måndag 11 mars 2013

Nya avslöjanden i hästköttshärvan

Så länge livsmedelsindustrin sköts av vinstdrivande företag kommer problem med fuskmärkning och skadliga ämnen bestå.

Av Louise Strömbäck

Hästköttsskandalen, eller hästköttskrisen som EU kallar den, fortsätter att breda ut sig i Europa. EU har nu dragit igång en månad av omfattande DNA-testning av olika köttprodukter.

Utredningen görs för att man ska få en uppfattning om hur pass omfattande problemet är. Det kommer även att testas för läkemedlet fenylbutazon som kan finnas i hästköttet och som är skadligt för människor.
EU:s ledare vill ta reda på om alla fall av hästkött som sålts som nötkött är kopplade till en utbredd och orga­niserad kriminell organisation, eller om det handlar om separata fall av bedrägerier.
Hästköttet har hittills spårats till Rumänien och till Cypern, men köttet kommer med största sannolikhet från många fler länder. Rumäniens nationella myndighet för livsmedelssäkerhet påstår att köttet som kommer därifrån inte var felmärkt och skyller på dem som behandlat köttet därefter.
Livsmedelskedjan Taco Bell har i Storbritannien hittat hästkött i flera av sina produkter. Det finns en oro över att den amerikanska kedjan Taco Bell även säljer produkter med hästkött i USA. Ännu har dock inget hästkött hittats i några amerikanska köttprodukter.
Hästkött har även hittats i skolmat i bland annat Skottland.

En annan köttrelaterad skandal har nyligen framkommit på Island, där man testade köttprodukter för att se om de innehöll hästkött. Flera produkter från företaget Gæðakokkar testades och man fann inget hästkött. Däremot kom det fram ett annan slags bedrägeri; vissa produkter innehåller inget kött alls. En paj som enligt förpackningen innehåller 30 procent nötkött är egentligen helt vegetarisk. Även detta bryter mot lagarna om märkning av livsmedel.
Det är många som har varit inblandade i kötthanteringen och tjänat pengar på den, vilket även gör att det är svårt att peka ut någon skyldig. Det franska företaget Spanghero har fått ta en hel del av skulden, men det är med säkerhet många olika företag som ligger bakom skandalen.
EU kommer troligtvis att införa nya regler och hårdare kontroller, men det är bara ett försök att behandla symptomen på det egentliga problemet.

Kapitalistiska företag kommer alltid att göra allt de kan för att maximera vinsterna, oavsett konsekvenserna. Så länge livsmedelsindustrin sköts av vinstdrivande företag kommer problem som detta att finnas.
För en säker och hälsomedveten hantering av vår mat krävs ett förstatligande av livsmedelsindustrin under kontroll av både anställda och konsumenter samt en demokratisk plan för en övergång till en livsmedelsproduktion som är ekologiskt och socialt hållbar.

Läs mer:
> Tema: Socialistisk jordbrukspoltik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.