tisdag 9 februari 2010

Haninges klimatstrategi tandlöst efter de etablerade partierna röstat ner Rättvisepartiet Socialisternas tilläggsförslag

Förslaget till klimatstrategi för Haninge kommun, som diskuterades på måndagens kommunfullmäktige, innehåller bra fakta som visar hur och var behoven av åtgärder ligger. Målet att minska utsläppen med 88 procent till 2050 är ett bra mål. Men strategin och åtgärdsförslagen räcker inte långt. För att nå ett sådant mål krävs investeringar och omställningar i en större skala, och för avsedd effekt inte bara i Haninge utan i hela landet och globalt.

De starkaste punkterna i strategin - energisparåtgärder, att bygga klimatsmart och att dagens sopberg som eldas istället ska sorteras för att bli biogas för bilar - var Rättvisepartiet Socialisterna först i kommunen att föreslå. Då röstades det ner för att senare stå med i kommunens strategi. Likaså var det med de tilläggsförslagsförslag Rättvisepartiet Socialisterna lade fram på måndagens kommunfullmäktige.

Tranporterna står för nära 70 procent av utsläppen i Haninge och åtgärder för att minska dem är nyckeln bakom att nå målen för utsläppsminskningar enligt Rättvisepartiet Socialsiterna. Det handlar om att öka kollektivtrafikresesandet för att minska bilåkandet. Det handlar också om att planera transporter av varor. Man har gjort lyckade försök i Uppsala och Linköping. Behovet av fordon minskade med 25 - 35 %, den totala tiden för utkörning minskade med 20 % och avgasutsläppen i stadskärnan från dessa fordon minskade med 50 %.

Följande förlag från Rättvisepartiet Socialisterna röstade de andra partierna (m, kd, sd, c, fp, mp, s och v) emot:

a. Upprätta en plan för installation av solpaneler för kommunala fastigheter.

b. Utredning om hur handelns transporter kan samordnas.

c. Gratis SL-kort till alla kommunens anställda.

d. Gratis busstrafik till och från ICA Maxi samt Coop Forum.

e. Kampanj i Landstinget för gratis kollektivtrafik.

f. Erbjuda lånecyklar vid knytpunkter.

Alla kostnader och investeringar i klimatåtgärder är i själva verket insatser som kommer spara pengar samt skapa nya jobb och nya resurser. Men kapitalismen är kortsiktig och sätter vinster före människor och miljö. Det visar misslyckandet i Köpenhamn. Därför behövs en kamp för klimatåtgärder underifrån. Inför valet kommer Rättvisepartiet Socialisterna formulera ett socialistiskt klimatprogram för Haninge och hundratals nya gröna jobb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.