torsdag 25 juni 2015

"Vi står inte inför en vårdkris, vi är mitt i den"

Av Robert Bielecki

Den allt mer alarmerande krisen inom vården verkar inte ha någon ände i sikte. Överbeläggningar, platsbrist, utbränd personal och att patientsäkerheten inte kan garanteras har blivit vardagsmat i vårdkrisens Sverige.

Sjuksköterskor landet runt rapporterar om allt sämre hälsa till följd av stress, personalbrist och den ökade arbetsbördan.
I vårdkrisens Region Skåne lär situationen inte bli bättre då akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund kommer att ha stängt på nattetid över sommaren.

tisdag 16 juni 2015

2041: Vad betyder ögat?

Bokrecension

Pelle Sunvissons bok 2041 är den perfekta studentpresenten. Kontakta Offensiv om du snabbt behöver få tag på den.
Det handlar om en uppdatering av George Orwells klassiker 1984 från 1949. Det storebrorssamhälle som Sunvisson målar upp är inte en stalinistisk diktatur utan den totalt avreglerade nyliberala markandens diktatur, en generation framåt.

De första kapitlen ger en kalla kårar. Medborgarna är övervakade via kamera – Ekranen – bland annat i sina mobiltelefoner. Ekranen styr deras liv. Det är inprogrammerat vad du ska göra. Var och ens plikt är att alltid ha roligt och att vara sysselsatt. Att vara sysselsatt är att befinna sig i den virtuella världen Paradiset, som så klart bygger på konsumtion av olika varor. Har du inte loggat in i Paradiset under en viss tidsenhet ringer inaktivitetsvarningen.

lördag 13 juni 2015

Östersjön ett av världens mest förorenade hav


"Medan politiker fortsätter att blunda för problemet dör havet framför ögonen på oss"

Av Therese Svensson

Östersjön är ett av världens sjukaste hav och det behövs drastiska åtgärder för att komma tillrätta med problematiken. Övergödning, kemikalier, hårt överfiske och bottendöd är konsekvenser av människans påverkan på havsmiljön.

Övergödning är ett stort problem i Östersjön. Stora mängder kväve och fosfor hamnar i havet och gör att växtligheten ökar. När algerna sedan dör och sjunker ner orsakar de bottendöd. De döda havsbottnarna i Östersjönhar ökat tiofaldigt det senaste århundradet.
År 2007 upprättades handlingsplanen Baltic Sea Action Plan av de nio stater som ligger runt Östersjön. Handlingsplanen ligger till grund för att återställa god ekologisk status i Östersjön till år 2021. Men när Världsnaturfonden år 2013 utvärderade handlingsplanen visade det sig att samtliga länder låg långt efter schemat.

onsdag 10 juni 2015

RS enda oppositionen mot två nedskärningsbudgetar

Av Sanna Tefke och Ruben Derkert,
Rättvisepartiet Socialisternas representanter på kommunfullmäktiges budgetsammanträde


Efter valet bildade Socialdemokraterna (S) ett nytt men svagt högerstyre i Haninge med Miljöpartiet (MP) och Centerpartiet (C). De har ofta varit beroende av Vänsterpartiets (V) tre röster för att vinna majoritet. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har konsekvent röstat mot alla nedskärningar. Ibland har Vänsterpartiet röstat med Rättvisepartiet Socialisterna mot nedskärningarna, men det har oftast inte hjälpt då den andra högergruppen i kommunfullmäktige – Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD), Folkpartiet (FP) och Sverigedemokraterna (SD) – konsekvent röstar för största möjliga försämringar.

Det finns alltså en högerkoalition som styr (S, MP och C, ofta med stöd av V) och en högerallians som är i opposition (M, KD, FP och SD)  – men där båda blocken står för nedskärningar och högerpolitik. På grund av Miljöpartiets inre maktstrider om höga positioner har två av deras ledamöter – Anna Ragnar och Marianne Reinemar – hoppat av partiet och gett sina röster till den moderatledda högeralliansen. Dessa två politiska vildar tillsammans med SD-rasisterna är nu de facto vågmästare och gör att Moderaterna kan få igenom sin politik.
Så blev också fallet under måndagens kommunfullmäktige då Moderaterna fick igenom större delen av sin budget. Resultatet blir nedskärningar på 70 miljoner kr, som en följd av ökade privatiseringar och en skattesänkning på 12 öre per skattekrona från 19:80 till 19:68. Jämfört med kommunstyrelsens budget innehåller M-budgeten 2 miljoner kr mer till Kultur- och fritidsnämnden samt 1 miljon kr mer till För- och grundskolnämnden.

måndag 8 juni 2015

SD får välfärdens plundrare att jublaAv Per Olsson

Sverigedemokraterna har på nytt avslöjats som ett vinstkramarparti. I riksdagen gjorde SD nyligen gemensam sak med Alliansens partier och krävde att regeringens utredning om vinstbegränsning i välfärden skulle läggas ned.

Det var en tydlig markering om att SD och Allianspartierna vill att vinster ska gå före välfärd och att man kommer att rösta mot varje form av vinstbegränsning.
Nu behöver dock inte regeringen lägga ned sin utredning. Sverigedemokraternas och Alliansens beslut är ett så kallat tillkännagivande, som ska påminna regeringen om vilka som utgör riksdagens majoritet. Men att SD och Alliansen förenas i försvaret av riskkapitalister och andra välfärdsplundrare har fått kammen att resa sig på vinstlobbyn.
Syftet med SD:s rasism blir tydligt när de står på de rikas sida i plundringen
välfärden.
Samtidigt ges S-MP-regeringen en ursäkt för ytterligare reträtter utöver den 6-procentiga vinstmarginal som civilminister Ardalan Shekarabi (S) sagt bör vara rimlig i välfärdssektorn.
”Beskedet från Sverigedemokraterna är ytterligare ett tecken på att partiets ekonomiska politik efter valet närmat sig de borgerligas. Det har redan märkts i budgetdebatterna att partiets argumentation i ekonomisk-politiska frågor nu är mer traditionellt borgerlig än tidigare. Till exempel i skattefrågor. Eller som att nu förespråka vinster i välfärden”, sammanfattade Ekots inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg den 25 maj.

Öppet möte: Höj inte SL-kortet!

Läs också:
> RS-förslagen som kom med i Haninges Energi- och klimatstrategi

söndag 7 juni 2015

Högern hotar aborträtten

Katja Raetz (RS)


Av Katja Raetz

Den 27 maj rapporterade Aftonbladet att Stockholms läns landsting (SLL) har beslutat att minska stödet till privata abortkliniker med 50 procent de närmaste tre åren. Redan i år ska stödet minskas med 19 procent. Detta är en del av ett större nedskärningsprogram där stödet för privata vårdvalskliniker ska sänkas med fem procent.

Det är Alliansen som styr i landstinget i Stockholm och de stora neddragningarna i just abortvården kan ses i ljuset av tidigare försök från Kristdemokraterna (KD) att införa en så kallad samvetsklausul för vårdpersonal. Detta innebär att vårdpersonal ska kunna vägra att medverka vid aborter och även vid rådgivning, någonting som fick ett nytt uppsving med valet av Ebba Busch Thor som partiledare för KD då hon strax efter hennes tillträde uttryckte sitt stöd för det.
Ebba Busch Thors (KD) korståg mot abort­rätten får nu draghjälp av
Alliansen i Stockholms läns landsting som planerar
brutala nedskärningar på abortklinikerna.
Abortmotståndare har tidigare nekat till att frågan om samvetsklausulen skulle ha någon påverkan på rätten och tillgången till abort. Nu blir det tydligt att kravet på samvetsklausul bara är ännu en metod för abortmotståndarna att flytta fram sina positioner.
Abortklinikerna som nu får sina medel inskränkta utför enbart medicinska aborter som idag utgör 90 procent av alla aborter. Kirurgiska aborter utförs på storsjukhusen. Risken är överhängande att fler får vända sig till de stora sjukhusen med längre väntetider som följd.
Det höga antalet aborter i Sverige jämfört med de andra nordiska länderna förs ofta fram som ett problem. Men vad som borde föras fram är kvinnornas perspektiv när det gäller abort. Som Lena Marions, överläkare på kvinnokliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, poängterar i en kommentar i Läkartidningen år 2013: ”Vi [i Sverige] har förstås exakt så många aborter som behövs”.

tisdag 2 juni 2015

Öppet möte om kampen för värdiga bostäder i Jordbro!

Efter segren mot slumvärden Patrizia: Kom och diskutera kampen för värdiga bostäder nu på onsdag 3 juni, kl 18.30 på föreningen Träffen, Moränvägen 3 i Jordbro. 
Rättvisepartiet Socialisternas tack-vykort
> Läs om segern här

Här är flygbladet: