fredag 23 mars 2007

Lokaltidningen Mitt i Haninge - de stora partiernas språkrör

Artikel ur Offensiv

Lokaltidningen "Mitt i Haninge" och dess reporter Zoran Buric väljer som vanligt att helt okritiskt upprepa vad politikerna i de stora partierna säger. Inget ifrågasättande över huvud taget, ingen grävande journalistik.

I nummret tisdagen den 20 mars på sidan 6 fanns artikeln "39 miljoner extra räddar skolorna" med undertiteln "Politikerna eniga - inga lärare skall sparkas".

Det allvarligaste felet med artikeln går att läsa redan i undertiteln "inga lärare behöver sparkas". Senare i artikeln säger Robert Noord (s) "Nu är vi i en situation där ingen anställd behöver sparkas och det känns som en bra lösning". Felet med att det uttrycks på detta sätt är att man, om man inte är väldigt vaksam, lätt kan få uppfattningen att "ingen kommer att sparkas" betyder att inga tjänster kommer att försvinna. Detta är ett väldigt försåtligt sätt att formulera sig och frågan är om det är journalisten Zoran Buric eller politikerna Robert Noord (s) och Martina Mossberg (m) som står bakom formuleringen.

Sanningen är i dagsläget att även om ingen kanske behöver sägas upp på grund av att kommunen kan lösa allt genom så kallade "naturliga avgångar" (anställda som slutar eller pensioneras) och omplaceringar inom kommunen så kommer tjänster att försvinna från skolorna och förskolorna, dvs det kommer att bli färre lärare och större klasser i skolorna samt färre förskolelärare och fler barn per anställd i förskolan. Hur många tjänster som försvinner är inte exakt känt eftersom förvaltningen och ansvariga politiker vägrar att lämna ut uppgifter som borde vara (och antagligen till och med är) offentliga så att kommuninvånarna kan granska politikerna och tjänstemannen. En trolig siffra är 120 tjänster, dvs hälften av vad som var den ursprungliga siffran. På dessa 120 tjänster som försvinner tillkommer det som i artikeln av Martina Mossberg benämns som "att skolorna måste hålla i pengarna" att man sparar in pengar genom att bland annat inte tillsätta alla vikariat för anställda som är tex sjuka och gravida.

I artikeln nämns inte heller ett ord om att den "breda politiska uppgörelsen" om det så kallade "sparpaketet" på 39 miljoner kronor inte alls är så bra som som det låter. Av dessa 39 miljoner är 20 miljoner gamla siffror, de är redan inräknade i de tidigare beräkningarna och var alltså gamla nyheter då kommunens pressmedelande om "sparpaketet" kom. Underskottet från 2006 på 17 miljoner som avskrivs är nytt och är en förbättring men detta påverkar på intet sätt hur många tjänster som försvinner nu under 2007. De två miljonerna som nämns är också nya och är den enda summa som påverkar redan nu under 2007 men utslaget på alla kommunens rektorsområden blir det så lite att det ändå inte gör någon större skillnad. Kontentan är att sparpaketet mest verkar vara till för att förvilla kommunens invånare, det är alltså mest en kosmetisk förändring.

I slutet av artikeln skriver Zoran Buric att budgetkaoset beror på en missbedömning av hur mycket bidragspengar kommunen hade rätt till, han försöker alltså förklara orsaken till nedskärningarna med samma dåliga bortförklaring som både den borgliga majoriteten och Socialdemokraterna försökte med tidigare men som de allra flesta idag vet inte stämmer. Den största anledningen till att skolorna och barnomsorgen måste skära ned idag är att skolskjutsarna blivit dyrare och att det kommunägda fastighetsbolaget har höjt priserna för skolornas och förskolornas lokaler utan att politikerna har skjutit till mer pengar för att täcka dessa kostnadsökningar. Om skolskjutsar och lokaler blir dyrare utan att mer pengar tilldelas så måste skolorna och förskolorna skära ner på annat. Ändå försökte politikerna tidigare skylla på felräkningar, något som "Mitt i Haninge" försöker med än idag.

Om inga förändringar görs från nuläget kommer många tjänster att försvinna och flera vikariat kommer inte tillsättas. Detta ger en totalt ohållbar situation för våra barn och för de anställda inom skolan och barnomsorgen. Haninges skola och barnomsorg hör redan i dagsläget till landets sämsta och Haninge är en av de kommuner som satsar minst på barnen. Nu skall det skäras ner ännu mer. Det mest upprörande är att dessa nedskärningar kommer i en tid då vårt land går bra, våra företag blomstar. Sverige har aldrig varit rikare än det är idag, miljardregnet på börsen tycks aldrig upphöra, och ändå skall vi skära ner för våra barn. Haninge kommun har överskott från 2006 (ca 40 miljoner i den löpande verksamheten och ca 60 miljoner av engångskaraktär) och ett planerat överskott i 2007 års budget på 60 miljoner kronor och ändå tänker politikerna försämra situationen för våra barn ytterligare.

Det som krävs nu är stora protester för att visa att vi föräldrar, vi invånare, inte tolererar mer besparingar på våra barn. Måndagen den 2 april har kommunfullmäktige sammanträde i kommunhuset och kl. 16.00 kommer de att höra föräldrarnas, barnens, de anställdas upprördhet och protester precis utanför fönstret. Så, du som läser detta, ta med alla du känner och visa ditt missnöje!

Tobias Lindberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.