fredag 25 november 2011

”Sätt ned foten mot vinst i vården”

Sanna Tefke, fackligt aktiv i Kommunal och ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige, fick igenom sitt förslag på fackets repskap att Kommunal Stockholms län anordnar en manifestation mot privatiseringarna och vinsterna på vår gemensamma välfärd på den alleuropeiska protestdagen 30 november.

Sanna Tefke
Efter en tids debatt kring skandalerna i äldreomsorgen har skulden fördelats, skriver en ledare i Svenska Dagbladet: ”Det räcker nästan att nämna Carema eller riskkapital så är slaget vunnet”.
– Men Carema är bara toppen av ett isberg. Det är dags att sätta ned foten mot all lägstapriskonkurrens och alla vinstintressen i vård, skola och omsorg, säger vårdbiträdet Sanna Tefke, fackligt aktiv i Kommunal sektion 26.
Högerpolitiker, Vårdföretagarna och Carema själv tävlar nu om ursäkter och löften om åtgärder. Syftet är att försöka skapa en så tjock dimridå av falska initiativ att den kan ta udden av de upprörda reaktionerna och tillåta fortsatta privatiseringar.
Anders Borg säger sig vilja stoppa riskkapitalbolagens möjlighet att från 2013 smita från skatt i Sverige och Vårdföretagarna föreslår själva en lag om att deras anställda nu ska få meddelarfrihet.
Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) deklarerar ett stopp för upphandlingar inom äldreomsorgen och föreslår att byta privatiseringssystem från upphandling till äldrepeng.

Det visar hur skakade man är, men skulle bara göra insyn och möjligheten att stoppa skandalföretag ännu svårare.
Upphandlingsutredningen, som letts av Anders Wijkman, noterar samtidigt enorma brister med låg kompetens och närapå obefintlig uppföljning i denna gigantiska verksamhet som upphandlar service och varor för ett värde på mellan 15,5 och 18,5 procent av BNP.

– I min sektion är vi väldigt kritiska mot Carema och Attendo, men det handlar inte bara om samvetslösa riskkapitalister, utan också om själva systemet, säger Sanna Tefke, som själv jobbar i ett privat hemtjänstföretag.
– Man behöver inte vara en Einstein för att förstå att en underbudskonkurrens om lägsta pris mellan vårdföretag som kräver vinst, leder till en tävlan om att dra ned på bemanningen.

Enligt upphandlingsutredningen kan många myndigheter inte ens redovisa omfattningen av sina upphandlngar och än mindre några uppföljningar. Frånvaron av sådana betyder enligt den särskilda utredaren Anders Wijkman och huvudsekreteraren Åsa Edman, att det till exempel i Stockholms äldreomsorg har varit tämligen riskfritt att avvika från utlovad kvalitet.

”Bristen på uppföljning påverkar av samma anledning företagens incitament att satsa på miljöanpassad eller socialt ansvarstagande produktion. En analys av utredningens enkät visar att endast en fjärdedel av de svarande myndigheterna gör kontinuerliga uppföljningar. Det är slående att bara denna grupp har funnit brister vid utförandet av kontrakten. Utredningen tvingas därför konstatera att det idag saknas svar på frågan om offentlig sektor – och vi skattebetalare – får de varor och tjänster vi betalar för”, skriver utredarna i fet stil i sitt inlägg på DN Debatt den 21 november.

Stockholms privatisering av äldrevården har, som till och med DN:s artikelserie konstaterat, gått i en hisnande fart. Enligt Marta Szebehely, profes­sor i socialt arbete, är personal­tätheten i svenska privata boen­den tio procent lägre än i kommunala.
Amerikansk forskning visar klart att stora vinstdrivande vårdkedjor håller lägre kvalitet. Än finns inga svenska studier, något som dock har utlovats av äldreminister Maria Larsson.

Enligt Sanna Tefke råder det nu ett ”guldläge för en kampanj mot vinstintressen i vård, ­skola och omsorg”:
– Kommunal borde snarast bjuda in PRO och allmänheten till en stor manifestation mot vinst i vård och omsorg. Det är ett systemfel, inte bara några ruttna ägg, sa hon inför repslapsmötet som ställde sig bakom förslaget till manifestation.
Arne Johansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.