onsdag 18 juni 2014

Ännu en våldtäktsman frias


Rättvisepartiet Socialisterna kräver: 
> Inför samtyckeslagstiftning. 
> Inför specialdomstolar med särskilt utbildade och insatta domare. Förbjud utfrågning av brottsoffer om klädsel, sexuella umgängen eller sociala levnadssätt. Kvinnorättsorganisationer ska ha inflytande över tillsättning och avsättning av domare. Domare som köper sex eller begår brott mot kvinnor ska avsättas. 
> Kraftigt ökade resurser till kvinnojourerna och satsning på fler skyddade boenden. 
> Massiv satsning på utbildning av all skol- och vårdpersonal i genusfrågor, att eliminera lönegapet mellan män och kvinnor genom att höja kvinnors löner samt rusta upp offentigt ägd välfärd.
- - - - - - - - - -

Av Therese Svensson

Tidigare i år friades en man i Lunds tingsrätt efter att ha våldtagit en kvinna. Denna dom blev uppmärksammad i hela landet och gav upphov till massiva protester och krav på lagändring. Nu frias dock mannen även i hovrätten. Detta trots att både tingsrätten och hovrätten slår fast att en våldtäkt har ägt rum.

Den unga kvinnan skrek och bad mannen att sluta vid flera tillfällen. Detta har han erkänt. Han har även erkänt att han under sexakten varit våldsam. Men mannen menar att han trodde hennes protester var en del av sexakten, att han inte förstod att hon inte ville ha sex när hon skrek och gjorde motstånd. Denna förklaring köper nu alltså även hovrätten som friger mannen.
Hovrätten anser bland annat att det inte går att bevisa att mannen inte förstod vad kvinnan menade, samt att kvinnans berättelse inte är lika detaljrik som mannens och att hon då kan ha varit vag även under våldtäkten.
Hovrätten är dock inte enig i domen. Två nämndemän anser att mannen är skyldig och bör dömas för våldtäkt. De menar att eftersom kvinnan sagt nej till sex flera gånger, skrikit tills hennes hals svullnat samt gjort fysiskt motstånd när mannen med våld förgrep sig på henne, kan han inte ha missuppfattat hennes vilja.

Både tingsrätten och hovrätten har slagit fast att en våldtäkt har ägt rum, men att det inte finns tillräckliga bevis att mannen hade som uppsåt att våldta kvinnan. Alltså att han råkade våldta henne.
Hovrätten skriver: ”Trots det våld som förekommit och de ord som uttalats kommer hovrätten därför till samma slutsats som tingsrätten, det vill säga att den 27-årige mannen inte uppsåtligen tvingat kvinnan till de sexuella handlingarna, alltså kan han inte dömas för våldtäkt.”
Denna dom är en skandal. Denna dom och hela rättsväsendet idiotförklarar män och förtrycker kvinnor. En man som hjälpte kvinnan att ringa polisen efter våldtäkten har uppgivit hur hon var mycket skärrad, grät och inte hade med sig alla sina kläder. Rätten ifrågasätter huruvida kvinnans upprivenhet efter våldtäkten kan ha att göra med att hon tidigare varit deprimerad, och att hon på grund av detta kanske inte protesterat tillräckligt under våldtäkten utan blivit uppriven först efteråt. Detta är i sig ett helt absurt resonemang som tydligt påvisar rättens bristande trovärdighet till våldtäktsoffer och hur de lägger fokus på offrets beteende, historia eller personlighet istället för att lägga fokus på det faktiska brott som har begåtts.

Såsom lagstiftningen är utformad i dagsläget krävs det inte samtycke till samlag och som denna och andra sexistiska våldtäktsdomar bevisat hjälper det inte heller att verbalt och fysiskt visa att man inte vill ha sex. En person kan således komma undan med våldtäkt genom att spela oförstående. Med en samtyckeslag i sexualbrottslagstiftningen är det båda parters ansvar att förvissa sig om att båda är med på allt som sker under sexakten. Att ignorera när en person säger nej skulle vara straffbart, till skillnad från i nuläget då det tycks vara fritt fram att våldta kvinnor.
Denna lagändring skulle vara ett steg på rätt väg men det är långt ifrån en lösning på problemet. Det behövs mer resurser till kvinnojourer och mer kunskap om mäns våld mot kvinnor i samhällets alla instanser. Sexistiska domare måste avsättas och enbart personal med särskild utbildning inom sexualbrott ska handskas med denna typ av fall. Men framförallt behövs det krafttag och en enad kamp mot klassamhällets patriarkala strukturer som i dagsläget möjliggör att denna förlegade kvinnosyn inom rättsväsendet får fortgå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.