tisdag 13 oktober 2015

Debatt om klimat och mat i kommunfullmäktige

Lina Rigney Thörnblom (RS): 
"Även om man köper svenskt kött så har ofta sojabönorna som använts i fodret odlats utomlands. I Brasilien har världens mest artrika savann halverats till förmån för bland annat sojaodlingar för köttindustrin"

Köttindustrins påverkan på klimatet och naturen är större än exempelvis transportsektorn. Ändå så lyser frågan med sin frånvaro när Haninges arbete för att minska utsläppen diskuteras. Därför väckte Vänsterpartiets kommunfullmäktigeledamot Samuel Skånberg en interpellation i frågan riktad till Miljöpartiets Annica Hjertling, kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor.
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Rättvisepartiet Socialisterna och Moderaterna deltog i debatten.


– Det går att läsa i samarbetskoalitionens politiska plattform: ”Att minska klimatpåverkan är den viktigaste miljöfrågan för oss”. Vidare listas det upp hur klimatpåverkan kan minskas genom byggandet av klimatsmarta bostäder, ökad användning av kollektivtrafiken och cykel bland annat. Lokaler och transporter lyfts fram som viktiga områden. Gällande mat vill samarbetskoalitionen att den ska smaka gott, tillagas lokalt och att andelen svensk mat och ekologisk mat ska öka. De lyfter också rättvis handel och etisk konsumtion. Allt detta är lovvärt och sådant som Vänsterpartiet ställer sig helt bakom. Dessvärre nämns det ingenting om minskad köttkonsumtion. Faktiskt så nämns inte köttets klimatpåverkan alls i den 24 sidor långa politiska plattformen, konstaterade Samuel Skånberg (V) och frågade vad samarbetskoalitionen avser göra för att minska köttkonsumtionen i offentlig sektor.

– Sedan 2010 jobbar Haninge kommun strategiskt med vegetariska dagar på skolorna. Både i matpolicyn och i klmat- och energipolicyn finns tydliga skrivningar om vegetarisk mat. Köken jobbar dessutom med att öka nadelen baljväxter och med aktiva åtgärder för att minska matsvinnet. Gällande uppföljning av specifikt vegetarisk mat kommer det inom kort att skickas ut en enkät till skolköken som syftar till att ta reda på hur de jobbar med och utvecklar det arbetet, sa Annica Hjerling (MP).

Lina Rigney Thörnblom (RS) började med att lyfta blicken från kommunen till världen:
– Sverige slår sig gärna för bröstet att svenska utsläpp minskar (även Haninge kommun). Vad som inte nämns är att detta baseras på felaktiga mätningar. Man mäter det som produceras eller släpps ut just i Sverige. Men det vi konsumerar produceras ofta utomlands. Sverige exporterar sina utsläpp till andra delar av världen. Rätt sätt att mäta är i ”ekologiska fotavtryck”. Man kan till exempel räkna ut hur stora naturområden som krävs för att ta fram allt vi konsumerar och grönytan som behövs för att suga upp koldioxidutsläppen från produktionen. Då får man fram hur stor yta vårt ekologiska fotavtryck motsvarar och det mäts i globala hektar. Här ingår skog, betesmark, åker, fiskevatten men ockjså bebyggd yta. Om hela världen konsumerade som i Sverige skulle det behövas tre jordklot. Bara USA är värre med fem jordklot.

Den kraftigt överdimensionerade köttindustrin, som främst är till för den rika världens konsumtion, leder förutom till ofantliga utsläpp också till skövlingar, fattigdom och svält för den fattigare delen av världen.

Lina beskrev konsekvenserna av köttindustrins utbredning och besvarade kommunalrådet om svenskt kött som alternativ:
– Även om man köper svenskt kött så har ofta sojabönorna som använts i fodret odlats i utomlands. I Brasilien har världens mest artrika savann halverats till förmån för bland annat sojaodlingar för köttindustrin. I den här intensiva odlingen används alltmer kemikalier som förorenar vatten och mark. Småbönder slås ut och tvingas flytta.

Lina ifrågasatte att Haninge går emot Livsmedelsverket:
– Köttkonsumtionen har ökat med mer än 50 procent senaste 20 åren enligt Naturskyddsföreningen. Haninge kommun har ett ansvar. För vi kan inte lägga ansvaret för en klimatomställning på individen. Jag måste få passa på att ställa en fråga. Livsmedelsverkets råd gällande vegansk kost till barn i förskola och skola lyder: ”En kost med mycket grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fullkorn är bra för både hälsan och miljön. Det är därför bra om barn lär sig tycka om sådan mat i unga år, det ökar chansen för att de ska fortsätta med de vanorna även senare i livet… Om den vegetariska kosten är väl sammansatt, innehåller berikade produkter och ger tillräckligt med energi kan även barn äta helt vegetarisk mat – veganmat”. Trots dessa tydliga råd tillåter inte Haninge kommun att veganmat serveras när föräldrar ansökt om det. Varför är inte Haninge kommun medvetna om dessa nya riktlinjer? Tänker ni uppdatera era egna?, frågade Lina Rigney Thörnblom (RS)

Kommunalrådet Annica Hjertling (MP) svarade:
– Jag var inte medveten om att det inte går att få vegetarisk kost i förskolan. Jag tar med mig frågan om riktlinjer.

Alexandra Anstrell (M) hade en annan mening:
– Om maten slängs så är det inte klimatsmart. Jag hoppas inte att kommunen sätter mål om minskad köttkonsumtion.

Samuel Skånberg (V) replikerade:
– Jag måste få fråga Alexandra Anstrell. Tycker du att det är viktigt att minska köttkonsumtionen? I så fall hur?

– Jag tycker att det är ett trubbigt mätverktyg. Det viktiga är vilket kött som konsumeras. Jag skulle vilja se om det inte går att avtala med lokala jägare så det går att servera vilt i skolan, sade Alexandra Anstrell (M) som inte riktigt svarade på frågan.

– Naturligtvis är naturbeteskött och viltkött mer miljövänligt. Men även om vi ökar den andelen så räcker det inte, sa Samuel Skånberg (V) och menade att den industriella köttkonsumtionen måste minska både för miljön och häslan.

Rättvisepartiet Socialisterna har aktivt drivit flera viktiga klimatfrågor i Haninge och flera av förslagen – som planerade varutransporter – har tagits in i kommunens klimat- och energistrategi (Läs mer om RS-förslagen som tagits in i strategin).

En klimatomställning av samhällets produktion och handeln är ett måste för att hindra de förödande effekter utsläppen kommer att innebära, och redan innbär, för människor och natur. Miljoner människor är på flykt som ett resultat av förstörda jordar, torka, översvämningar och andra klimatrelaterade katastrofer.
Det blir än mer tydligt att det är det kapitalistiska systemet sig sig, där de få men superrikas vinster går före allt annat, är ett system som måste avskaffas. Endast demokratisk planering i global skala av vad som produceras och transporteras kan säkra en hållbar framtid.
I december deltar Rättvisepartiet Socialisterna i massdemonstrationerna vid klimattoppmötet Paris tillsammans med miljöorganisationer, sociala rörelser och fackliga från hela världen (mer info om kommer).

Läs mer:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.