torsdag 22 mars 2007

Planerna som elever, personal och föräldrar inte får se

Nedskärningar 2007: 20 miljoner
Jobb bort: ca 120


Exemplet Vikingaskolan
Inom Vikingaskolans rektorsområde har 31 av 170 anställda varslats att de är ”övertaliga”, d v s måste sluta. Det motsvarar en neddragning på 6,6 miljoner.

Det betyder:

• skolklasser på över 30 elever på lågstadiet.

• skolsköterska och kurator får gå ner på halvtid.

• bara en speciallärare kvar.

• inköpsstopp.

Elever, föräldrar och personal måste kräva information om vilka nedskärningar som väntar andra skolor /rektorsområden.

Nedskärningshot som finns kvar:

• Vuxenutbildningen: 5,5 miljoner skärs ner på Centrum Vux.
• Hot om skolnedläggning
• Öppna förskolor stängs: Familjecentralerna i Brandbergen och Jordbro hotas med stängning.
• Inga nya förskoleavdelningar
• Barnomsorgen: Förskolan ökar från 5,5 barn/anställd till 6,5 barn/anställd och fritidshemmen ökar från 22 barn/anställd till 28 barn/anställd. Vistelsetiden för barn till arbetssökande och föräldralediga begränsas till max 25 timmar i veckan.
• Grundskolan: 4 000 kronor per elev ska skäras ner. Lärartätheten minskar från 8 lärare per 100 elever till 6 lärare per 100 elever.

Plan på skolmatsavgift stoppad!
Det enda besparingsförslaget i tjänsteutlåtande 22/07, kallat Arbetsmaterialet, som politikerna lovat att inte genomföra är avgifter på skolluncher på gymnasiet.
Formuleringarna i det nu kasserade förslaget är ändå skandallösa. Man räknade kallt med att 40 procent skulle sluta äta och föreslog ett ”kontrollsystem” för att hålla borta ”obehöriga snyltgäster” (fattiga barn).
Den massiva kampen som stoppade den förra skolmatsavgiften avskräcker nu högeralliansen från att försöka igen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.