torsdag 24 december 2009

Läsvärd artikel om Haninge i Pedagogiska magasinet "Vart leder den hårda kontrollen"

I artikeln Vart leder den hårda kontrollen i Pedagogiska magasinet 3/2009 skrev journalisten Mimmi Palm en intressant artikel om Haninge som skolkommun där öpenheten inom utbildningsorganisationen och den senaste tidens förändringar belyses. Här nedanför kommer först två långa citat från Mimmi Palms artikel där Mats Öhlin, chef för Haninges utbildningsförvaltning, intervjuvas följt av mina kommentarer.
pedagogiska.magasinet.nr.3.2009


Det första citatet:

"Det betyder, menar Mats Öhlin, att man i Haninge kommun har lyckats ge eleverna i tvåan en så god undervisning i matematik att deras sociala förutsättningar kan överbyggas - helt. Det är nästan för bra för att vara sant. Och det finns de som anser att det inte kan stämma. Personer på olika nivåer i utbildningsorganisationen ifrågasätter starkt de resultat som förvaltningen lyfter fram. I exemplet med matteprovet räcker det inte med att göra jämförelser på skolnivå, det måste ske på individnivå för att vara tillförlitligt, menar man. Men de som har invändningar vill inte träda fram med namn. De är rädda för att uttrycka åsikter som avviker från kommunledningens. Flera som har gjort det säger sig ha råkat i onåd, någon har i förtäckta ordalag uppmanats att sluta.När jag lägger fram det för Mats Öhlin låter han sig inte bekomma. Han säger lugnt att organisationen präglas av ett oerhört öppet klimat och en oerhört vänlig atmosfär.- Vi försöker inte förbjuda någon att ha sina åsikter. Däremot har vi starka åsikter och ett tydligt uppdrag. Tycker man om det ska man jobba hos oss, tycker man inte om det - ja, det är ingen som tvingas att jobba här ..."

Det andra citatet:

"Med utgångspunkten att alla organisationer måste kontrollera om de uppnår tänkta resultat valde man att bygga den nya skolan i Haninge på kunskapskontroller. Testerna börjar i förskolan och fortsätter hela vägen upp i skolsystemet.Sen de infördes har resultaten, särskilt i de lägre åldrarna, tagit glädjeskutt, säger Mats Öhlin. Det sista ordet puffar han fram med ett skratt. I en skola blev 96 procent av treorna godkända i en kunskapskontroll i matematik. Ettornas test enligt läsutvecklingsschemat LUS lyser också fram. 91 procent av eleverna klarade målen 2008.Dessa resultat har fått uppmärksamhet i media, både i reportage och i kommunledningens flitigt producerade debattartiklar. Haninge lyfts fram som ett föredöme och studiebesöken från andra kommuner och andra länder är många. Här ser det ut att finnas något nytt, något som skapar en förändring.Vad studiebesökarna inte känner till, är den interna uppfattningen att framgångarna överdrivs."

Vad gäller det första citatet så är det chockerande att höra Mats Öhlin först påstå att det är ett "oerhört öppet klimat" för att direkt efter säga "tycker man inte om det - ja, det är ingen som tvingas att jobba här". Något som är svårt att förstå är att en sådan inställning finns hos en person som Mats Öhlin som ju är medlem i Vänsterpartiet och sitter med i Vänsterpartiets arbetsgrupp för utbildningspolitik. Tråkigt för de anställda är att de verkar stå helt ensamma i detta utan stöd av sina fackliga företrädare. Mona Ekholm, ordförande för Lärarförbundets lokalavdelning i Haninge, säger i artikeln "... om man inte vill arbeta på det sätt som arbetsgivarna har bestämt. Då kanske man ska sluta."

Det intressanta i det andra citatet är den interna uppfattningen inom Haninges skolorganisation, att de så omtalade framgångarna för Haninge är överdrivna. Detta är helt riktigt. Den politiska ledningen och den högsta ledningen inom förvaltningen går om och om igen ut i media och påstår att Haninges resultat 2004 var så dåliga men att sedan man genomförde sina förändringar så har resultaten förbättrats drastiskt. Detta påstås helt utan några bevis som går att kontrollera för utomstående eller resultat som går att jämföra med andra kommuner. Det enda som finns att gå på är Haninges egna kunskapskontroller och förvaltningsledningens helt ovetenskapliga analyser av dem.

Jag vill till skillnad mot artikeln hävda att framgångarna på grund av förändringarna inte bara har överdrivits, de är helt påhittade. Haninge ligger än idag dåligt till i de undersökningar som man låg så dåligt till i 2004 och jämfört med övriga kommuner så tillhör Haninge än idag till en av de sämsta skolkommunerna i landet. Det enda som har förbättrats är att ungefär 12 procent fler idag går ut med betyg i nian som ger dem behörighet för fortsatta studier i gymnasiet jämfört med 2003. Detta vill Haninges politiker och förvaltning övertyga folk om beror på förändringarna som de har genomfört. Den verkliga anledningen är snarare att de elever som gick ut nian 2003 var de elever som började ettan precis när effekterna av formatorskandalen slog ner som en bomb i Haninge vilket ovanpå effekterna av 90-talskrisen gjorde att Haninge fick skära ner med 25 procent inom skola och barnomsorg, mycket mer än övriga kommuner. Haninge betalade under många år av på skulderna genom en hårt bantad verksamhet och några år in på 2000-talet var det mesta återbetalt och verksamheten kunde börja återhämta sig. Det är inte konstigt att eleverna som började skolan när Haninge i praktiken gick i konkurs hade de lägsta resultaten när de gick ut nian, det är dock dem Haninges ledande politiker och högsta förvaltning har valt att jämföra med. Ohederligt? Det är upp till dig själv att avgöra!

Tobias Lindberg

tisdag 22 december 2009

Haninge kommun trotsar Skolinspektionens beslut

Trots att Skolinspektionen i våras beslutade att det inte var tillåtet med kunskapskontroller i förskolan så har Haninge kommun fortsatt att använda kunskapskontrollerna i förskolan under hösten 2009. Haninge kommuns svar till Skolinspektionen som går att läsa här blev att Skolinspektionen har feltolkat kunskapskontrollerna. Magdalena Karlsson som är Undervisningesråd på Skolinspektionen och handhar ärendet med Haninges kunskapskontroller förklarar att Skolinspektionen inte är nöjd med svaret från Haninge kommun och att ett svar kommer från Skolinspektionen i början på 2010.

Tobias Lindberg

söndag 13 december 2009

Köpenhamn: Frisläppta anmäler polisens tortyr

Presskonferens 2009-12-13
Klimaforums presscenter I DGI-byn
Kl. 15.00

Frisläppta kallar till en presskonerens idag kl 15. På presskonferensen deltar klimatdemonstranter från Fältbiologerna, svenska Miljöförbundet Jordens Vänner, danska Attac och Rättvisepartiet Socialisterna i Sverige. Närmare 1000 fredliga klimatdemonstanter togs igår av dansk polis och berövades sina rättigheter att demonstrera och yttra sig. Demonstranterna sattes bakbundna i handfängsel. De fick sitta i sex till tolv timmar, först flera timmar på den kalla gatan, sedan på “klimatfängelsets” betonggolv eller i bussar på grund av platsbrist. Ingen blev delgiven misstanke om brott.
- Vi tänker anmäla den danska polisen för tortyr och förnedring, säger några av demonstranterna.

Kontaktuppgifter:
Johanna Paulsson, ordförande Fältbiologerna, 0046 767 155 256
Tord Björk, Miljöförbundet Jordens Vänner, 0046 738 446 850
Mattias Bernardsson, kommunfullmäktigeledamot i Haninge, Rättvisepartiet Socialisterna, 0046 720 439 968

RS kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson gripen i Köpenhamn

Stark antikapitalistisk stämning rådde på den över 100 000 personer stora klimat-demonstrationen i Köpenhamn den 12 december. Närmare 1000 personer stängdes dock in och tvingades sitta på den kalla asfalten i sex timmar, däribland 25 medlemmar ur Rättvisepartiet Socialisterna. Polisen ingrep i "förebyggande syfte" uppger den danska polisen.

Hör ekots intervju med Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge, som var en av de gripna.

http://www.sr.se/webbradio/?type=db&Id=2102187&BroadcastDate=&IsBlock=0

Presskonferens i Köpenhamn: "Vi ska stämma den danska polisen"

Rättvisepartiet Socialisterna, Miljöförbundet  Jordens Vänner och Fältbiologerna anordnade på söndagen en välbesökt presskonferens om den danska polisens övergrepp mot ett knappt tusental av lördagens uppåt 100 000 klimatdemonstranter.
- Vi ska stämma den danska polisen för att de utan anledning saboterade 968 demonstranters rätt att demonstrera och yttra sig i vår tids största globala ödesfråga. Vad vi har sett är en oacceptabel tillämpning av en oacceptabel lag, den sk lymmellagen, som inte får tillåtas spridas i Europa, förklarade Arne Johansson från RS.
Arne gick också till skarp polemik mot Sydsvenskans ledare som till den närvarande reporterns förlägenhet skrivit att 700 gripits "som uppträtt våldsamt...När demonstranter tar till våld lyckas de ändå aldrig uttrycka annat än förakt för det demokratiska samhälle som ger dem rätt att demonstrera".
- Precis det motsatta har hänt, sa Arne och påpekade att inte en enda av de 400 som greps vid samma tillfälle som RS delgivits någon misstanke om brott.
Till och med polisen har medgivits att de gripits "i förebyggande syfte".
Karin Wallmark från RS Haninge läste upp den lista av punkter som man enligt den danska polisens egen klagobroschyr har rätt att klaga på, och konstaterade att det tänkte hon göra, "på varenda punkt"! Arne Johansson sade också att det var läge att tillsammans med RS kontakter i Europaparlamentet undersöka om den danska lymmellagen kan anmälas till Europadomstolen.

torsdag 10 december 2009

RS i Köpenhamn: Debatt om alternativet

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson talar

Medan FN-toppmötet dividerar om nya mål för minskade utsläpp där ingen vill binda sig till något eller lova konkreta åtgärder, samlas tusentals aktivister från miljö-, arbetar-, politiska-, ursprungs-, och ungdomsorganisationer på Klimaforum09 och diskuterar vad som krävs för att lösa klimatkrisen. Onsdagen den 9 december deltog Rättvisepartiet Socialisterna i diskussionen på Climate Justice Action's möte "Tackling capitalism and climate change" med 100 deltagare.
– Kapitalismen leder inte till katostof - kapitalismen är katastrofen, klargjorde Gary, den första talaren från CJA.
– Vi måste avslöja den "gröna kapitalismen" och deras falska klimatlösningar. Därför måste vi bygga en global rörelse för klimat-rättvisa, vilket innebär att samla alla sociala rörelser som förlorar på både miljöförstörelsen och kapitalisternas förtryck, förklarade Garey. 
– Politikerna skyller klimatkrisen på mänskligheten i sig, men det är falskt, fortsatte Tadzio, en annan talare från CJA och pekar på hur makthavare alltid försöker pådyvla de fattiga klimatnotan genom ett universellt ansvar.
Sett till den etablerade gröna rörelsen, med deras falska marknadslösningar, var CJA en frisk fläkt med mycket bra kritik av kapitalismen.
Samtliga talare pekade specifikt ut kapitalackumulationen som roten till förtrycket av fattiga såsom miljöförstörelsen i stort.
– De gamla öststaterna var tillväxtstater, när tillväxten ökade med 10 procent ökade utsläppen med 10 procent och när Sovjet kollapsade så kollapsade även utsläppen, argumenterade Tadzio och sa att ett liknande sceniario globalt var ett måste för att lösa klimatkrisen.
Flera talare upprepade samma syn och därför var jag tvunget att besvara detta. Jag gick rakt på sak: 
Att kapitalismens återupprättande och den djupdykning av ekonomin som följde kastade ut miljoner människor i fattigdom. Vi i CWI är absolut motståndare till att klimatkrisen ska försöka lösas genom arbetslöshet, slaktad mödravård och hemlöshet. Idag ser vi hur sjunkande tillväxt ändå leder till ökade utsläpp och hur fattigdomen i sig eskalerar klimatkrisen när fattiga tvingas skövla skog, elda med ved och överbruka sina jordar för att överleva. Vi kan inte lösa klimatkrisen genom att gå tillbaka i utvecklingen - tvärtom måste massiva offentliga investeringar till i infastruktur i förnyelsebar energi; kollektivtrafik; passivboenden; ekologiska jordbruk; omställning av smutsig industri och förstatligande av de största företagen; samt planering och omläggning av transporter och global handel.
CJA-talarna replikerade detta med påståendet att offentligt ägande och privat i grunden är samma sak och att gröna jobb i offentlig sektor inte var vägen fram. En talare tyckte också att det inte gav något att engagera sig i facken, de var byråkratiska. Istället var det de sociala rörelserna som skulle sammanknytas; klimatrörelser i nord samt ursprungsbefolkningar och jordlösa i syd osv.

Detta replikeras väldigt bra av Jonathan Neale, som representerade ett tjugotal fack i Storbritannien som startat kampanjen för en miljon gröna jobb:
– Ska vi reparera planeten och byta ut allt skitigt mot nåt bra då kommer det krävas kamp mot arbetslösheten och det kapitalistiska systemet. Och det är i kampen vi kan få stöd för klimatlösningarna hos arbetare och även ta kamp för att medlemmarna åter ska tillbaka facket från de som är "sell-outs" (svikare i fackledningen som håller tillbaka). Men det måste vi göra i de sociala rörelserna också, de har också alltid varit uppdelade mellan kämpar och sell-outs. Vad är skillnaden? Alla måste ta kamp, inkusive arbetarklassen som är den viktigaste klassen i världen genom sin roll i den produktion vi ska stöpa om, dundrade Jonathan och poängterade behovet av en socialistisk politik som Rättvisepartiet Socialisterna förde fram.
Efter debatten var många framme och ville köpa CWI:s material. Antikapitalismen är utbredd. Idag sa Naomi Klein att "kapitalismen kan inte lösa den kris kapitalismen själv har skapat".
Rättvisepartiet Socialisterna samlade också till ett möte där socialism och planekonomi diskuterades och hur kampen för jobben kan länkas ihop med kampen för att stoppa klimatförändringarna. Under veckan har vi fått kontakter från Danmark, Sverige, Tyskland, Israel, Uganda, Zimbabwe, Australien och många fler där intresset för det socialistiska alternativet till kapitalismen är stort. Stödet för vår kampanj är stort och vi har snart sålt slut på våra material. Men nya material trycks för påfyllning inför demonstrationen på lördag som väntas samla 10 000-tals. Den socialistiska klimatrörelsen är på frammarsch!

Mattias Bernhardsson
Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

måndag 7 december 2009

RS i Köpenhamn: Klimaforum09 igång – stort gehör för socialistiska idéer

Idag, måndag den 7 december, började Klimaforum09 – Peopels’ Climate Summit, i Köpenhamn. Rättvisepartiet Socialisterna har varit på plats i Danmark sedan i fredags med material på danska, svenska och engelska om ett socialistiskt program mot klimatkrisen.
Klimaforum09 organiseras av 95 organisationer internationellt som ett alternativt forum till FN:s tomma eko av storföretagens falska klimatlösningar.
På torsdag ordnar Committee for a Workers’ International (den international Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen av) ett möte, ”Save the planet – fight capitalism”, kl.16.00 på InfoPoint Råhuset, Onkel Dannys Plads. Mötet ska diskutera vilka socialistiska lösningar som krävs, som till exempel; massiva offentliga investeringar i förnyelsebar energi; kollektivtrafik; passivboenden; ekologiska jordbruk; omställning av smutsig industri och förstatligande av de största företagen; samt planering och omläggning av transporter och global handel.
I veckan kommer RS/CWI även att hålla lektioner om klimatfrågan för mellanstadieelever på Ishoj Skole.
Under helgen har även en internationell ungdomskonferens, COY, med hundratals deltagare ägt rum. Där har RS/CWI mött en överväldigande respons för våra krav på klimaträttvisa – att storföretagen och inte arbetarklassen samt världens fattiga länder ska betala för klimatkrisen – samt kravet på förstatligande av de största multinationella företagen.Aktivister från flera länder har anmält sitt intresse av att gå med i Committe for a Workers’ International, även i länder där CWI ännu inte har några sektioner.

RS tips på möten under Klimaforum09:

den 8 december:
Tackling Capitalism and the Climate Crisis, kl.13.00-15.00 i Red Room
Climate, Trade and Developement from a Gender Perspective, kl.13.00-16.00 i Green Hall
Delivering a Low Carbon Futur within the Transportation Sector, kl.16.15-18.15 i Green Hall

Onsdag den 9 december
Building Community Resilience to Climate Change through Food Sovereignty and Ecological Agriculture, kl.15.15-17.00 i Orange Hall

Torsdag den 10 december
International Cooperation for Renewable Energy – in Europe and in the South, kl.10.00-12.00 i Blue Hall
Scenarios to Fast Transition to Sustainable Energy, kl.10.00-12.00 i Blue Hall

Fredag den 11 december
Meat Consumption and Climate Change, kl.10.00-12.00 i Brown Room
Claiming Rights for Climate Refugees, kl.10.00-12.00 i Green Hall
Launch of International Campaign on Climate Refugee Rights, kl.13.00-15.00 i Yellow Room

Lördag den 12 december
Global Day of Action – den stora demonstrationen som går från Christiansborg Slots-plads, officiell samling kl.13.00, till Bella Center där FN:s toppmöte hålls.

Klimatforum09 äger rum den 7-18 december. Mer tips på seminarier och aktioner kommer i senare artiklar.

Lina Westerlund

tisdag 1 december 2009

Rättvisepartiet Socialisternas Mattias Bernhardsson och Joel Eriksson belönade för sin kamp mot nazismen

Rättvisepartiet Socialisternas Mattias Bernhardsson och Joel Eriksson belönades under den 30 november för sina insatser i kampen mot nazismen med varsitt stipendium på 25 000 kr. Stiftelsen Hela Sverige - Artister mot nazister bjöd in till anrika Nalen i Stockholm för prisutdelning av Tomas Ledin och Mikael Wiehe. Bland andra pristagare fanns Judith Popinski som överlevde förintelsen samt maken Abram som tilldelades priset postumt.

Nalen_Pressfoto_Josefine_Bolander
I slutet av mars attackerades Mattias Bernhardsson och Joel Eriksson av nazister på väg från en freds och solidaritetsdemonstration med det irakiska folket. Dagen efter utsattes Bernhardsson för ett mordförsök nära hemmet av maskerade och knivbeväpnade män.

– Jag kommer aldrig låta mig tystas och det hoppas jag inte ni heller kommer göra, sa Mattias i sitt tacktal på Nalen vilken möttes av applåder.
Både Mattias och Joel har fortsatt sitt politiska arbete och kampen mot rasism och nazism. Mattias var med och organiserade protesterna mot nazistmarschen den 28 november och deltog i demonstrationen mot rasism den 30 november, strax innan prisutdelningen.