torsdag 29 oktober 2015

Expressens "antirasism"

I marginalen
Av Per Olsson

Omedelbart efter rasistdådet i Trollhättan hade Expressen en ledare där man hävdade att det var helt fel att ”koppla händelsen till den senaste tidens politiska debatt om de stora flyktingströmmarna”. Att mördaren gillade Sverigedemokraternas rasism hörde inte hit. Inte heller vad Expressen kallar borgerliga debattörers krav på ”minskade volymer” har spelat in.  Som om rasistmord sker i ett tomrum.

Någar dagar senare, den 26 oktober, efter att än fler asylboende hade satts i brand, ansåg Expressens ledarredaktion att det kanske ändå fanns skäl att varna för högerextremism eftersom Sverige tar emot för ”många flyktingar”. Rasistvåldet var alltså flyktingarnas fel. Om det fanns någon sanning i Expressens skriverier om ”volymerna” skulle rasism och högerextremism inte finnas i Finland, ett land som till Expressens stora förtjusning nyligen beslöt att ”skriva ner sin prognos över antalet asylsökande i år från 50 000 till 30 000. Förklaringen är att Finland har fryst alla asylprövningar för irakier och somalier liksom att man har infört utökade gränskontroller”, som Anna Dahlberg, chef för Expressens ledarredaktion skrev i en krönika den 17 oktober. Det behöver knappast säga att hon vill att Sverige gör detsamma.
Men åter till nämnda ledare, som under rubriken ”Låt anti­rasismen bli en bred kyrka” avslutas på typiskt Expressen­manér med: ”Gör antirasismen till en bred folkrörelse, inte en smal lära för arga vänsteraktivister”.

lördag 24 oktober 2015

Ta strid för trygga jobb – åt alla!

S och MP gör upp med högeralliansen • Nu behövs kamp för trygga jobb, asyl och välfärd åt alla


Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

"Utnyttjandet permanenteras istället för uppehållstillståndet"

Tillfälliga uppehållstillstånd till flyktingar och snabbare tvångsutvisningar. Regeringens (S och MP) nya överenskommelse med högeralliansen (M, KD, FP och C) är en farlig eftergift till Sverigedemokraterna mot bakgrunden av upptrappad rasistisk terror och brandattentat mot flyktingboenden. Men överenskommelsen var också en tydlig gåva till Svenskt Näringsliv och överklassen som nu använder flyktingkrisen för att maximera storföretagens vinster.

De nyanlända flyktingarna blir rättslösa genom tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta och genom att kravet på kollektivavtal för introduktionsjobben slopas. Detta tillsammans med  överenskommelsens förslag på kraftigt begränsad föräldrapenning kommer att cementera dessa flyktingars fattigdom samt tillvaro som andra klassens arbetskraft. Utnyttjandet permanenteras istället för uppehållstillståndet.
Överenskommelsen föregicks av Miljöpartiets högersväng och utspel om att flyktingar ska ha låglönejobb genom utvidgat RUT, vilket nu också ingår i överenskommelsen. Även Vänsterpartiet var beredda att kröka rygg genom att ”inte ens direkt avvisa förslagen på RUT-utökningar” – något de poängterar efter de lämnat förhandlingarna.
RUT har inte lett till nya jobb utan ersatt trygga jobb i välfärden. Trygga jobb i hemtjänst och äldreomsorg – där arbetet behövs – försvinner medan de ”nya” RUT-jobben är osäkra anställningar för ett arbete åt de som har råd att betala. Med överenskommelsen utvidgas de otrygga jobben till att även omfatta de 'livsviktiga' behoven av flytt- och IT-tjänster samt trädgårdsarbete.

"Det är inte i medel- och överklassens hem och trädgårdar jobbehoven skriar, utan i välfärden. Det är inte låglönejobb som integrerar i samhället, utan jobb med trygga villkor och svenska kollektivavtal"

Fackföreningsrörelsen måste syna bluffen. Det är inte i medel- och överklassens hem och trädgårdar jobbehoven skriar, utan i välfärden. Det är inte låglönejobb som integrerar i samhället, utan jobb med trygga villkor och svenska kollektivavtal.
Överenskommelsen kom nästan som en beställning från Svenskt Näringsliv vilka kampanjat för innehållet. ”Sverige ska vara ett välkomnande land” skriver Svenskt Näringsliv. Utöver nya låglönejobb vill de få bort regleringar mot inhyrning och bemanningsföretag samt göra det enklare att säga upp anställningar.
Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamöter
i LO-tidningen Arbetet manar till gemensamma mobiliseringar från
fackföreningsrörelsen, den breda vänstern och flyktingrörelsen.
> Läs debattartikeln i Arbetet här 

Olyckor inom bemanningsföretagen är dubbelt så många som för andra arbetare. Och dödsolyckorna drabbar utlänska arbetare i mycket större utsträckning just på grund av de saknar trygga jobb och kollektivavtal. ”Välkommen”, som sagt.
Byggnadsarbetare som saknar skyddslina, chaufförer som kör trötta utan nattvila, vårdanställda som tvingas till dubbla pass och förstör ryggen. När de inhyrda går sönder slipper arbetsgivaren rehabiliteringsansvar.
För att göra det lättare att säga upp anställda vill arbetsköparna stympa bort LAS, lagen om anställningsskydd. Trots att LAS redan har fler undantag än en en schweizerost har hål så sitter skandalöst nog Metall och Handels ledningar och förhandlar med Svenskt Näringsliv om ännu fler försämringar.

fredag 23 oktober 2015

Rädda lärartjänsterna på gymnasiet!


"Budgeten är antagen av samma politiker som säger att den måste vara i balans, trots att den inte var tillräcklig från början"

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Elever och lärare på Fredrika Bremer-gymnasiet i Handen riskerar att drabbas av stora nedskärningar. Skolan har ett underskott på 13,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 15 till 17 lärartjänster.
Flera av Fredrika Bremer-­gymnasiets lärare rapporterar om en stor oro. Ytterst lite information har nått personalen som endast har fått veta att skolan måste skära ner för att täcka underskottet.

Haninges kommunledning – som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet – förklarade under det senaste kommunfullmäktigemötet att ”gränsen var nådd” (Läs om debatten mot nedskärningarna här).
Socialdemokraterna säger att det finns ett underskott och att det viktigaste just nu är att ”ekonomin ska komma i balans” – men är inte det viktigaste att elevernas välmående, skolmiljö och lärandelust kommer i balans? Det kan inte göras genom att tänka på skolan som en marknad, där lärare sparkas då etablissemanget vägrar att ta strid för behoven i samhället.
Vad anledningen till underskottet är finns det från kommunledningen inget svar på. Mantrat att budgeten måste vara i balans upprepas. Men man nämner inte på bekostnad av vem.

tisdag 13 oktober 2015

"Stoppa nedskärningarna i skola och äldreomsorg"

Rättvisepartiet Socialisterna krävde på kommunfullmäktigemötet igår att nedskärningarna i äldreomsorgen och skolan stoppas. Lina Rigney Thörnblom (RS) började med att ställa kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) mot väggen under ledamöternas frågestund:

Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Det planeras stora nedskärningar i Haninge. Fredrika Bremer-gymnasiet har ett underskott på 13,4 miljoner kronor. Det kan leda till att mellan 15 och 17 lärartjänster försvinner. Äldreomsorgen hotas av nedskärningar på 56,5 miljoner kronor. Förvaltningen skriver anmärkningsvärt nog att det beror på att kostnadsutvecklingen under juni-augusti har varit ”kraftigare än beräknat”. Det är ju bara hittepå. Rättvisepartiet Socialisterna har varnat på möten i december, i april och i maj för volymökningarna och för lite pengar till nämnden. Hur ska ni i kommunledningen lösa det här så att kommunens elever och äldre inte drabbas? Hur ska ni stoppa nedskärningarna?, frågade Lina Rigney Thörnblom (RS).

– Det är viktigt att hålla budget. Vi beslöt i maj att utreda vad underskotten i Äldrenämnden beror på. De behöver inte bara bero på volymökningar, svarade Meeri Wasberg (S).

– Äldrenämnden har inte kompenserats för lön- och prisökningar på flera år och att stora delar av verksamheten inte fått någon budgetuppräkning alls. Vad gäller Fredrika Bremers underskott så finns det faktorer bakom underskottet som inte skolan kan påverka, som kraftiga hyreshöjningar och IT-avtal, replikerade Lina Rigney Thörnblom (RS).

Mattias Bernhardsson (RS)
Debatten fortsatte under efterföljande punkt om tertialuppföljning:

– Kommunstyrelsens ordförande säger att de måste utreda vad de återkommande underskotten i äldreomsorgen beror på. Vi vet redan vad de beror på. De beror på att era budgetar inte räknas upp i enlighet med volymökningarna, sa Mattias Bernhardsson (RS) och konstaterade att medan antalet arbetade timmar i hemtjänsten för 65+ ökat med nästan 100 procent sedan 2009 och väntas öka med ytterligare 11 procent i år jämfört med 2014, så saknas motsvarande volymökning i budgeten.

– Om Rättvisepartiet Socialisternas budget för 2015 hade gällt, hade Äldrenämndens ramar varit 701,9 miljoner kronor. Det hade inte bara inneburit de extra 25 miljoner kronor vi öronmärkte till fler anställda och lägre avgifter, det hade inte heller funnits något underskott på 56 miljoner kronor utan snarare ett litet överskott.

– En av de 23 besparingsförlagen i äldreomsorgen är att dra ned på de förebyggande hembesöken. Era nedskärningar kommer alltså att leda till nya kostnadsökningar och ännu större framtida underskott. Använd kommunens samlade överskott för att stoppa nedskärningarna. Haninge har nu 502,5 miljoner kronor i kassa och på bank, en kraftig ökning med 225,3 miljoner kronor jämfört med december förra året. Stoppa nedskärningarna nu och ställ krav på regeringen att de måste kompensera kommunerna för det ökade behovet av omsorg, för lön- och prisökningar och för alla de nya arbetsuppgifter som lagts på den kommunen, sa Mattias Bernhardsson (RS).

Kommunen borde agera mot utvisningshotet mot Hanna

T.v: Hanna och läraren Tuija Kirvesmies.
T.h: Mattias Bernhardsson (RS) tog upp Hannas fall i kommunfullmäktige
Under gårdagens kommunfullmäktige tog Rättvisepartiet Socialisterna upp om situationen för den utvisningshotade haningeeleven Hanna och manade kommunledningen att ta ett uttalande för Hannas rätt till asyl.

– Vi i Rättvisepartiet Socialisterna har tillsammans med elever och lärare på Riksäpplet bildat kampanjen ”Låt Hanna stanna”. Hanna flydde från Etiopien som 16-åring efter att ha torterarats och våldtagits i fängelse. Migrationsverket har avslagit asylansökan och vill att hon åker tillbaka, trots att hon inte har några anhöriga kvar där samt riskerar att förföljas av diktaturen, förklarade Mattias Bernhardson (RS).

Debatt om klimat och mat i kommunfullmäktige

Lina Rigney Thörnblom (RS): 
"Även om man köper svenskt kött så har ofta sojabönorna som använts i fodret odlats utomlands. I Brasilien har världens mest artrika savann halverats till förmån för bland annat sojaodlingar för köttindustrin"

Köttindustrins påverkan på klimatet och naturen är större än exempelvis transportsektorn. Ändå så lyser frågan med sin frånvaro när Haninges arbete för att minska utsläppen diskuteras. Därför väckte Vänsterpartiets kommunfullmäktigeledamot Samuel Skånberg en interpellation i frågan riktad till Miljöpartiets Annica Hjertling, kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor.
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Rättvisepartiet Socialisterna och Moderaterna deltog i debatten.


– Det går att läsa i samarbetskoalitionens politiska plattform: ”Att minska klimatpåverkan är den viktigaste miljöfrågan för oss”. Vidare listas det upp hur klimatpåverkan kan minskas genom byggandet av klimatsmarta bostäder, ökad användning av kollektivtrafiken och cykel bland annat. Lokaler och transporter lyfts fram som viktiga områden. Gällande mat vill samarbetskoalitionen att den ska smaka gott, tillagas lokalt och att andelen svensk mat och ekologisk mat ska öka. De lyfter också rättvis handel och etisk konsumtion. Allt detta är lovvärt och sådant som Vänsterpartiet ställer sig helt bakom. Dessvärre nämns det ingenting om minskad köttkonsumtion. Faktiskt så nämns inte köttets klimatpåverkan alls i den 24 sidor långa politiska plattformen, konstaterade Samuel Skånberg (V) och frågade vad samarbetskoalitionen avser göra för att minska köttkonsumtionen i offentlig sektor.

– Sedan 2010 jobbar Haninge kommun strategiskt med vegetariska dagar på skolorna. Både i matpolicyn och i klmat- och energipolicyn finns tydliga skrivningar om vegetarisk mat. Köken jobbar dessutom med att öka nadelen baljväxter och med aktiva åtgärder för att minska matsvinnet. Gällande uppföljning av specifikt vegetarisk mat kommer det inom kort att skickas ut en enkät till skolköken som syftar till att ta reda på hur de jobbar med och utvecklar det arbetet, sa Annica Hjerling (MP).

Lina Rigney Thörnblom (RS) började med att lyfta blicken från kommunen till världen:
– Sverige slår sig gärna för bröstet att svenska utsläpp minskar (även Haninge kommun). Vad som inte nämns är att detta baseras på felaktiga mätningar. Man mäter det som produceras eller släpps ut just i Sverige. Men det vi konsumerar produceras ofta utomlands. Sverige exporterar sina utsläpp till andra delar av världen. Rätt sätt att mäta är i ”ekologiska fotavtryck”. Man kan till exempel räkna ut hur stora naturområden som krävs för att ta fram allt vi konsumerar och grönytan som behövs för att suga upp koldioxidutsläppen från produktionen. Då får man fram hur stor yta vårt ekologiska fotavtryck motsvarar och det mäts i globala hektar. Här ingår skog, betesmark, åker, fiskevatten men ockjså bebyggd yta. Om hela världen konsumerade som i Sverige skulle det behövas tre jordklot. Bara USA är värre med fem jordklot.