tisdag 3 november 2015

Nedskärningarna i äldreomsorgen är en skam

"En av de äldre hade på en vecka fått besök av inte mindre än 36 olika personer från hemtjänsten"

Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

På Träffpunkten Djurgårdsplan i Vendelsö sitter ett gäng med kaffe och kortspel i högsta hugg. Det är både hurtiga seniorer och äldre i behov av hemtjänst som kommer hit och umgås. ”Man ska vara glad att man är frisk nog att komma hit” säger av seniorerna. ”Det kan ju lätt bli ensamt hemma om man inte orkar ta sig nånstans”.

Vi sitter och pratar om tillståndet i Haninges kommunala hemtjänst.
En av de äldre hade på en vecka fått besök av inte mindre än 36 olika personer från hemtjänsten.
Antalet besök av hemtjänsten kan inte räknas som umgänge. Det är ”snabbt in, snabbt ut” och nya personer som kommer hela tiden. Alla anställda jag träffat i hemtjänsten uttrycker samma frustration över avsaknaden av kontinuitet och att de inte kan ta sig mer tid på besöken.
När en av de äldre fick en permobil skulle hemtjänsten skicka någon att visa hur den fungerar. Men det kom aldrig nån, trots upprepade samtal från brukaren och anhöriga. Permobilden stod orörd i en månad innan vännerna på Träffpunkten erbjöd sig att komma över och visa hur den fungerar.

Kommunens träffpunkter är viktiga sociala mötesplatser med program som innefattar bio, gymnastik, målarcirklar, bingo, promenader och live-musik. Men nu planerar politikerna att ta bort fyra tjänster från träffpunkterna. En effekt kommer att bli att äldre med stort vårdbehov kommer ha det svårare att komma till träffpunkterna. ”De friskare seniorerna ska uppmuntras att ta ett större ansvar”, sägs det det lite käckt bland politikerna. Det saknas bara att kommunen gör det officiellt att ”de friskare seniorerna också tar över ansvaret för alla de äldres permobiler”.
Samtidigt som vårdbehoven och antalet äldre i behov av omsorg ökar drastiskt i Haninge så ska ytterligare 56,5 miljoner kronor skäras ned i äldreomsorgen. Färre anställda på träffpunkterna är bara en av 23 nedskärningsåtgärder.

"efter bara sju dagar ska den avlidnes tillhörigheter vara ute och en ny vårdtagare vara inflyttad i rummet. 'Chop chop', alla anhöriga!"

Lokaler kommer att avvecklas och samutnyttjas med andra förvaltningar. Dagverksamheten ska ta hand om fler äldre med oförändrad personalstyrka. Vakanstiden för dödsfall på boende kortas, efter bara sju dagar ska den avlidnes tillhörigheter vara ute och en ny vårdtagare vara inflyttad i rummet. 'Chop chop', alla anhöriga!
Bland punkterna finns också att utreda höjning av avgifter samt att utreda möjligheten att hela kommunens hemtjänst på Dalarö privatiseras.

Varför privatisera hemtjänsten på Dalarö? De lägger för mycket tid på de äldre! Förvaltningen skriver att ”...verksamheten ligger under den kritiska gränsen för optimalt resursutnyttjande... Normalt ska denna personalresurs [5,65 årsarbetare] kunna utföra ca 680 h [timmar] per månad”. Detta jämfört med vårterminens 540-628 timmar per månad.
Bland nedskärningsåtgärderna finns också att schablontiderna för serviceinsatser ska ses över. På ren svenska vill de alltså att de anställda i hemtjänsten ska få stressa ännu mer. Tiderna är redan pressade till max (läs mer här).

"En av nedskärningsåtgärderna är riktig mörk humor: Den lokala kundundersökningen om hur nöjda de äldre är med äldreomsorgen avvecklas…"

En nedskärningsåtgärd som absolut inte är en kostnadsbesparing på sikt, är att minska förebyggande hembesök för 75-åringar, något som riskerar innebära att förvaltningen missar personer med behov av kontakt med äldreomsorgen.
En av nedskärningsåtgärderna är riktig mörk humor: Den lokala kundundersökningen om hur nöjda de äldre är med äldreomsorgen avvecklas…

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet som opponerat sig i kommunfullmäktige. Beslutet om de 23 nedskärningsåtgärderna togs i en enig Äldrenämnd som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet (ersättarplats), Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är representerade i.
Politikerna har med nedskärningsbeslutet helt åsidosatt samverksanssystemet som innebär att de fackliga organisationerna ska vara med i processen. Samrådet med personalen har varit obefintligt.
Det går att stoppa nedskärningarna. Men det är bråttom. Om de fackliga organisationerna, främst Kommunal kallade till protestmöten för att diskutera vad som kan göras skulle det få ett stort stöd både från de anställda och allmänheten. ■

Läs mer:
> Stoppa nedskärningarna i skola och äldreomsorg (från kommunfullmäktige i oktober 2015)
> Berättelser från äldreomsorgen (från RS arbetsplatsturné 2013)
Seger: Alla anställda i privat hemtjänst får kollektivavtal!
RS tog strid i kommunfullmäktige för bättre mat i äldreomsorgen och mot privata vinster
Rusta upp äldreomsorgen (från RS arbetsplatsturné 2010)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.