torsdag 4 februari 2010

Nya hot mot jobb och villkor på Lagena

Strax efter beskedet att Lagena säger upp alla avtal på Systembolagets lager i Jordbro kommer beskedet att åkeriet på Lagena ska tas över av två andra företag vilket kan innebära ca 4000 kr i lönesänkning för chaufförerna.
Det är ett tiotal chaufförer som berörs när Lagenas eget åkeri läggs ned och de nya företagen träder in. Enda alternativet för chaufförer som inte vill gå med på lönesänkning blir att gå över till lagret eller gå utan jobb. Men Lagena har redan mellan raderna aviserat att om de går över till lagret kan nya varsel komma.
Dessutom hotas de villkor lagerarbetarna förhandlat till sig då Lagena sagt upp samtliga lokala avtal. Det handlar om lokala av­tal värda ett par tusen kronor i månaden för t ex högre ob och övertidsersättningar. Ännu är det för tidigt att sia om vad detta exakt innbär, enligt klubbordföranden Patrik Olofsson.
Lagerarbetarna blev rikskända i juni förra året då de gick ut i vild strejk mot att fast anställda sparkades och ersattes med bemanning.
På måndags kommunfullmäktigemöte kommer jag åter ställa den borgerliga kommunledningen tills svars för sin passivitet när jobben i Haninge hotas.
Om arbetsgivarens agerande denna gång innebär att arbetar­na åter måste ut i kamp ställer vi i Rättvisepartiet Socialisterna oss till förfogande och alla medlemmar måste vara i beredskap att sprida och samla stöd på sina egna arbetsplatser.

Mattias Bernhardsson
Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Strejken på Lagena i juni. Lagenaarbetarnas Jessica Moya (i mitten) och Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge Mattias Bernhardsson (till höger) i debatt med polisen om rätten att strejka.
http://www.handelsnytt.se/Nyheter/Lagenaschaufförerkanfålägrelönefteravtalsby/tabid/1415/Default.aspx
http://www.handelsnytt.se/Huvudnyhet/Lagenasägeruppallalokalaavtal/tabid/1403/Default.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.