tisdag 8 september 2015

”Haninge måste förhindra att barnfamiljer vräks”

Antalet vräkta barn ökat med 166 procent

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom (RS) frågade under gårdagens kommunfullmäktige ut kommunalrådet och Socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) om vad kommunledningen gör för att förhindra att hyresvärdar vräker familjer med barn.
– Första halvåret 2015 ökade antalet barn som blivit vräkta med 166 procent i Haninge jämfört med första halvåret 2014. Från tre till åtta, enligt Kronofogdens senaste rapport. Mörkertalet är förmodligen ännu större, alltså de familjer som flyttar innan den faktiskta vräkningen äger rum. Rädda Barnen vittnar om en enorm stress och otrygghet för de familjerna, och särskilt barnen, som drabbas. Föräldrar som Rädda Barnen träffat oroas över bland annat höjda hyror. Det är något som blir mer problematiskt med allt fler privata hyresvärdar som chockhöjer hyrorna, till exempel Akelius i Brandbergen. Min fråga är vad Haninge kommun gör, dels förebyggande, men särskilt för att konkret stoppa vräkningar av barn?, sa Lina Rigney Thörnblom (RS) i sitt anförande.

– Tack för den väldigt viktiga frågan, här kommer barnpersektivet upp igen. I det första ärendet så bodde inte familjen (kontraktsinnehavarna) kvar, utan den var uthyrd i andrahand till en asylsökande familj med två barn och dessa hänvisades då till Migrationsverket, när det gäller asylsökande så är det Migrationsverkets ansvar. I det andra ärendet så var det en familj med fyra barn. Vi lyckades genom Socialförvaltningen att få anslagen att räcka för att vi skulle kunna ordna ett annat tillfälligt boende. Men det som är utmaningen här är att uthysningen inte gick att stoppa, då familjen hade upprepade sena hyresbetalningar under ganska lång tid. I det tredje ärendet var det en familj, som inte bodde i lägenheten utan den var uthyrd i andrahand till en asylsökande familj, igen. De hade två barn och de blev hänvisade till Migrationsverket. Lagen ser ut så att om du betalar hyran konsekvent en eller två dagar för sent så har de (hyresvärden) rätt att avhysa. Det är tyvärr så det ser ut, svarade Petri Salonen (C).

– Nu är det ju så att Socialtjänsten har en skyldighet att se till att barn har tak över huvudet oavsett om de vräks. Det vi också sett från andra kommuner är att det blir väldigt kostsamt att gå in med temporära boenden. Det måste finnas en möjlighet för Socialtjänsten att gå in och stödja ekonomiskt innan hyran betalas för sent, svarade Lina Rigney Thörnblom (RS) och frågade hur de ser på möjligheten att Socialtjänsten ingriper ekonomiskt.

– Våran Socialtjänst är ju förstärkt med vräkningsförebyggande arbete, där vi särskilt prioriterar barnfamiljer. Och det innebär att en gång i veckan så sker en genomgång av samtliga inkassokrav som kommit in. Och där vi ser att det finns barnfamiljer med inkassokrav, i synnerhet upprepade inkassokrav, så kontaktar vi dem på telefon, vi besöker dem, lägger papper i brevlådan och verkligen söker kontakt. Men jag jag har ju ställt frågan till min förvaltning: Finns det något mer vi kan göra? Men utmaningen här ligger ju i att om du är en dag försenad flera gånger i rad då kan hyresvärden bestämma att du ska vräkas. Och så ser det ut, svarade Petri Salonen (C).

Lina fick inte svar på frågan om varför inte Haninge kan gå in ekonomiskt för att förhindra vräkning.
– Att hyresvärdarna vräker barnfamiljer som kämpar på existensminimum säger något om hur långt högerns bostadspolitik fått gå. Inte ett enda barn ska behöva uppleva att ryckas från sitt hem och hamna på ett eller flera temporära boenden. Socialtjänsten måste gå in ekonomiskt innan detta sker, vilket också skulle vara klart mer ekonomiskt i längden, säger Lina Rigney Thörnblom (RS) som kommer att ta upp denna fråga igen.

När det handlar om asylsökande som vräks så stämmer det att det är Migrationsverkets ansvar. Den absoluta majoriteten av de asylsökande har enbart en chans att hitta bostad på andrahandsmarknaden där det är den asylsökande familjen som drabbas när förstakontraktsinnehavarna inte betalar in i tid. Många som hyr i andrahand tvingas dessutom betala rena ockerhyrorna. Ändå är det just andrahandsmarknaden både Migrationsverket och kommunen uppmanar familjer att söka lägenhet på i brist på lediga lägenheter.

– Det behövs byggas 500 nya kommunala hyresrätter per år för att bygga bort bostadsbristen i Haninge. Vi kräver stopp för chockhyreshöjningarna och vi kräver allmännyttig hyressättning som norm. Vi fortätter också bostadskampanjen med Rusta upp Jordbro (Läs här om vårens delseger) och kräver upprustning av de bostäder som exempelvis är mögelskadade efter år av eftersatt underhåll av tidigare slumvärdar, avslutar Lina Rigney Thörnblom (RS).

> På samma sammanträde debatterade Mattias Bernhardsson (RS) med Petri Salonen (C) om bostäder till flyktingfamiljer. Läs här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.