torsdag 10 december 2009

RS i Köpenhamn: Debatt om alternativet

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson talar

Medan FN-toppmötet dividerar om nya mål för minskade utsläpp där ingen vill binda sig till något eller lova konkreta åtgärder, samlas tusentals aktivister från miljö-, arbetar-, politiska-, ursprungs-, och ungdomsorganisationer på Klimaforum09 och diskuterar vad som krävs för att lösa klimatkrisen. Onsdagen den 9 december deltog Rättvisepartiet Socialisterna i diskussionen på Climate Justice Action's möte "Tackling capitalism and climate change" med 100 deltagare.
– Kapitalismen leder inte till katostof - kapitalismen är katastrofen, klargjorde Gary, den första talaren från CJA.
– Vi måste avslöja den "gröna kapitalismen" och deras falska klimatlösningar. Därför måste vi bygga en global rörelse för klimat-rättvisa, vilket innebär att samla alla sociala rörelser som förlorar på både miljöförstörelsen och kapitalisternas förtryck, förklarade Garey. 
– Politikerna skyller klimatkrisen på mänskligheten i sig, men det är falskt, fortsatte Tadzio, en annan talare från CJA och pekar på hur makthavare alltid försöker pådyvla de fattiga klimatnotan genom ett universellt ansvar.
Sett till den etablerade gröna rörelsen, med deras falska marknadslösningar, var CJA en frisk fläkt med mycket bra kritik av kapitalismen.
Samtliga talare pekade specifikt ut kapitalackumulationen som roten till förtrycket av fattiga såsom miljöförstörelsen i stort.
– De gamla öststaterna var tillväxtstater, när tillväxten ökade med 10 procent ökade utsläppen med 10 procent och när Sovjet kollapsade så kollapsade även utsläppen, argumenterade Tadzio och sa att ett liknande sceniario globalt var ett måste för att lösa klimatkrisen.
Flera talare upprepade samma syn och därför var jag tvunget att besvara detta. Jag gick rakt på sak: 
Att kapitalismens återupprättande och den djupdykning av ekonomin som följde kastade ut miljoner människor i fattigdom. Vi i CWI är absolut motståndare till att klimatkrisen ska försöka lösas genom arbetslöshet, slaktad mödravård och hemlöshet. Idag ser vi hur sjunkande tillväxt ändå leder till ökade utsläpp och hur fattigdomen i sig eskalerar klimatkrisen när fattiga tvingas skövla skog, elda med ved och överbruka sina jordar för att överleva. Vi kan inte lösa klimatkrisen genom att gå tillbaka i utvecklingen - tvärtom måste massiva offentliga investeringar till i infastruktur i förnyelsebar energi; kollektivtrafik; passivboenden; ekologiska jordbruk; omställning av smutsig industri och förstatligande av de största företagen; samt planering och omläggning av transporter och global handel.
CJA-talarna replikerade detta med påståendet att offentligt ägande och privat i grunden är samma sak och att gröna jobb i offentlig sektor inte var vägen fram. En talare tyckte också att det inte gav något att engagera sig i facken, de var byråkratiska. Istället var det de sociala rörelserna som skulle sammanknytas; klimatrörelser i nord samt ursprungsbefolkningar och jordlösa i syd osv.

Detta replikeras väldigt bra av Jonathan Neale, som representerade ett tjugotal fack i Storbritannien som startat kampanjen för en miljon gröna jobb:
– Ska vi reparera planeten och byta ut allt skitigt mot nåt bra då kommer det krävas kamp mot arbetslösheten och det kapitalistiska systemet. Och det är i kampen vi kan få stöd för klimatlösningarna hos arbetare och även ta kamp för att medlemmarna åter ska tillbaka facket från de som är "sell-outs" (svikare i fackledningen som håller tillbaka). Men det måste vi göra i de sociala rörelserna också, de har också alltid varit uppdelade mellan kämpar och sell-outs. Vad är skillnaden? Alla måste ta kamp, inkusive arbetarklassen som är den viktigaste klassen i världen genom sin roll i den produktion vi ska stöpa om, dundrade Jonathan och poängterade behovet av en socialistisk politik som Rättvisepartiet Socialisterna förde fram.
Efter debatten var många framme och ville köpa CWI:s material. Antikapitalismen är utbredd. Idag sa Naomi Klein att "kapitalismen kan inte lösa den kris kapitalismen själv har skapat".
Rättvisepartiet Socialisterna samlade också till ett möte där socialism och planekonomi diskuterades och hur kampen för jobben kan länkas ihop med kampen för att stoppa klimatförändringarna. Under veckan har vi fått kontakter från Danmark, Sverige, Tyskland, Israel, Uganda, Zimbabwe, Australien och många fler där intresset för det socialistiska alternativet till kapitalismen är stort. Stödet för vår kampanj är stort och vi har snart sålt slut på våra material. Men nya material trycks för påfyllning inför demonstrationen på lördag som väntas samla 10 000-tals. Den socialistiska klimatrörelsen är på frammarsch!

Mattias Bernhardsson
Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.