onsdag 30 september 2015

“Vi accepterar inte någon som helst hyreshöjning”

Stora förbättringar har skett efter att slumvärden Patrizia försvann från Jordbro • Rusta upp Jordbro-mötet antog uttalande mot hyreshöjningar: ”Vi har redan betalat för upprustningen”


> Läs om segern mot slumvärden Patrizia i våras

Ett 30-tal hyresgäster från Sandstensvägen och Blockstensvägen deltog på gårdagens möte med kampanjen Rusta upp Jordbro. Syftet med mötet var att följa upp de löften som den nya fastighetsägaren D. Carnegie & Co samt nya förvaltaren Graflunds gjorde innan de tog över i somras.
Mötet antog också enhälldigt ett starkt uttalande mot Graflunds krav på hyreshöjningar.

I våras pressades slumvärden Patrizia till att sälja de misskötta fastigheterna till kraftigt underpris. Detta efter månader av kampanj där Rusta upp Jordbro lyckats samla hyresgästerna bakom kravet på tvångsförvaltning. Nya ägaren Carnegie & Co lovade att tredubbla budgeten för underhåll och nya förvaltaren Graflunds lovade på ett stormöte med Rusta upp Jordbro i maj att hyresgäster ska få mögel och vattenskador sanerade med stambyte av de gamla rören utan hyreshöjning.
Upprustningen skulle inledas efter sommaren. Graflunds hade tackat nej till att delta på gårdagens möte för att följa upp löftena men hade försett Rusta upp Jordbro med en grov redogörelse av vilken upprustning som inletts och som planeras.

Mattias Bernhardsson
Mötets konferencier Mattias Bernhardsson, en av Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeldamöter och initiativtagare till kampanjen Rusta upp Jordbro, föredrog Graflunds redogörelse, vilket vi sammanfattar i punktform här:

• Den första tiden har mest använts till att analysera fel och brister i fastigheterna och att planlägga prioriteringar.
• Gårdsvandringar har skett och fler kommer att ske.
• Omfattningen av gamla vatten- och kulvertläckor som har orsakat värmeproblem ser över. En kulvert är klar.
• Alla meddelade vattenskador ska ligga under åtgärd.
• Ett prov med byte av balkongräcken och rötskadad panel har gjorts på Sandstensvägen.
• Målning av yttre dörrar i allmänna utrymmen påbörjat.
• Parkeringsplatserna har fått avgränsningslinjer målade.
• Hopphagar för lek är målade i området.
• Obligatorisk ventilationskontroll med sotning är inledd på Sandstensvägens höga jämna nummer.
• Ventilationsfläktar kommer att bytas där behovet finns och första etappen är redan beställd med start i oktober.
• Totalrenovering av 11 lägenheter som stått tomma länge påbörjas nu. De tomma lägenheterna kommer att renoveras till nystandard och kommer i första hand att erbjudas boende hos Graflunds.
• Beskärning av träd och buskar kommer att utföras under hösten i hela området.
• Blomsterlådor och träomfattningar är utbytta på flera gårdar. Det som kvarstår kommer att utföras fram till vinter och fortsättning i vår.
• Alla felanmälningar ska behandlas inom 48 timmar, vilket innebär att kontakt ska ha tagits och enklare fel åtgärdats inom den tiden. Större och allvarligare fel måste däremot planeras.

Flera av punkterna kunde kontrolleras under mötet. Samtliga mötesdeltagare som felanmält sedan juli bekräftade att Graflunds kommer inom 48 timmar efter felanmälan och att många fel åtgärdas snabbt. Detta är en stor skillnad jämfört med Patrizia/Newsec-tiden då hyresgäster felanmälde flera gånger om i månader och till och med år utan att få något åtgärdat.

På frågan om att alla inrapporterade vattenskador ska vara under åtgärd, kontrollfrågade Mattias mötet om alla som har rapporterat vattenskador verkligen blivit kontaktade av Graflunds om att det ska åtgärdas. Då visade det sig att två av mötesdeltagarna hade rapporterat in sina vattenskador men inte hört något om att de ska åtgärdas.
De två hyresgästernas detaljer antecknades och har nu lämnats över till Graflunds tillsammans med en påminnelse om att de under stormötet i maj sa att de skulle ta över samtliga oåtgärdade felanmälningar från Newsec.
Flera av punkterna har också visat sig vara väldigt minimala, d v s att de enbart utförts på ett fåtal platser. Det återstår alltså mycket. Trots det står det ändå klart att de har skett stora förbättringar sedan Graflunds tog över. Innan mötet öppnade svarade mötesdeltagarna på en enkät. Den första frågan var om underhåll och service har förbättrats sedan Graflunds tog över från Newsec i somras:
• 82,3 procent svarade Ja.
• 5,9 procent svarade Nej.
• 11,8 procent svarade ”Vet ej”.

Nästan samtliga som svarade Ja uppger att Graflunds kommit över dagen efter felanmälan eller till och med samma dag samt att saker åtgärdas på en gång.
Många uppger att de får ett trevligt bemötande av Graflunds personal. Bland saker som blivit bättre nämns också städning i trappor och på gårdar, bättre hantverkare, bättre öppettider, något bättre utemiljö och att tvättstugan städas.
Enkäten, i all sin enkelhet, besvarades enbart av 17 mötesdeltagande hyresgäster och kan på inget sätt  anses vara fullgod. Men den bekräftar den allmänna bild som framgick av alla på mötet och som framgått i samtal med boende inför mötet, t ex när Rättvisepartiet Socialisterna knackat dörr. Det var verkligen var en seger att bli av med Patrizia.
Men samtidigt är det viktigt att påminnas om att det är förbättringar som skett utifrån att det tidigare knappt fanns någon service alls. De åtgärder som nu sker är ännu små utifrån behoven som är stora efter åratal av förslumning.

Mötet diskuterade vilka saker som ännu inte åtgärdats och vad som borde prioriteras:
• Alla tidigare felanmälningar till Newsec som fortfarande inte är åtgärdade.
• Mögel- och vattenskador, stambyte av alla gamla rör.
• Lägenheter med drag, utan värme och utan ordentligt varmvatten.
• Tvättstugor som saknar digitalt bokningssystem och städutrustning samt ofta har icke-fungerande tvättmaskiner (Blockstensvägen 90 nämndes).
• Belysning i trapporna.

Klicka för större bild
Den lokala hyresgästföreningen Blocket gjorde en enkätundersäkning om en yttre miljön vid Blockstensvägen där 103 hyresgäster svarade (70,8 procent av de svarande bodde på Blockstensvägen eller angränsande Södra Jordbrovägen 3-15 och ingår i det fastighetsområde Graflunds tog över).
På frågan ”Hur upplever du entrén till området Södra Jordbrovägen/Blockstensvägen?” svarade 49,51 procent ”mycket dålig”, 18,45 procent ”dålig”, 14,56 procent ”varken bra eller dålig”, 13,59 procent ”bra” och 0,97 procent svarade ”mycket bra”.
På frågan ”Hur upplever du miljön kring sopstationen vid gångvägen mot Södra Jordbrovägen?” svarade 76,70 procent ”mycket dålig”, 12,62 procent ”dålig”, 4,85 procent ”varken bra eller dålig”, 2,91 procent ”bra” och 0,00 procent svarade ”mycket bra”.

Mötet diskuterade också den nu pågående hyresförhandlingen mellan Graflunds och Hyresgästföreningen, där Graflunds verkar kräva en generell hyreshöjning. Budskapet från Rusta upp Jordbro är tydligt, som efter förslag av Mattias Bernhardsson samt tillägg efter diskussion på mötet antog ett enhälldigt uttalande:
“Det är helt oacceptabelt om Graflunds ämnar finansiera underhåll och renoveringar genom en generell hyreshöjning. Vi hyresgäster har nämligen gått med på hyreshöjningar år efter år med löften om upprustning och bättre service, utan att ha fått det. Det innebär att dagens hyresnivåer – som är mycket högre än motsvarande slumliknande standard i jämförbara områden – redan innefattar de medel som ska gå till upprustningen. Samtliga fastighetsägare har gjort stora vinster på de rekordlåga räntorna. Det är också tack vare vår kampanj Rusta upp Jordbro som den nya ägaren kunde köpa loss fastigheterna till ett kraftigt underpris – lägre än vad Patrizia själv köpte dem för 2008. Vi accepterar inte någon som helst hyreshöjning. Vi har redan betalat för upprustningen. Vi tänker inte betala en gång till”.
RS Haninge
- - -

Bakgrund:
I november 2014 startade Rättvisepartiet Socialisterna en bostadskampanj med dörrknackning och massflygblad inför kampanjmöte. vattenskador och mögel dokumenterades och media informerades.
16-17 november 2014: SVT gör två stora uppslag om situationen i Patrizia Immobilien KAG:s fastigheter
18 november: Newsec säger upp avtalet som förvaltare åt Patrizia Immobilien KAG
19 november: Rättvisepartiet Socialisternas offentliga möte samlar 45 hyresgäster och föreningsaktiva där nätverket Rusta upp Jordbro bildas
24 november: Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund startar utredning av Patrizia Immobilien KAG:s fastigheter
8 december: RS utfrågning i kommunfullmäktige
15 december: Felanmälningsaktion vid Newsecs kontor
7 februari 2015: 100 demonstrerar med Rusta upp Jordbro
1 april: Massflygbladsutdelning om hyresgästernas rätt till underhåll utan hyreshöjningar
5 maj: Stormöte med 60 hyresgäster med utfrågning av nya förvaltaren Graflunds

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.