsliknande omdömen har avskaffats i förskoleklasserna!

- - - - - - - - - - - - - - - -


Haninges högre tjänstemän och ledande politiker har på senare tid börjat sprida en bild av att storleken på barngrupperna i skolan och barnomsorgen inte har något samband med resultaten. Detta får man höra av såväl chefer på Barn och utbildningsförvaltningen när man talar med dem i telefon som av borgerliga politiker när man debatterar med dem i kommunfullmäktige om man hävdar att problemet med Haninges skola och barnomsorg är att barngrupperna är för stora.

Som stöd för att det inte finns något samband mellan barngruppernas storlek och resultaten åberopar de vad som på sida 13 i kommunens broschyr Lusten att lära & åter till kunskapen - om skolutvecklingen i Haninge kommun beskrivs som en "omfattande undersökning av förhållandet kunskapsresultat och klassernas storlekar i skolan". Av denna beskrivning, med orden "omfattande undersökning", och det faktum att undersökningen faktiskt motsäger ledande forskning på ämnet (mer om detta längre ner) så förväntar man sig att undersökningen skall vara seriös. Efter krav om att få ta del av data och uträkningar visar det sig dock att denna "omfattande undersökning" egentligen bara var ett enkelt arbete gjort under en eftermiddag av Jonatan Block, en tjänsteman på Barn- och utbildningsförvaltningen, där han i ett power point-dokument plottade upp betygsresultaten mot klasstorlekarna för Haninges niondeklassare under åren 2004-2006. Detta var alltså långt ifrån en seriös vetenskaplig undersökning men ändå använder sig chefstjänstemännen och de borgerliga politikerna av den när de avfärdar argument som har stöd av seriös vetenskaplig forskning.

Resultatet av denna "omfattande undersökning" utförd av Jonatan Block visade till och med att ju mindre klasserna var ju sämre blev resultaten. Ett underligt resultat kan tyckas och när jag började frågade närmare om hur detta kunde vara möjligt så visade det sig att han även hade räknat med små specialklasser med två eller tre "problemelever". Togs dessa små specialklasser bort från beräkningarna så var sambandet inte alls lika starkt.

På adressen här nedanför kan ni se Jonatan Blocks undersökning. Siffrorna gäller för åren 2004-2006.

http://docs.google.com/Present?docid=df4hzv4m_23ccqxmffs&skipauth=true

Som stöd för sin undersökning hänvisade Jonatan Block till en rapport på Skolverkets hemsida som heter Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat. Den skulle enligt honom visa på internationella undersökningar som både stödjer och talar emot hans egen undersökning. Efter att ha läst denna rapport kan jag meddela att den fullständigt talar emot Jonatan Blocks undersökning. De tunga internationella undersökningarna som tas upp i denna rapport visar att upp till årskurs 6 så blir resultaten bättre ju mindre barngrupperna är. Denna trend är starkare ju yngre barnen är. Trenden är också starkare för barn från utbildningsmässigt svagare grupper. Det enda som på något sätt talar för Jonatan Blocks resultat är några enstaka reflektioner som görs i rapporten om att de internationella studiernas resultat inte är helt generelliserbara eftersom det finns exempel där bra resultat även kan uppnås trots stora barngrupper som tex i Kina där klasser ofta består av 60 barn, detta kan enligt rapporten dock bero på kulturella skillnader.

Tydligt är att cheferna på barn och utbildningsförvaltningen och de borgerliga politikerna har en agenda och att de inte tvekar att ljuga och förvränga för att genomdriva den. Agendan är att minska på utgifterna genom nedskärningar. För att genomdriva sin agenda förnekar de vetenskaplig forskning, hittar på egna "undersökningar" samtidigt som de argumenterar lösningen på problemen är kunskapskontroller i förskolan och i lågstadiet.

Tobias Lindberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.