måndag 30 juni 2014

Oljeborrningar hotar Arktis


Av Therese Svensson
Kandidat nr 10 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel till kommunfullmäktige i Haninge

De klimatförändringar som innebär att jordens medeltemperatur ökar är det största hotet mot Arktis. De senaste 30 åren har tre fjärdedelar av Arktis is försvunnit, vilket framförallt är en effekt av människans koldioxidutsläpp. Detta är en miljömässig katastrof för allt liv på både Arktis och resten av jorden. Nu tar storföretag inom oljeindustrin tillfället i akt att exploatera området och göra vinst på situationen.

Många arter såsom isbjörnar, sälar och valrossar är på olika sätt beroende av havsisen för att bo, jaga och föda upp sina ungar. När isarna minskar svälter dessa arter och många av dess ungar drunknar. Temperaturhöjningen beror till stor del på människornas utsläpp av framför­allt koldioxid och inom en allt för nära framtid riskerar Arktis att bli helt isfritt. Detta kommer att påverka hela jorden.
Arktis fungerar som ett kylskåp som reflekterar ut en stor del värme i atmosfären. Världstemperaturen hålls på så vis nere och vädersystem hålls stabila. Men i och med att större ytor blir till mörkt hav, som istället drar till sig värme, bildas en ond cirkel som leder till att uppvärmningsprocessen och därmed avsmältningen påskyndas ännu mer. Även permafrosten smälter och ur den frigörs stora mängder växthusgaser som tidigare varit bundna till marken.
Det bor cirka fyra miljoner människor i Arktis, varav många tillhör ursprungsbefolkningar som samer och inuiter. Bosättningar och infrastruktur är byggt på permafrosten och upptiningen leder förutom till en ökad växthuseffekt även till att hus och vägar sjunker och förstörs.

fredag 20 juni 2014

Seger: Huvudskär räddas

Ålandsskär. Foto: Mattias Bernhardsson
Länsstyrelsen beslutar att införliva Ålandsskär i Huvudskärs naturreservat

Nu har Länsstyrelsen äntligen beslutat att införliva Ålandsskär i Huvudskärs naturreservat. Därmed är det klart att naturen och kulturarvet är räddat. I september stod det också klart att Ålandsskärs stugor och bodar bevaras, då Skärgårdsstiftelsen genomförde ett markbyte med Fortifikationsverket (Försvarsmakten) och satte punkt för hoten om avstyckning och privatisering. 
Ålandsskär är ett kulturhistoriskt arv på Huvudskär vilket är en ögrupp med 200 öar, kobbar och skär i Haninges ytterskärgård med stora naturvärden. 

torsdag 19 juni 2014

Seko-strejken: "En seger"

400 på stöddemonstration för tågstrejken i torsdags

Av Per Olsson

– Det är här en seger. Det finns en klar begränsning av antalet timanställda och deltidsanställda [max fem procent i båda fallen] på Veolia/Öresundståg. Och minst lika viktigt är att det nu blir samverkan om schema och bemanning vilket sätter fokus på att förbättra de anställdas arbetsmiljö och hälsa, säger Jens Kvist Christenson, ordförande för SEKO klubb Skåne Öresundståg till Offensiv dagen efter att den historiska tågstrejken avslutats.

Den dryga två veckor långa strejken vid Veolia Öresundståg och Snälltåget, som sedan tisdags utvidgades till att även inkludera Kustpilen som också körs av Veolia, avslutades i onsdagskväll. Detta efter att både fackförbundet SEKO och arbetsgivarorganisationen Almega sagt ja till medlarnas bud.

– Detta är en historisk seger för svensk fackföreningsrörelse. Vi är övertygade om att detta är början på en utveckling för fler trygga jobb i Sverige, sa SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén i en kommentar efter att det nya avtalet skrivits under.
Arbetsgivarorganisationen Almega däremot menar att man känt sig tvungen att skriva under ”ett inte särskilt bra avtal”.

– Det blev ändå ett rätt dyrt avtal. De konfliktvarsel som låg är så pass omfattande för hela samhället att vi var tvungna att säga ja, säger Almegas presschef David Wästberg uppgivet till Dagens Nyheter den 19 juni.
Therese Svensson, RS tiondenamn på kommunvalsedeln i Haninge,
träffar tågpersonal. 

Avtalet innebär att inom Veolia begränsas deltidanställningar till fem procent av antalet produktionstimmar och timanställningar till fem procent av antalet produktionstimmar. På Öresundståg, där SEKO räknar med att det behövs minst 380-400 anställda i grundproduktionen, skulle det nya avtalet innebära maximalt 20, troligen 16-19 årsarbetande deltidare och timmisar, vilket är betydligt färre än idag.
Vidare innebär avtalet att timanställda ska ha en timlön som motsvarar genomsnittet för den aktuella yrkesgruppen och inte som fram till nu en timlön som baserar sig på spårbranschens ingångslön. Detta gör det betydligt dyrare för arbetsgivarna att använda sig av timanställda.
Avtalet är en viktig facklig framgång som inte skulle vara möjlig utan strejken, kampviljan bland SEKO:s medlemmar samt det massiva stöd som strejken fått.

onsdag 18 juni 2014

Ännu en våldtäktsman frias


Rättvisepartiet Socialisterna kräver: 
> Inför samtyckeslagstiftning. 
> Inför specialdomstolar med särskilt utbildade och insatta domare. Förbjud utfrågning av brottsoffer om klädsel, sexuella umgängen eller sociala levnadssätt. Kvinnorättsorganisationer ska ha inflytande över tillsättning och avsättning av domare. Domare som köper sex eller begår brott mot kvinnor ska avsättas. 
> Kraftigt ökade resurser till kvinnojourerna och satsning på fler skyddade boenden. 
> Massiv satsning på utbildning av all skol- och vårdpersonal i genusfrågor, att eliminera lönegapet mellan män och kvinnor genom att höja kvinnors löner samt rusta upp offentigt ägd välfärd.
- - - - - - - - - -

Av Therese Svensson

Tidigare i år friades en man i Lunds tingsrätt efter att ha våldtagit en kvinna. Denna dom blev uppmärksammad i hela landet och gav upphov till massiva protester och krav på lagändring. Nu frias dock mannen även i hovrätten. Detta trots att både tingsrätten och hovrätten slår fast att en våldtäkt har ägt rum.

Den unga kvinnan skrek och bad mannen att sluta vid flera tillfällen. Detta har han erkänt. Han har även erkänt att han under sexakten varit våldsam. Men mannen menar att han trodde hennes protester var en del av sexakten, att han inte förstod att hon inte ville ha sex när hon skrek och gjorde motstånd. Denna förklaring köper nu alltså även hovrätten som friger mannen.
Hovrätten anser bland annat att det inte går att bevisa att mannen inte förstod vad kvinnan menade, samt att kvinnans berättelse inte är lika detaljrik som mannens och att hon då kan ha varit vag även under våldtäkten.
Hovrätten är dock inte enig i domen. Två nämndemän anser att mannen är skyldig och bör dömas för våldtäkt. De menar att eftersom kvinnan sagt nej till sex flera gånger, skrikit tills hennes hals svullnat samt gjort fysiskt motstånd när mannen med våld förgrep sig på henne, kan han inte ha missuppfattat hennes vilja.

fredag 13 juni 2014

Seger i Seattle - höjd minimilön till 15 dollar i timmen

RS systerparti Socialist Alternative och "15 now!" visar vad som är möjligt i Seattle

Louise Strömbäck (RS)

Av Louise Strömbäck

I Seattle har den gräsrotskamp som förts de senaste månaderna nått sitt viktiga mål – ett införande av en minimilön på 15 dollar i timmen! Det är en otroligt viktig seger för Seattles arbetare och visar att kamp verkligen lönar sig. Nu måste kampanjen spridas vidare över hela USA.
Under helgen den 30 maj till 1 juni hölls Vänsterforum i New York, den största sammankomsten vänstergrupper emellan i USA under de senaste åren. I år deltog runt 6 000 personer, vilket är det högsta någonsin. Under forumet togs frågor om vänsterns chanser i valen upp i många olika diskussioner, där medlemmar från Socialist Alternative kunde dela med sig av sina erfarenheter i Seattle och Minneapolis. 
Sedan Kshama Sawant valdes in i Seattles kommunfullmäktige har partiets medlemskap fördubblats, och nu diskuteras det inom hela vänstern i USA om behovet av ett massarbetarparti.
Kshama Sawant
Kshama Sawant talade på ett möte under forumet och sa bland annat:
– Vår främsta uppgift är att utmana kapitalismen. Vi måste skapa ett alternativ. För att göra det behöver vi massrörelser som kan utmana staten och starka organisationer som kan ställa upp i val. Socialist Alternative efterlyser ett oberoende vänsterarbetarparti i USA.
Sawant talade också om segern i Seattle och sa att den möjliggjordes genom kombinerad kamp inom och utanför fullmäktige. Platsen i fullmäktige är inte bara symbolisk utan ger också folket en insyn i vad de valda politikerna gör och gör det därmed betydligt lättare att förändra saker.
Enligt en undersökning kommer den höjda minimilönen att minska fattigdomen i Seattle med 25 procent på tio år.

söndag 8 juni 2014

Rättvisepartiet Socialisternas unika budgetförslag utmanar de etablerade partierna

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår nedskärningar på hela 38 miljoner kronor i äldreomsorgen  Rättvisepartiet Socialisterna visar var pengarna finns och vägrar skära ned 

Från vänster: Mattias Bernhardsson (RS gruppledare, kommunfull-
mäktigeledamot och förstanamn i valet i Haninge),  Lina Rigney 
Thörnblom (RS kommunfullmäktigeledamot och andranamn i valet),
Ruben Derkert (RS fjärdenamn i valet) och Sanna Tefke (RS ersättare
i kommunfullmäktige och tredjenamn i valet) 
> Läs, ladda ned eller skriv ut hela Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag för Haninge 2015-2016 här
- - - - - - - - - - - -

På måndag 9 juni beslutar Haninge kommunfullmäktige om kommunens budget för 2015-2016. Det är ingen överraskning att den borgerliga majoriteten (Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) föreslår nedskärningar i skola och omsorg på ca 97 miljoner kronor.
Sverigedemokraterna går ännu längre och lägger ett budgetförslag som skär ned 126 miljoner kronor: 58 miljoner kronor i Socialnämnden och 27 miljoner kronor i äldre­omsorgen. De mest utsatta – funktionshindrade, barn som far illa i hemmet, kvinnor som flyr män som slår – samt kommunens äldre skulle drabbas hårdast av Sverigedemokraternas budgetförslag.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
- Högerns förberedelse för ännu mer välfärdsslakt hade förtjänat en enad stark opposition som lägger fram ett budgetförslag utefter behoven. Men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet visar ännu en gång hur de tänker prioritera om de kommer i styrande ställning. Deras budgetar skiljer sig inte nämnvärt åt, båda partier lägger fram budgetförslag som innebär att 38 miljoner kronor måste sparas in på de äldre och de anställda inom äldreomsorgen, konstaterar Lina Rigney Thörnblom (RS) som tillsammans med Mattias Bernhardsson och Sanna Tefke kommer att debattera för Rättvisepartiet Socialisterna på kommunfullmäktige.

Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag är unikt. Förslaget skulle innebära att alla borgarnas nedskärningar på 97 miljoner kronor stoppas och ovanpå detta ge 170 miljoner kr extra till öronmärkta satsningar på nya jobb, höjda lägstalöner och utbyggd välfärd.
Nämnderna ska enligt Rättvisepartiet Socialisternas förslag kompenseras för alla volymökningar samt löne- och prisuppräkningar med 99 miljoner kronor, vilket skulle stoppa alla nedskärningar. Pengarna finns i kommunens samlade överskott.

RS öronmärkta satsningar ovanpå detta ska bekostas genom en total omprioritering av kommunens resursfördelning; t ex slopas det vinstmål på 78 miljoner kronor som idag finns på skola, omsorg, kultur och fritid och 42 miljoner kronor sparas in på partistöd, politikernas löner och arvoden, konsulter, representation och presenter samt marknadsföring. Den extra elevpeng på 3 000 kronor per elev och år som idag ges till nyetablerade friskolor tas bort.

Mattias Bernhardsson (RS)
- Minst hälften av konsultutgifterna är onödiga med Rättvisepartiet Socialisternas politik. Personalen – de verkliga experterna på arbetsplatserna – får större inflytande att utveckla verksamheterna. Strukturer för demokratiska samråd för anställda och brukare kan ersätta externa konsulters fakta- och underlagsinhämtning såväl som utvärd­eringar och granskningar, säger Mattias Bernhardsson (RS).

- Satsningarna skapar också nya resurser som ligger till grund för finansieringen. Med Rättvisepartiet Socialisternas satsningar på extra rehabilitering och friskvård, högre personaltäthet med minskad arbetsbelastning och mindre klasser/barngrupper kan sjukskrivningarna minska från 7,5 till beräkningsvis 5,0 procent. Socialnämnden som ska hjälpa barnfamiljer som riskerar hamna på gatan får ett nytt uppdrag; Genom att ordna fram fler genomgångslägenheter kan kommunen helt sluta betala för mycket dyrare, mer trångbodda och för barn väldigt opassande tillfälliga boenden som vandrarhem, hotellhem och pensionat, berättar Mattias Bernhardsson (RS).

torsdag 5 juni 2014

Ohållbar situation på fritids

40 barn per avdelning på fritids i landet  44 barn per avdelning i Haninge  Värst i Stockholm: 50 barn per avdelning

Robert Bielecki (RS)
Av Robert Bielecki
Kandidat nr 5 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel till kommunfullmäktige i Haninge

Fritidsverksamheten är något som de styrande politikerna struntar i. Det går 40 barn per fritidshemsavdelning i landet visar Skolverket.
I Haninge går det hela 43,5 barn per avdelning.

I Stockholms Stad är situationen mest ohållbar. Sedan år 2006 har grupperna i Stockholm i snitt ökat med 14 barn, samtidigt som både personaltätheten och antalet högskoleutbildade pedagoger har minskat. I hela landet är situationen enligt flera rapporter likartad. Situationen inom fritids börjar bli ohållbar.
Det är i tidningen DN som de alarmerande siffrorna angående Stockholms fritidshem presenterades den 28 maj: I snitt är det 50 stycken per avdelning, vilket är tio fler än riksgenomsnittet.

Skolinspektionen har tidigare i år riktat kritik mot Stockholms stad, där de om fritidshemmen skriver att det ”saknas kunskap och resultat för att kunna analysera och utveckla verksamheten”. Här hör till att andelen pedagogiskt högskoleutbildad fritidshemspersonal har minskat från 40 till 32 procent i Stockholms Stad, medan riksgenomsnittet ligger på 53 procent. I Haninge är det ännu värre: Bara 21 procent av fritidshemspersonalen har pedagogisk högskoleutbildning.

Minskad personaltäthet i kombination med större barngrupper är något man kan se runtom i hela landet, och det märks på personalens psykiska välmående.
I Arbetsmiljöverkets senaste rapport om arbetsorsakade besvär i landet, Arbetsmiljöstatistik Rapport 2012:5, Arbetsorsakade besvär 2012, sticker arbetsgrupper inom skola men även vård och omsorg ut extra mycket när det kommer till arbetsorsakade besvär utöver arbetsplatsolyckor. Den slår fast att stress och psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär hos kvinnor. Inom välfärdsyrken som skola, vård, omsorg och fritidsverksamhet är den överväldigande majoriteten av personalen kvinnor.
Vidare är andelen personal inom yrkesgruppen ”Förskolelärare och fritidspedagoger” som har varit borta från yrket mellan 2011-2012 på grund av besvär relaterade till arbetet 22,6 procent. Hos yrkesgruppen ”Barnskötare” (många barnskötare jobbar på fritids) är samma siffra 18,3 procent. Försäkringskassans rapport från den 2 juni i år visar även att sjukfrånvaron var 152 sjukfall per 1 000 anställda år 2013 bland fritidspedagoger/förskolelärare, nästan flest av alla yrkesgrupper.

tisdag 3 juni 2014

Allvarlig situation för Östersjön

Gemensam kamp underifrån nödvändig för en förändring

Therese Svensson (RS)
Av Therese Svensson
Kandidat nr 10 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel till kommunfullmäktige i Haninge
- - - - - - - - - -

Fisk från Östersjön innehåller så mycket skadliga ämnen att den är farlig att äta, stora mängder giftiga alger fyller haven och sälar och andra arter är oroväckande magra. Östersjön är idag ett mycket sjukt hav. Tusentals skadliga kemiska ämnen spolas ut i havet och problemen med övergödning och döda havsbottnar ökar.

Redan på 1970-talet uppmärksammades den allvarliga situationen för Östersjön. Industri- och jordbrukskemikalier som DDT, PCB och dioxiner höll på att utrota både havsörnen och gråsälen. Dioxiner tillhör världens giftigaste ämnen och kan leda till en förhöjd risk för cancer, inlärningsproblematik, diabetes och benskörhet. Dessa gifter påverkar alla levande organismer kraftigt även i låga halter.
Gifterna förs vidare upp i näringskedjan även till människan. De fastnar i blodomloppet och förs vidare via fostret till nästkommande generation.

Den 20 maj släppte Havsmiljöinstitutet rapporten Havet 2013/2014, som är en årlig redovisning av den nationella miljöövervakningen. Den visar bland annat att DDT och PCB har minskat i Östersjön sedan de förbjudits inom många industrier och att både havsörnen och sälen har börjat återhämta sig. Halterna av de extremt giftiga ämnena dioxiner är dessvärre fortfarande så höga i Östersjöfisken att den är förbjuden att säljas inom alla EU-länder förutom i Sverige och Finland, som har särskilda försäljningstillstånd. Rapporten visar också att nya miljöfarliga ämnen ökar i havet. Silikonoljor, perflourerade ämnen och flamskyddsmedel är exempel på gifter som har ökat de senaste åren och hur det kommer att påverka djur och växter i havet är svårt att förutse.
Många av de ämnen som är giftiga för miljön kommer från mediciner och hygienprodukter. Den tidigare generaldirektören för kemikalieinspektionen, Ethel Forsberg, sa till Sveriges Radio den 22 maj att konsumenterna bör minska sin användning av miljögiftiga produkter.


Detta uttalande visar på ett synsätt som är alltför vanligt när det handlar om miljö och klimat, att man lägger ansvaret på den enskilde konsumenten istället för att ställa krav på storföretag och politiker som har makten att skapa den verkliga skillnaden.
Det lever cirka 90 miljoner människor i länderna kring Östersjön. De föroreningar som rinner ner i vattnet kommer i första hand från högt industrialiserade områden, intensivt jordbruk och avlopp. En extrem ökning av näringsämnena kväve och fosfor inom jordbruket har resulterat i övergödningen av Östersjön. Det innebär att ekosystemet förändras och att många djur och växter inte överlever.
Andra organismer gynnas av förändringarna. Det ser vi genom en kraftig ökning av kvävefixerande cyanobakterier. Dessa giftiga alger är en av flera faktorer som orsakar syrebrist i havet och att stora områden av havsbottnarna dör. Utbredningen av döda havsbottnar är idag rekordstor i Östersjön.