onsdag 11 december 2019

Skrota Förbifarten för klimatet och våra barns framtid

Foto: Kim Hansen
Världens dyraste motorvägsprojekt Förbifart Stockholm slukar 38 miljarder kronor som borde gått till utbyggd kollektivtrafik


av Julia Engström
- - -

Förbifart Stockholm beräknas kosta skattebetalarna cirka 38 miljarder kronor. Detta är pengar som hade kunnat användas för att till exempel rusta upp och bygga ut kollektivtrafiken samt gång- och cykelbanor.
När trängselskatterna infördes hoppades många att pengarna skulle gå till utbyggd kollektivtrafik – vilket också utlovades inför folkomröstningen 2006 – men nu väntas de istället finansiera ett gigantiskt vägprojekt. 

Oavsett var pengarna tas ifrån menar Rättvisepartiet Socialisterna (RS) att det är en mycket dum idé att satsa på utbyggda vägar och mer biltrafik i en storstad som Stockholm när vi står inför ett klimathot som är en av de största utmaningar människan någonsin har mött. Organisationer som Fältbiologerna menar att Sverige måste ligga på nollutsläpp år 2030.
I storstäder bör politiker istället satsa på kraftigt utbyggd kollektivtrafik, samåkningstjänster och billiga bilpooler för de som verkligen behöver bil. Det handlar också om tillsynes självklara saker som att inte placera stora köpcentrum utanför stadskärnan så att det blir svårare att ta sig dit utan bil. På lands- och glesbygd är många väldigt beroende av bilen och då vore det bra om det fanns någorlunda billiga bilar som drivs av hållbart och lokalt producerad biogas.

I arbetsplanen för Förbifarten står det att transportsektorn i Stockholms län beräknas öka med 69 procent från 2007 till 2035, vilket är så långt ifrån nollutsläpp 2030 som vi kan komma.
Elbilar målas ofta upp av teknikfantaster som ett exempel på att vi inte alls behöver överge bilen. Arne Müller skriver dock i sin bok Elbilar och jakten på metallerna att brytningen av de metaller som krävs för att bygga elbilar är långt ifrån hållbar och i brytningen av litium krävs det mycket vatten, vilket är en global bristvara.

En annan fråga är också var elen kommer ifrån. 40 procent av Sveriges el kommer i dagsläget från kärnkraft. Vissa ser kärnkraften som en lösning på klimatkrisen, men det är en långt ifrån hållbar och säker energikälla av flera skäl. Främst för att det i dagsläget inte finns ett fungerande slutförvar för kärnbränsle.
Brytningen av uran orsakar också stora skador på människor, djur och natur och är därför förbjuden i Sverige sedan 2018. Istället har man förpassat uranbrytningen till länder som har svagare arbets- och miljöskyddslagstiftning än Sverige.
När det gäller biobränslen som etanol beror det på hur den odlas och framställs. Det krävs mark för att framställa etanol och odlingsbar mark är globalt sett en bristvara. Biogas, som framställs genom rötning av organiskt material, beskrivs av Naturskyddsföreningen som det mest klimatsmarta drivmedlet och ger cirka 80 procent mindre utsläpp än en bensinbil. Eftersom biogasbilar i dagsläget är mycket dyra och låginkomsttagare följaktligen inte har råd med en sådan bil är det heller inget alternativ till att bygga ut och subventionera kollektivtrafiken i storstäder som Stockholm.

RS står för att bygget av Förbifart Stockholm omedelbart bör stoppas och att resterande trängselavgifter ska gå till att rusta upp och subventionera kollektivtrafiken. Sveriges järnvägar ska förstatligas samt rustas upp och byggas ut oavsett om inkomsterna från trängselskatterna kommer att finnas kvar på lång sikt eller ej. Kollektivtrafiken måste också kraftigt byggas ut och förtätas samt göras avgiftsfri.
Slutligen vore det bra med någon form av subvention av biogasbilar för de som verkligen behöver en bil och såklart lättillgängliga och billiga biogasbilpooler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.