torsdag 25 juni 2015

"Vi står inte inför en vårdkris, vi är mitt i den"

Av Robert Bielecki

Den allt mer alarmerande krisen inom vården verkar inte ha någon ände i sikte. Överbeläggningar, platsbrist, utbränd personal och att patientsäkerheten inte kan garanteras har blivit vardagsmat i vårdkrisens Sverige.

Sjuksköterskor landet runt rapporterar om allt sämre hälsa till följd av stress, personalbrist och den ökade arbetsbördan.
I vårdkrisens Region Skåne lär situationen inte bli bättre då akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund kommer att ha stängt på nattetid över sommaren.

– Vi står inte inför en vårdkris, vi är mitt i den, säger Mats Runsten, avdelningsordförande i Vårdförbundet Skåne, till tidningen Kvällsposten den 19 juni.

Samtidigt som patienter och personalen i Skåne får betala ett allt för högt pris får den nye regiondirektören i Skåne, Alf Jönsson, en fallskärm på sex miljoner kronor om han avgår i förtid. Var det någon som sa att det inte finns pengar?
Vårdförbundet larmar om att det kan ta flera år att komma till rätta med problemen i Region Skåne. Sanningen är att det kan dröja betydligt längre än så, speciellt om den nedskärningsstinna högerpolitiken får fortsätta råda.
Även i norra Västra Götaland är situationen akut. Trollhättan och Vänersborgs lokaltidning, ttela, rapporterade den 17 juni om att planer finns på att minska antalet vårdplatser i NU-sjukvården (som innefattar Norra Älvsborgs länssjukhus och Uddevalla sjukhus) med 71 stycken.

Åtgärderna förväntas stå för 63 miljoner kronor av ett nedskärningspaket på totalt 120 miljoner kronor. Övriga åtgärder är att skära ned på ortopedtekniken, samordning av barn- och ungdomspsykiatri och en ”effektivisering” av intensivsjukvården.
Sundsvalls sjukhus slog den 17 juni ett mindre smickrande rekord: Antalet överbeläggningar var hela 46 stycken. Det innebär att 46 patienter vårdades på en vårdplats som inte uppfyller kraven, vilket kan leda till allvarliga patientsäkerhetsrisker. Och det kommer att bli värre innan det blir bättre då de planerade neddragningarna av antalet vårdplatser på sjukhuset ej ännu genomförts.
Antalet disponibla vårdplatser i förhållande till befolkningen i landet fortsätter att minska. Nyligen publicerades siffror för år 2014 av Sveriges kommuner och landsting (SKL), som visar att snittet i Sverige ligger på 2,52 vårdplatser per tusen invånare. I Stockholms läns landsting är siffran på rekordlåga och hälsovådliga 2,34 vårdplatser per tusen invånare, näst sämst av alla regioner (sämst har Gävleborgs landsting med 2,21).

Antalet disponibla vårdplatser totalt i landet ligger nu på 24 603, och i Stockholms läns landsting, som har omkring två miljoner invånare och vars befolkning ökar med 34 000 per år, är antalet disponibla vårdplatser blott 5 150. Jämför detta med 1960- och 70-talet, då antalet vårdplatser i landet låg på omkring 120 000, och du får en tydlig bild av högerpolitikens effekter.
Sverige ligger i bottenskiktet av EU-länderna vad gäller antalet disponibla vårdplatser  i förhållande till befolkningen.

Vårdkrisen är här för att stanna – om inte ett massivt välfärdsuppror från personal, brukare, rättvisekämpar och alla som värnar om vår gemensamma välfärd kommer till stånd som på allvar kan skaka makthavarna. Pengar för en upprustad välfärd finns. Storföretagens och bankernas groteska vinster och aktieutdelningar till de redan rika är allena bevis för detta.
Facken och kämpande grupper måste nu ta strid och utlysa aktionsdagar till försvar av vård och välfärd samt mobilisera medlemmar och gräsrötterna till dessa. ■

Läs också:
> Vad behövs för att lösa vårdkrisen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.