fredag 1 juli 2016

Ökade sexuella trakasserier mot kvinnor

Unga kvinnor inom LO-yrken är värst drabbade av de sexuella trakasserierna
19 procent av kvinnorna uppger att de har blivit sexuellt trakasserade

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Allt fler kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport. Vanligast är det inom vård och omsorg.
Nästan en femtedel av kvinnorna i åldrarna 16-29 år har upplevt sexuella trakasserier vid minst ett tillfälle ifjol, enligt rapporten. Kvinnorna har utsatts av andra än kollegor eller chefer, det vill säga av kunder eller klienter.

I årets rapport uppger 19 procent av kvinnorna att de har blivit sexuellt trakasserade, vilket är en stor ökning jämfört med 13 procent 2013 och 12 procent 2011.
Unga kvinnor inom LO-yrken är de mest drabbade.
Sanna Tefke
– Det finns behov av många olika lösningar beroende på situation, allt från överfallslarm till dubbelbemanning för att ingen ska behöva arbeta ensam under otrygga former. Och såklart behövs det trygga anställningar för att möjliggöra att man vågar ta upp saker utan att riskera att förlora jobbet. Men det viktigaste är att det finns fackliga ombud och chefer som tar frågan på allvar, säger Sanna Tefke, skyddsombud för Kommunal i hemtjänsten, till Offensiv. 
Även våld och hot mot kvinnor på deras arbetsplatser är vanligt. Även där har nästan en femtedel utsatts förra året. Det är dubbelt så många kvinnor som män som har utsatts.
"Facken måste spela en avgörande roll för att ge den stora grupp av individer som drabbas en styrka att kollektivt sätta ner foten och våga kräva en trygg arbetsplats för alla"
Sexuella trakasserier är något som förekommer långt ner i åldrarna, till och med på lågstadiet. Professor Katja Gillander-Gådin, som har studerat skolelevers upplevelser av sexuella kränkningar under 15 års tid, säger till Aftonbladet den 8 juni att det börjar tidigt:
– Småpojkar lär sig av äldre killar, och eftersom beteendet uppmuntras som någonting positivt inom gruppen kan det fortsätta och spridas nedåt i åldrarna, berättar hon och förklarar vidare att tjejer ofta får höra av skolans personal att ”han menar inget illa” eller ”han är kär i dig”.
– Om en vilt främmande man skulle tvångskyssa en kvinna på en buss skulle hans beteende ses som ett brott, sexuellt ofredande, men i skolan får flickor lära sig att acceptera beteendet. Kränkningarna har normaliserats, säger Katja Gillander-Gådin. 
Det är tydligt att sexuella trakasserier måste bli en prioriterad fråga på arbetsplatser och i skolan. Kvinnor och flickor ska inte behöva lära sig att undvika situationer där de riskerar att trakasseras.
Bara 32 procent av skolorna hade en policy mot sexuella trakasserier när Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde en granskning 2014.

Arbetsledare och fackliga representanter måste utbildas i hur man ska motverka och hantera sexuella trakasserier. Det är även något som DO uppmanar till. DO skriver också:
”Om en arbetsgivare får veta att det förekommer trakasserier ska hen utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. Det kan då även finnas anledning att reflektera över om det enskilda fallet är en del av ett större mönster. Reflektionerna kan ligga till grund för ytterligare förebyggande åtgärder.” 
Även all skol- och förskolepersonal måste få riktig genusutbildning för att kunna förbygga förtryck, trakasserier och könsnormer tidigt i åldrarna.
Lagen är tydlig, men för att kunna få stopp på sexuella trakasserier, hot och våld krävs det ett idogt arbete för att öka medvetenheten om kvinnors rätt till sina egna kroppar, för att kvinnor och flickor ska slippa få höra att de får stå ut med vad män och pojkar väljer att göra med dem.
Facken måste spela en avgörande roll för att ge den stora grupp av individer som drabbas en styrka att kollektivt sätta ner foten och våga kräva en trygg arbetsplats för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.