torsdag 14 december 2006

Sanera Fredriks yrkesgymnasium!

För två veckor sedan skrev Offensiv om Fredriks gymnasium med yrkesteknisk inriktning i Haninge. Enligt en undersökning av Tornberget, som är det kommunala bolag som äger byggnaden, finns det asbest i golvet i matsalen.

Den del av skolan där matsal, elevhall och administrativ del finns, har inte renoverats sedan den byggdes 1962. Elevhallen har samma sorts golv, vilket troligen innebär att det även finns asbest där.
Asbest är otroligt skadligt och ligger bakom flera fall av lungsäckscancer i Sverige. Denna sjukdom är obotlig och leder till döden efter några månader. Asbest användes tidigare som brandskyddande material, men i Sverige förbjöds det helt 1976.

Magnus Holstensson sitter i elevrådet på Fredriks gymnasium. Han var en av de som uppdagade undersökningen.

Hur är situationen på skolan?
– Det är dålig belysning i klassrummen och dålig ventilation, vilket såklart påverkar prestationen. I ett klassrum så har de lagt takplattor som täcker ventilationen, nu har man tagit bort en platta så att det i stället är ett hål. Det är inte så många som vet om att det är asbest i golven, inte bland lärarna heller.
Hur upptäcktes detta?
– Vi har lektioner i miljö och säkerhet och då upptäckte vi att det inte var speciellt säkert här. Vi ringde brandförsvaret och kollade om vårt brandlarm fungerade och Tornberget och kollade om de hade gjort någon utredning på skolan.

Vilka åtgärder har vidtagits?
– Inget har gjorts utom att det sägs att brandlarmet har fixats, men vi vet inte om det fungerar eftersom vi inte haft någon brandövning. Det finns ingen lag som säger att man måste sanera asbest, det enda som sagts är att så länge man inte petar i det så är det ingen fara. Men det går 400 elever varje dag på det här golvet.
Undertecknad och Magnus försökte prata med lärarnas skyddsombud på skolan för att se vad han ville göra åt situationen. Men han hänvisade bara till att rektorn förbjudit alla andra att yttra sig i frågan.
Anledningen till att man inte vill uppmärksamma asbestrapporten, är att det är dyrt att renovera. Men det ursäktar inte att man utsätter personal och elever för en hälsorisk.
Rättvisepartiet Socialisterna kräver att hela Fredriks gymnasium renoveras. Man har rustat upp Fredrika Bremers gymnasium, där de teoretiska programmen håller till. Alla måste ha samma chans till bra utbildning och bra lokaler.

Lina Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för RS i Haningetorsdag 7 december 2006

Nej till tunga lyft

Tobias Lindberg och Mattias Bernhardsson från RS testar de mobila lyftarna på Handens äldreboende
Tunga lyft, underbemanning och låga löner är några av de frågor som diskuteras när Rättvisepartiet Socialisterna besöker äldreomsorgen. På Handens äldreboende kräver personalen takliftar för att förbättra arbetsmiljön.

Med låga löner, obekväma arbetstider och högre risk för arbetsskador, utför de ett av samhällets viktigaste välfärdsansvar, nämligen vården och omsorgen av de äldre. I flera år har Haninge kommun ignorerat personalens arbetsmiljö.
På Handens äldreboende utför personalen dagligen många tunga lyft och att ha tillgång till bra hjälpmedel är avgörande för att förhindra skador på både patienter och personal. Men det finns inte takliftar till alla patienter och då måste personalen istället använda mobila liftar som inte är lika bra eller säkra.
– Av 24 patienter har vi bara takliftar åt 8 boende och får därför använda mobila liftar på de övriga 16, berättar Lena Löfberg, administrativ assistent på äldreboendet.
– Normalt sett brukar takliftar vara standard på äldreboenden för boende med särskilda behov, men så är det inte här trots att det egentligen borde vara det, fortsätter Lena.

”Vi klämmer våra fötter”
Huvudskyddsombudet har under många år kämpat för att få takliftar åt alla patienter men inte lyckats få fler än de som finns.
Istället för de takliftar som är monterade på skenor i taket används mobila liftar på 175 kg som dras på golven. Men de kräver att två deltar i lyften och är inte alls lika säkra. En normal dag utför varje anställd 8-12 lyft vilket tar hårt på kroppen.
– Den är tung att dra, vridmomentet gör ont och det händer att vi klämmer våra fötter. Just nu vårdas faktiskt en av våra patienter på sjukhuset efter att ha skadats av en mobil lift, säger Sanne Grönholm som är erfaren undersköterska sen många år.
– Dessutom kan inte patienterna möblera sina rum på ett bra sätt eftersom det måste finnas utrymme att manövrera de mobila liftarna. Med takliftar skulle de äldres personliga saker inte vara i vägen, konstaterar Sanne.
– Vi gillar verkligen vårt jobb, men med otillräckliga hjälpmedel och brist på resurser så blir det trots allt väldigt slitigt, berättar undersköterskan Fatou Elb.
– Idag är utflykter en lyx för de boende och så borde det inte vara, fortsätter Fatou.

Fler arbetsuppgifter
De obekväma lyften är bara en av flera omständigheter som bidrar till sämre arbetsmiljö. När politikerna och konsulterna ska ”spara in” (utom på sig själva) har personalen pådyvlats än fler arbetsmoment, något som inte har märkts i lönekuvertet.
– Vi har fått fler uppgifter: vi städar, sköter medicinreglering, dokumentation och andra administrativa delar, berättar Sanne.
Trots att de anställda i vården och omsorgen är en av de viktigaste hörnstenarna för hela samhället, är de bland de mest underbetalda och riskerar i högre grad att drabbas av arbetsskador och långtidssjukskrivningar. Efter ett och ett halvt decennium av hårda nedskärningar på personalen i Haninge är till exempel sjukfrånvaron bland kommunanställda en femtedel högre än snittet för Stockholms län.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har lämnat in en fråga till äldreomsorgsnämndens ordförande om behovet av takliftar. Den ska besvaras på fullmäktigemötet i februari och om förbättringar inte sker kommer frågan snarast att följas upp av en motion. Dessutom kommer RS interpellation om att införa kommunal minimilön på 18 000 upp för debatt.

Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot och
Tobias Lindberg
ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge