söndag 8 november 2015

Rädda Jordbrogården!


Haninge kommun planerar att lägga ned fritidsgården Jordbrogården i Jordbro, en fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar. Beslut ska tas den 24 november. Men föräldrarna visade under det protestmöte de kallade till den 8 november att de inte kommer att ge sig utan kamp.

Ett 40-tal personer, främst föräldrar, slöt upp på protestmötet som hölls på Jordbrogården. Politiker och tjänstemän från socialnämnden och -förvaltningen, som ansvarar för Jordbrogården, hade bjudits in för att förklara hur de resonerar kring sina planer som personal och föräldrar fick reda på så sent som i torsdags. Detta eftersom det fanns stora oklarheter i hur kommunen resonerar och vad anledningarna till nedskärningsplanerna är.
I ett mejl som skickades ut några dagar innan mötet beskriver föräldrar och barn hur ”kommunen [har] bedrivit en oärlig häxjakt i det dolda, med lögner och girighet, och tagit beslut om att skära ner anslaget med två miljoner kronor, sedan lägga ned och omvärdera verksamheten. […] Det kommer att splittra barnen och ta bort tryggheten för dem.”
Personalen och föräldrarna har också fått höra hur kvalitén brister på verksamheten, utan att ge konkreta exempel på vilka brister eller hur det brister, samt att man har tappat förtroendet för personalen.

Petri Salonen (C) och Sahir Drammen (MP) representerade socialnämnden. Siv Lideståhl, socialförvaltningens chef, fanns också på plats.
Sivs öppningsanförande innehöll ord och fraser som ”Tiderna förändras”, ”Vad kan vi göra för att få god kvalité för pengarna?” och att utbildningsförvaltningen ska ta över ansvaret för verksamheten eftersom ”Utbildningsförvaltningen är bäst för era barn”. Detta vet man tydligen utan att kommunicera med vare sig föräldrar eller personal.
– Om ni genomför en omorganisation, vad kommer det att innebära? Kommer verksamheten att vara kvar på samma ställe? Vad blir det för skillnad?, undrade en förälder. 
– Vad menar ni när ni pratar om den bristande kvalitén? Vi har ingen dålig kvalité här. Vilka är bristerna?, begärde Camilla Niva, en av föräldrarna som samordnade mötet, att få veta.
Svaret som gavs från tjänstemännen från socialförvaltningen var att det brister i dokumentation och systematiskt kvalitéarbete. Men precis som Camilla påpekade är detta administrativa brister som lätt kan åtgärdas utan att behöva beröva barn, föräldrar och personal från en i övrigt utomordentlig väl fungerande verksamhet.
Ilskan mot de ansvariga växte under mötet, framför allt eftersom de vägrade att ge några tydliga och raka svar på frågor. Man kunde nästan se svetten lacka på grund av pressen som sattes mot dem. ”Jag ryser av ilska, jag skäms!”, ”Mitt barn ser inte hur detta drabbar dem”, ”Jordbrogården har gjort mitt barn självständigt”, ”Verksamheten har vunnit pris, detta är en unik verksamhet”, ”Hade vi inte varit nöjda med verksamheten hade inte så många samlats här idag”, ”Ni sparkar på dem som ligger ner!” med många flera kommentarer haglade från föräldrarna.
Robert Bielecki (RS)
– Uppenbart är att ni vill ta undan all form av trygghet för såväl barnen som för föräldrarna och personalen, utan någon kommunikation. Det är precis som vanligt i den här kommunen. Men jag vill få svar på om detta är en nedskärning? Handlar detta om kronor och ören, ja eller nej?, frågade Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och tillade att kommunen har över 500 miljoner kronor i kassa och bank.
Såväl Siv som Petri Salonen svarade nej på frågan, varpå de direkt fick mothugg:
– Det finns ett videoklipp på dig, Petri, när du på ett möte står och säger att det ska skäras bort 2 miljoner kronor från Jordbrogården!, sade Maria Sundling, en annan av föräldrarna som samordnade mötet, och fick instämmande nickar från alla de andra föräldrarna. 
– Har jag sagt det, eh, jaha, mumlade Petri Salonen och försökte snabbt att byta ämne.
När mötet gick mot sitt slut tackade politiker och tjänstemän för sig och sade på klassiskt manér hur ”givande det hade varit” och att ”de ska ta med sig detta”. Och tydligen hade Sahir Drammen från MP under mötet svängt i frågan och säger att han nu kommer att försöka stoppa förslaget. Men utan fortsatt kamp och press underifrån på politikerna kommer de att ignorera allt som sades på mötet. Glädjande är dock att föräldrarna inte har några som helst planer på att ge upp kampen, vilket visades under mötet och på eftermötet.
Ett nytt möte kommer att kallas till innan den 24 november, och redan smids planer på en manifestation utanför kommunfullmäktige när Socialnämnden har sammanträde och väntas ta beslut om Jordbrogården den 24 november. Medier har kontaktats och viljan till att kämpa för att få behålla Jordbrogården är stor.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ger sitt fulla stöd till kampen för att bevara Jordbrogården. RS var också det enda partiet som på det senaste kommunfullmäktigemötet gick emot alla nedskärningar som planeras inom nämnderna, bland annat på Äldrenämnden med över 56 miljoner kronor och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med över 10 miljoner kronor. Men det är rörelser utanför fullmäktige som kan stoppa nedskärningar och attacker på vår gemensamma välfärd. 

RS Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.