fredag 26 februari 2010

Höjda löner och rätt till heltid

RS tar kvinnokampen i och utanför fullmäktige

Precis som när socialister initierade den internationella kvinnodagen, 8 mars för hundra år sedan så är budskapet även idag att det behövs kamp för rättvisa.
Rättvisepartiet Socialisterna, RS, tar kommunanställdas avtalsrörelse in i kommunfullmäktige - till skillnad från de politiker som enbart pratar tomt om jämställdhet.
Lön: Kommunalarbetarförbundet kräver 745 kronor i lönepåslag vilket RS anser att Haninge kommun måste stödja. Rätten till heltid är också väldigt viktig.
Jobb: Många kvinnor har osäkra jobb eller jobbar deltid mot sin vilja. Haninge kommun har 1258 anställda som inte har fast jobb (tillsvidareanställning). Det rör sig om vikariat, visstider och timanställda. 25 procent av de fast anställda kvinnorna har deltid.
Skolan: Även för lärarna är arbetstider viktigt där man upplever att arbetstiden ständigt naggas i kanten samtidigt som uppdragen, t ex dokumentation, hela tiden ökar.
Trakasserier: Med den ökade stressen på arbetsplatserna, i skolan och vården ökar också risken för sexuella trakasserier. Men de andra partierna i kommunfullmäktige avslog RS förslag på ökade insatser för nattvandring, skyddade boenden, hyresrätter för kvinnor som misshandlas, kurser i självförsvar för elever mm.
Sjuka: Bland pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa växer idag fattigdomen. RS namninsamling ”Riv upp försämringarna i sjukförsäkringen” har fått stort gehör - vi kräver att LO anordnar en protestdag för utsatta grupper. Den sk oppositionen i riksdagen har väldigt bleka alternativ. RS står för 90 procent i ersättningsnivåer.
Världen: Situationen är alarmerande. För första gången någonsin överstiger antalet svältande 1 miljard människor medan bankerna fått räddningspaket och bonusar. Detta är resultatet av kapitalismens kriser, med klimathot och massarbetslöshet som följd. RS strävar efter demokratisk socialism, som utgår ifrån människors och miljöns behov. Vi är aktiva här och nu, tillsammans med alla som vill protestera.
Du är välkommen till våra möten!

Elin Gauffin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.