tisdag 8 december 2015

"Förlängd och höjd föräldrapenning kan ge mer tid till barnen"

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Igår beslutade kommunfullmäktige i Haninge att avskaffa vårdnadsbidraget. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) röstade emot när det infördes i Haninge 2008. Vi varnade för att det skulle bli ytterligare en kvinnofälla, vilket det också blev (läs tidigare debatt).
Kristdemokraterna och Moderaterna tvingas rätta sig efter riksdagens beslut. Men de har sagt att de tänker återkomma med ett förslag på ett nytt vårdnadsbidrag, med ett annat namn.

Rättvisepartiet Socialisterns kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom (RS) talade om vad som behovs för att ge föräldrar möjlighet att få mer tid till sina barn. Här är hennes anförande i kommunfullmäktige:
”Föräldrar och barn behöver mer tid för varandra. Alla människor behöver mer tid till att leva, att vara lyckliga, för sig själva eller med varandra.
KD och M skriver i sitt eget förslag att ”tid för barnen är något av det finaste man kan ge”. Det stämmer.
De skriver också ”fungerar inte familjen som en trygg bas fungerar inte heller samhället”. Man skulle kunna vända på det: Fungerar inte samhället som en trygg bas så fungerar inte heller familjen.
Mellan 2006 och 2012 sjönk kvinnors nettoinkomst från 76 procent av männens till 74 procent av männens. I kronor räknat innebär det här att klyftan mellan män och kvinnors inkomster ökade från 45 000 kr 2006 till 63 000 kr 2012.
Det innebär att männen i snitt fick mer än 8000 kr mer än kvinnorna att röra sig med varje månad.
Det här var under alliansregeringens tid. Den största orsaken är deltidsarbetet.
Vad som behövs för att möjliggöra trygghet och tid med barnen är inte ett vårdnadsbidrag. Om KD och Moderaterna skulle mena allvar med sin omtanke skulle man stödja kravet på kortare arbetstid med bibehållen lön.
I ett samhälle där människor arbetar 8 timmar om dagen, fem dagar i veckan – om de har ok villkor – sen utöver det ska ta sig mellan hem och jobb, ett avstånd som blir allt längre, så finns det inte så mycket tid kvar för familjen.
Skulle man verkligen värna barnens rätt till sina föräldrar så skulle man som Rättvisepartiet Socialisterna kräva att ersättningsnivån för föräldraförsäkringen höjs till 100 procent för att göra den jämställd på riktigt.
Först då finns det en grund för att fritt välja vem som ska vara hemma.
Tiden man kan vara hemma med barnen måste också förlängas.
Det här är alternativ till ett vårdnadsbidrag, men borgerliga partier har inget intresse av att kräva till exempel kortare arbetsdag, med alla dess fördelar för de som arbetar och deras familjer, för det skulle inte gynna arbetsgivare kortsiktigt, även om det skulle göra det långsiktigt om man tar hänsyn till minskade sjukskrivningar. 
Men, att kräva att vårdnadsbidraget avskaffas utan att som RS kämpa för en utbyggd barnomsorg är inte tillräckligt.
Ju fler svångremmar och nedskärningar som drabbar förskolor och fritids desto mer lidande blir det pedagogiska innehållet. Det är alldeles för många barn per anställd på för små utrymmen.
Det behövs mer resurser i förskola och fritids för att våra barn ska vara trygga och må bra.
Och det behövs full ekonomisk jämställdhet och kortare arbetsdag i hela samhället för att möjliggöra ”fungerande familjer” och mer tid för alla föräldrar till sina barn."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.