torsdag 5 december 2019

De osäkra jobben blir både fler och mer osäkra

Foto: Mia Åkerström
Andelen personer med en visstidsanställning har ökat med 29 procent


av Louise Strömbäck
- - -

Arena idé har tagit fram en rapport som visar att antalet osäkra anställningar ökar och att de anställningar som är mest osäkra också är de som ökar mest.
"De osäkra anställningsformerna kommer ur nyliberalismen och är en metod att göra största möjliga vinst på arbetarnas bekostnad"
Rapporten visar dessutom att den fackliga organiseringen bland arbetare är i en nedåtgående trend.
Hela 15 procent av alla anställningar i Sverige är tidsbegränsade anställningar enligt rapporten. Där ingår allmän visstidsanställning, även kallad behovs- eller timanställning, vikariat, provanställning och säsongsanställning.
Andelen personer med en visstidsanställning har ökat med 29 procent, medan antalet vikariat har minskat mest. Hela 439 300 personer i Sverige har en allmän visstidsanställning idag.

Allmän visstid innebär en enorm osäkerhet, då arbetaren får jobba vid behov och aldrig kan veta om det finns tillräckligt med jobb för att klara ekonomin. Många med en sådan anställning sover med telefonen under kudden ifall jobbet ringer på morgonen.
Det är också den anställningsform som ökar mest, då det är ett billigare alternativ än att anställa någon som vikarie. Visstidsanställda som snart måste anställas fast i och med LAS (Lagen om anställningsskydd) är det bara att sluta ringa in.
Utrikes födda, främst födda utanför Europa, samt kvinnor och ungdomar är mycket överrepresenterade i den här gruppen.

De osäkra anställningsformerna kommer ur nyliberalismen och är en metod att göra största möjliga vinst på arbetarnas bekostnad. Detta måste bekämpas för att vi ska få lika rättigheter på arbetsmarknaden. Alla ska ha rätt till fasta heltidsanställningar, betald semester, rättigheter och makt att förändra på arbetsplatsen och lika lön för lika arbete.
Alla historiska vinster visar att kamp lönar sig, men kampen måste vara gemensam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.