måndag 12 september 2016

RS pressade kommunalrådet om att rädda dansbanan i Brandbergen och förskolegården i Ribby

Lina Rigney Thörnblom (RS)
[Uppdatering: Dansbanan är räddad!]

Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna frågade ut det socialdemokratiska kommunalrådet Meeri Wasberg under kvällens kommunfullmäktigemöte. Detta med anledning av att kommunen ställer olika intressen mot varandra. I Brandbergen vill de riva dansbanan för att bygga en förskola och i Västerhaninge vill de flytta Ribby förskolegård för att istället bygga gruppbostäder för personlig assistens och tillfälliga bostäder för nyanlända – som kan byggas på mark nära intill utan att det står i motsättning till barnens lekgård.
– Det finns två politiska frågor som engagerar stort i Haninge just. Dels har vi Dansbanan i Brandbergen som står under nedläggningshot trots att den varje vecka drar mellan 30 och 70 personer. Sen har vi förskolegården i Ribby som det planeras att byggas på mot föräldrarnas vilja. Gemensamt för dessa två är att man kör över de berörda, att det har varit en dubbelplanering av marken och en avsaknad av dialog. Kommer kommunledningen backa och lyssna på kommuninvånarna i Brandbergen och Ribby?, frågade Lina Rigney Thörnblom (RS).
– Dansbanan är väldigt uppskattad och jag vet att många ideella timmar har lagts ned av de aktiva. Men, det är fortfarande så att dansbanan har ett tillfälligt bygglov som inte kan förlängas. Vi måste utgå ifrån detaljplanerna. Och i Ribby är den plats det idag är förskola faktiskt detaljplanerad för bostäder och när vi tog detaljplanen så hade vi ett samråd, svarade Meeri Wasberg (S).
Lina Rigney Thörnblom replikerade:
– Den där detaljplanen [Ribby] togs ju för över ett decennium sen. Nu finns det en förskola och en förskolegård där och med de som är berörda idag så har det inte funnits något samråd. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna kräver och tar för givet att ni i kommunledningen lyssnar på de berörda och slutar använda er av dubbla och ”temporära” planeringar för verksamheter som sedan får pågå så länge så att de blir permanenta för de som bor där. Vi förespråkar att man involverar de som berörs av planändringar och att man har dialogen först, sedan gör detaljplanen. Det vill säga en omvänd planprocess. Är ni i kommunledningen beredda att göra det i fortsättningen?
– Kommunen ska göra det kommunen kan för dansbanan och förskolegården. Men, vi måste ha ett helhetsperspektiv. Vi kan inte ignorera att det finns ett behov av ytterligare förskolekapacitet i Brandbergen. Vi kan inte heller ignorera att vi behöver gruppbostäderna i Västerhaninge, sa Meeri Wasberg (S).
Men faktum är att det idag finns tomma förskoleplatser i Brandbergen, behovet av utbyggnad kommer först om flera år. Och det finns då annan mark att bygga förskola på. Kommunen skulle väldigt lätt kunna ändra detaljplanen för att säkra dansbanan.
Vad gäller Ribby så har Rättvisepartiet Socialisterna krävt att kommunledningen snabbutreder alternativa byggplatser för gruppbostäderna i området. Exempelvis kan kommunledningen utreda om det går att ändra i gällande eller pågående detaljplaner i området kring Ribby Allé och Ribby Ängar, alternativt att detaljplanera nya områden i direkt anslutning till Ribby Allé och Ribby Ängar.

Beslutet om förskolegården i Ribby har skjutits uppe ett halvår efter föräldrarnas och de anställdas protester. Och de aktiva på Dansbanan i Brandbergen samlar namnunderskrifter och kommer också att fortsätta protesterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.