måndag 12 september 2016

Rätt till heltid – men utan delade turer

Robert Bielecki (RS)

På kvällens kommunfullmäktigemöte debatterades kommunledningens (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) förslag till att införa rätt till heltid för de som önskar från och med 2017 för fritidsledare, stödassistenter, undersköterskor och vårdbiträden. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkade att frågan skulle återremmitteras (skickas tillbaka till Kommunstyrelsen) för att "utredas ytterligare", med stöd av Sverigedemokraterna. Att återemmittera kräver bara en tredjedel av ledamöternas röster.

Sven Gustafsson (M) visade dock vad högern tyckte egentligen tyckte om rätt till heltid:
– Det är ren socialistisk plakatpolitik.
Frågan kommer att komma tillbaka på nästa kommunfullmäktige. Rätt till heltid stöds även av Rättvisepartiet Socialisterna, Vänsterpartiet och Haningepartiet, vilket innebär att det finns majoritet för att införa rätt till heltid.
Vänsterpartiets Nafi Cilgin och Samuel Skånberg argumenterade under kommunfullmäktige om varför rätt till heltid är en viktig jämställdhetsfråga och hur betydande inkomstökningar olika arbetare skulle få med möjligheten att gå upp till heltid.

Rättvisepartiet Socialisternas Robert Bielecki lade fokus på att rätt till heltid måste införas på rätt sätt:
– Rättvisepartiet Socialisterna ställer sig bakom kravet på rätt till heltid till hundra procent. Men heltid måste införas på de anställdas villkor. Om heltid innebär delade turer, uppstyckade arbetstider och massiva schemaomläggningar för hela personalstyrkan kan det innebära stora problem, såväl för de anställdas hälsa som för arbetsmiljön i stort. De kommuner som har infört liknande projekt har i stor utsträckning tvingats använda sig av delade turer, och dessa heltidsmodeller har påverkat arbete och schemaläggningen för hela yrkes- eller arbetsgruppen, som kommunstyrelsens bilaga 257.16 visar.
Robert visade med exempel från kommunerna i Blekinge att vissa får gå på sitt arbetspass klockan sju på morgonen och jobba först i sex timmar. Sedan ett uppehåll i tre timmar för att sedan gå på ytterligare ett pass mellan fyra och halv tio på kvällen.
– Att satsa på heltid är helt rätt, men det kräver också ett beslut om ett stopp för delade turer. Rätt till heltid borde också kombineras med andra välfärdssatsningar, som sex timmars arbetsdag, vilket på Svartedalens äldreboende i Göteborg där det har införs på prov har varit en succé för såväl de anställda som brukarna och uppskattats enormt av alla inblandade. Den psykiska hälsan och orken har ökat, och brukarna har fått mer tid för omsorg. Sex timmars arbetsdag skulle innebära mindre risk för schemaomläggningar och också skapa fler jobb, fortsatte Robert Bielecki (RS).
Även Kommunal skriver i sina synpunkter att ”Delade turer inte bör införas i Haninge kommun”. Vilket kommunstyrelsen inte svarar på i handlingarna. Därför ställde Robert Bielecki (RS) en rak fråga till kommunalrådet:
– Kommer Haninge kommun garantera att inga delade turer införs och arbeta för att motverka delade turer överlag?
Meeri Wasberg (S) svarade Robert Bielecki (RS) efter mycket om och men:
– Vi har inte delade turer idag. Det skulle förvåna mig om vi införde det nu, svarade Meeri Wasberg (S) som också lät meddela att Kommunal ska ingå i projektgruppen.
Förslaget väntas komma upp till beslut på nästa kommunfullmäktigemöte i oktober. Rättvisepartiet Socialisterna fortsätter att bevaka frågan om delade turer, då detta visat sig införas i samband med rätt till heltid i många andra kommuner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.