tisdag 13 oktober 2015

"Stoppa nedskärningarna i skola och äldreomsorg"

Rättvisepartiet Socialisterna krävde på kommunfullmäktigemötet igår att nedskärningarna i äldreomsorgen och skolan stoppas. Lina Rigney Thörnblom (RS) började med att ställa kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) mot väggen under ledamöternas frågestund:

Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Det planeras stora nedskärningar i Haninge. Fredrika Bremer-gymnasiet har ett underskott på 13,4 miljoner kronor. Det kan leda till att mellan 15 och 17 lärartjänster försvinner. Äldreomsorgen hotas av nedskärningar på 56,5 miljoner kronor. Förvaltningen skriver anmärkningsvärt nog att det beror på att kostnadsutvecklingen under juni-augusti har varit ”kraftigare än beräknat”. Det är ju bara hittepå. Rättvisepartiet Socialisterna har varnat på möten i december, i april och i maj för volymökningarna och för lite pengar till nämnden. Hur ska ni i kommunledningen lösa det här så att kommunens elever och äldre inte drabbas? Hur ska ni stoppa nedskärningarna?, frågade Lina Rigney Thörnblom (RS).

– Det är viktigt att hålla budget. Vi beslöt i maj att utreda vad underskotten i Äldrenämnden beror på. De behöver inte bara bero på volymökningar, svarade Meeri Wasberg (S).

– Äldrenämnden har inte kompenserats för lön- och prisökningar på flera år och att stora delar av verksamheten inte fått någon budgetuppräkning alls. Vad gäller Fredrika Bremers underskott så finns det faktorer bakom underskottet som inte skolan kan påverka, som kraftiga hyreshöjningar och IT-avtal, replikerade Lina Rigney Thörnblom (RS).

Mattias Bernhardsson (RS)
Debatten fortsatte under efterföljande punkt om tertialuppföljning:

– Kommunstyrelsens ordförande säger att de måste utreda vad de återkommande underskotten i äldreomsorgen beror på. Vi vet redan vad de beror på. De beror på att era budgetar inte räknas upp i enlighet med volymökningarna, sa Mattias Bernhardsson (RS) och konstaterade att medan antalet arbetade timmar i hemtjänsten för 65+ ökat med nästan 100 procent sedan 2009 och väntas öka med ytterligare 11 procent i år jämfört med 2014, så saknas motsvarande volymökning i budgeten.

– Om Rättvisepartiet Socialisternas budget för 2015 hade gällt, hade Äldrenämndens ramar varit 701,9 miljoner kronor. Det hade inte bara inneburit de extra 25 miljoner kronor vi öronmärkte till fler anställda och lägre avgifter, det hade inte heller funnits något underskott på 56 miljoner kronor utan snarare ett litet överskott.

– En av de 23 besparingsförlagen i äldreomsorgen är att dra ned på de förebyggande hembesöken. Era nedskärningar kommer alltså att leda till nya kostnadsökningar och ännu större framtida underskott. Använd kommunens samlade överskott för att stoppa nedskärningarna. Haninge har nu 502,5 miljoner kronor i kassa och på bank, en kraftig ökning med 225,3 miljoner kronor jämfört med december förra året. Stoppa nedskärningarna nu och ställ krav på regeringen att de måste kompensera kommunerna för det ökade behovet av omsorg, för lön- och prisökningar och för alla de nya arbetsuppgifter som lagts på den kommunen, sa Mattias Bernhardsson (RS).

Ingen från kommunledningen (S, C och MP) begärde replik, men däremot Moderaternas oppositionsråd:

– Man hör verkligen att det står en kommunist i talarstolen, var den faktabefriade repliken från Martina Mossberg (M).

– På samma kommunfullmäktigemöte argumenterade Martina Mossberg (M) för sin motion om att spendera pengar på att ”stärka varumärket Haninge”. Det är humoristiskt med tanke på att deras högerpolitik med skolnedläggningar och nedskärningar om något har försämrat Haninges anseende, kommenterar Mattias Bernhardsson (RS).

Rättvisepartiet Socialisterna kommer att besöka flera arbetsplatser i äldreomsorgen samt träffa lärare och elever på Fredrika Bremer för att diskutera vad som kan göras. Rättvisepartiet Socialisterna har visar förr att det går att stoppa nedskärningar, som under skolkampen 2007 då 100 lärarjobb räddades.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.