söndag 8 juni 2014

Rättvisepartiet Socialisternas unika budgetförslag utmanar de etablerade partierna

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår nedskärningar på hela 38 miljoner kronor i äldreomsorgen  Rättvisepartiet Socialisterna visar var pengarna finns och vägrar skära ned 

Från vänster: Mattias Bernhardsson (RS gruppledare, kommunfull-
mäktigeledamot och förstanamn i valet i Haninge),  Lina Rigney 
Thörnblom (RS kommunfullmäktigeledamot och andranamn i valet),
Ruben Derkert (RS fjärdenamn i valet) och Sanna Tefke (RS ersättare
i kommunfullmäktige och tredjenamn i valet) 
> Läs, ladda ned eller skriv ut hela Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag för Haninge 2015-2016 här
- - - - - - - - - - - -

På måndag 9 juni beslutar Haninge kommunfullmäktige om kommunens budget för 2015-2016. Det är ingen överraskning att den borgerliga majoriteten (Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) föreslår nedskärningar i skola och omsorg på ca 97 miljoner kronor.
Sverigedemokraterna går ännu längre och lägger ett budgetförslag som skär ned 126 miljoner kronor: 58 miljoner kronor i Socialnämnden och 27 miljoner kronor i äldre­omsorgen. De mest utsatta – funktionshindrade, barn som far illa i hemmet, kvinnor som flyr män som slår – samt kommunens äldre skulle drabbas hårdast av Sverigedemokraternas budgetförslag.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
- Högerns förberedelse för ännu mer välfärdsslakt hade förtjänat en enad stark opposition som lägger fram ett budgetförslag utefter behoven. Men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet visar ännu en gång hur de tänker prioritera om de kommer i styrande ställning. Deras budgetar skiljer sig inte nämnvärt åt, båda partier lägger fram budgetförslag som innebär att 38 miljoner kronor måste sparas in på de äldre och de anställda inom äldreomsorgen, konstaterar Lina Rigney Thörnblom (RS) som tillsammans med Mattias Bernhardsson och Sanna Tefke kommer att debattera för Rättvisepartiet Socialisterna på kommunfullmäktige.

Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag är unikt. Förslaget skulle innebära att alla borgarnas nedskärningar på 97 miljoner kronor stoppas och ovanpå detta ge 170 miljoner kr extra till öronmärkta satsningar på nya jobb, höjda lägstalöner och utbyggd välfärd.
Nämnderna ska enligt Rättvisepartiet Socialisternas förslag kompenseras för alla volymökningar samt löne- och prisuppräkningar med 99 miljoner kronor, vilket skulle stoppa alla nedskärningar. Pengarna finns i kommunens samlade överskott.

RS öronmärkta satsningar ovanpå detta ska bekostas genom en total omprioritering av kommunens resursfördelning; t ex slopas det vinstmål på 78 miljoner kronor som idag finns på skola, omsorg, kultur och fritid och 42 miljoner kronor sparas in på partistöd, politikernas löner och arvoden, konsulter, representation och presenter samt marknadsföring. Den extra elevpeng på 3 000 kronor per elev och år som idag ges till nyetablerade friskolor tas bort.

Mattias Bernhardsson (RS)
- Minst hälften av konsultutgifterna är onödiga med Rättvisepartiet Socialisternas politik. Personalen – de verkliga experterna på arbetsplatserna – får större inflytande att utveckla verksamheterna. Strukturer för demokratiska samråd för anställda och brukare kan ersätta externa konsulters fakta- och underlagsinhämtning såväl som utvärd­eringar och granskningar, säger Mattias Bernhardsson (RS).

- Satsningarna skapar också nya resurser som ligger till grund för finansieringen. Med Rättvisepartiet Socialisternas satsningar på extra rehabilitering och friskvård, högre personaltäthet med minskad arbetsbelastning och mindre klasser/barngrupper kan sjukskrivningarna minska från 7,5 till beräkningsvis 5,0 procent. Socialnämnden som ska hjälpa barnfamiljer som riskerar hamna på gatan får ett nytt uppdrag; Genom att ordna fram fler genomgångslägenheter kan kommunen helt sluta betala för mycket dyrare, mer trångbodda och för barn väldigt opassande tillfälliga boenden som vandrarhem, hotellhem och pensionat, berättar Mattias Bernhardsson (RS).

Men Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag handlar inte bara om kronor och ören. Det är ett politiskt dokument som går igenom de största utmaningarna och riskerna i kommunens framtida utveckling och som förklarar kommunens tillstånd utifrån en omvärldsanalys över den globala kapitalistiska krisen och dess effekter. Budgetförslaget är också ett dokument som har kamp och rörelser som utgångspunkt:
"Rättvisepartiet Socialisternas alternativa budget syftar till att visa vad som är möjligt att genomföra i Haninge med en socialistisk politik. Vår politik bygger på kampen på arbetsplatser och i hela samhället för att fördela samhällets rikedomar. Tillsammans med elever och föräldrar har Rättvisepartiet Socialisterna visat att egen organisering lönar sig. 2005 avskaffades skollunchavgiften på gymnasiet efter vår ”vägra betala”-kampanj med två skolstrejker. 2007 stoppades nedskärningar i skolan på 54 miljoner kronor, också efter elevstrejk och föräldraprotester. Vi tar strid för arbetsvillkor och arbetsmiljö. Under förra året rev äldreförvaltningen upp alla avtal med de privata hemtjänstföretagen och ställde krav på kollektivavtal i de nya avtalen. Detta är en stor framgång som möjliggjordes av Rättvisepartiet Socialisterna, Kommunal sektion Sydost och modiga anställda."

I budgetförslaget föreslås också att "Haninge kommun startar ett upprop mot regeringens kommunpolitik med krav på att nedskurna statsbidrag betalas tillbaka, att samtliga löne- och prisökningar kompenseras samt att alla nya uppgifter som staten/regeringen ålagt kommunerna de senaste 20 åren ska finansieras fullt ut, även i efterhand".

RS Haninge

Budgetdebatten hålls måndag den 9 juni i Kommunhuset, Rudsjöterrassen 2 i Handen. Debatten startar kl 13.00 och är öppen för allmänheten. Kom och stöd den verkliga oppositionen från läktaren!

Här är Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta satsningar:

Kommunstyrelsen: 
• Höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid: 40 mkr
• Extrainsatser till friskvård och rehabilitering för kommunanställda: 2 mkr

Stadsbyggnadsnämnden:  
• Bättre belysning och andra trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar: 5 mkr

Miljönämnden: 
• Utredningar/planering för att klara klimatomställning enligt RS förslag (utöver de delar vi fått igenom: Läs mer här): 1 mkr

Kultur- och fritidsnämnden: 
• Fler fritids- och timledare, längre öppettider och utökad tjej-verksamhet: 5 mkr
• 0-taxa för hyra av lokaler, hallar och planer för barn- och undomsverksamhet: 4 mkr
• 0-taxa för dagkolloverksamhet och ökad möjlighet för barn i ekonomiskt utsatta hem att få åka på sommarkollo genom avsatt pott för föräldrar att söka medel ur: 1 mkr

Grund- och förskolenämnden
• Fler lärare och anställda för mindre klasstorlekar och barngrupper i förskolan, fritids och grundskolan: 60 mkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
• Fler lärare för mindre klasstorlekar i gymnasiet, vuxenutbildningen och SFI: 15 mkr

Socialnämnden
• Kraftigt höjda anslag för att klara dagens verksamhet, bygga ut till nattjour och fördubbla antalet platser i skyddat boende. Det behövs 8 ytterligare platser i skyddat boende och 5 ytterligare heltidstjänster: 5 mkr
• Personalförstärkning inom barn- och ungdomsavdelningen och LSS-avdelningen (funktionsnedsättning): 7 mkr

Äldrenämnden 
• Reducering av matavgift på särskilda boenden: 4 mkr
• Förbättrad matkvalitet: 1 mkr
• Nya anställningar för bättre bemanning: 20 mkr


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.