torsdag 10 april 2008

Bemöt kritiken istället för att misstänkliggöra

Artikel ur Offensiv

Martina Mossberg (m), Ordförande för Barn- och utbildningsnämnden, gick på moderaterna i Haninges hemsida till attack mot Vikinga föräldraförening och anklagade den bland annat för att agera som täckmantel för Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kampanjer. Sedan jag själv, Tobias Lindberg, och föräldraföreningen var för sig bemött attacken tvingades Martina Mossberg att ta bort sin text från hemsidan. Nedan följer en förkortad version av mitt bemötande.

mossberg_martina
Martina Mossberg

Martina Mossberg,
Din attack mot Vikinga föräldraförening var ful och helt klart ovärdig den som är ordförande för Barn- och utbildningsnämnden.
Du skrev ”Vikinga föräldraförening har en tydlig koppling till Rättvisepartiet Socialisterna och fungerar ibland som täckmantel för deras kampanjer”. Jag tycker det är oerhört fult av dig att försöka misstänkliggöra Vikinga föräldraförening bara för att jag tidigare var medlem och för att Vikinga föräldraförening kämpar mot nedskärningarna inom Haninges skola och barnomsorg.

Jag är inte längre medlem i Vikinga föräldraförening men under den tid jag var det så agerade jag i egenskap av förälder, inte som representant för RS. Att jag inte agerade partipolitiskt inom föräldraföreningen kan alla medlemmar intyga om du bara frågar dem. I föräldraföreningen argumenterade jag självklart för det jag tycker men det var långt ifrån alltid som besluten blev som jag ville. Att föräldraföreningen agerar politiskt när den kämpar mot nedskärningarna är det ingen som förnekar. Att agera politiskt är dock inte samma sak som att agera partipolitiskt. Föräldraföreningens medlemmar var dessutom väldigt noga med att föreningen skulle vara partipolitiskt obunden och därför står det inskrivet i föreningens stadgar.
Under den tid jag var medlem agerade Vikinga föräldraförening hela tiden med barnens bästa för ögonen. Av detta följde att föräldraföreningen försökte bekämpa nedskärningarna och försämringarna som 2007 drabbade Vikinga rektorsområde särskilt hårt. Att föräldraföreningens kamp sammanföll med RS strävande innebär inte att föreningen skulle ha varit någon slags front för RS. Bara för att föräldraföreningens och RS åsikter sammanföll i frågan om nedskärningarna så innebär inte det att de tycker samma i alla andra frågor.

Alla som har följt Vikinga föräldraförenings verksamhet sedan den startades våren 2007 vet att du försöker smutskasta föräldraföreningen för att du inte klarar av att möta kritiken som den framför. Istället för att möta kritiken i föräldraföreningens insändare i tidningen Mitt i Haninge och den kritik som riktades mot Haninge kommun av revisorerna – vilket reportaget i SVT:s ABC den 31 januari handlade om – med argument, ägnar du hela din insändare åt att försöka misstänkliggöra föräldraföreningen.
Jag tycker att Vikinga föräldraförening gör ett bra jobb. Nästan helt ensamma försöker de kämpa mot de försämringar och nedskärningar som du och dina kamrater i den politiska majoriteten försöker påtvinga skolan och barnomsorgen i Haninge. Skulle fler föräldrar organisera sig och kämpa för sina barn på samma sätt som de gör så skulle ni inte kunna genomdriva försämringar på samma sätt som ni gör idag. Detta vet och fruktar ni, det är därför ni väljer att försöka smutskasta Vikinga föräldraförening i ett desperat försök att skrämma andra föräldrar från att organisera sig och kämpa för sina barn. Detta kan fungera en tid men i längden kommer Haninges medborgare att genomskåda er.

Tobias Lindberg
Före detta medlem i Vikinga föräldraförening
Förälder på förskolan Skrindan
Ersättare i kommunfullmäktige för RS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.