måndag 18 augusti 2014

Miljöpartiets falska valflygblad

"i verkligheten har Miljöpartiet i Haninge faktiskt saboterat bättre arbetsvillkor, genomfört privatiseringar och gett klartecken till exploatering av orörda stränder"

Att de etablerade partierna har svårt att hålla sig till sanningen i valtider är inga nyheter, men valflygbladet "Haninge behöver Miljöpartiet" tar priset. De skriver: "Andra partier i Haninge vill ha sämre anställningstrygghet, mer privatisering, bygga flygplats, exploatera våra stränder och strunta i miljön".
Men i verkligheten har Miljöpartiet i Haninge faktiskt saboterat bättre arbetsvillkor, genomfört privatiseringar och gett klartecken till exploatering av orörda stränder.

Privatiseringar och konkurrensfördelar
Miljöpartiet styr Haninge tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. De beslöt bland annat att nyetablerade friskolor skulle få 3 000 kr extra per elev och år. Inte nog med att de deltagit i privatiseringsbeslut och stödjer att skolor ska få göra vinst på våra skattepengar - de har gett konkurrensfördelar till de privata samtidigt som den kommunala skolan tappat resurser. Detta rimmar riktigt illa med Miljöpartiets flygblad som slår fast att "andra partier"... "vill att marknaden ska styra oss". Flygbladet skryter om att de inte privatiserat Komvux och SFI. Nämen, tack! Alla andra privatiseringar ni genomfört har varit helt ok då eller?

Finansierar löneökningar med skolnedskärningar
Miljöpartiet skriver i sitt flygblad att de gjort "stora löneökningar för lärare". Det handlar om 3,6 procent på ett år. Lärarförbundet har sagt att 4-5 procent är bra, men otillräckligt.
3,6 procent är ändå en höjning över genomsnittet - men hur finansieras detta? Jo, med nedskärningar på skolans budget. I högermajoritetens budget för 2015 som Miljöpartiet står bakom fick Grund- och förskolenämnden 14,2 miljoner kr mindre än vad som behövs för att upprätthålla dagens verksamhet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick 5 miljoner kr mindre än behoven.
Det finns pengar till höjda lärarlöner utan nedskärningar. Men Miljöpartiet har röstat mot de förslag vi i Rättvisepartiet Socialisterna lagt fram, till exempel att sänka politikernas höga löner och representation vilket motsvarar nedskärningarna på utbildningen under 2015.

Struntade i strandskyddet
När mångmiljardären Marcus Wallenberg ville skövla skärgårdsön Aspö - genom att slå upp hela 23 fritidshus varav 15 på orörd strand - trodde först många aspöbor att de kunde räkna med Miljöpartiets stöd för att försvara sin ö (de heter ju faktiskt 'Miljöpartiet'). Men i kommunstyrelsen i oktober 2012 - då vi från Rättvisepartiet Socialisterna och aspöbor protesterade utanför - valde 'Miljöpartiet' att INTE rösta mot byggplanen.
Miljöpartiet lät alltså Wallenberg köra över både aspöborna och strandskyddet. Det är anmärkningsvärt att de nu i sitt valflygblad skriver att "andra partier" än de själva "vill exploatera våra stränder".

Röstade Nej till krav på kollektivavtal
Miljöpartiets största svek var när de i en helomvändning krossade mångas förväntningar om att äntligen få kollektivavtal. Utan kollektivavtal är det lättare för arbetsgivaren att betala mindre i lön, slippa rehabiliteringsansvar och strunta i skyddsutrustning, arbetstidsbegränsning, ob eller att betala övertid.
Miljöpartiet hade i december förra året lovat att rösta för förslaget att kollektivavtal ska vara ett krav i alla kommunens upphandlingar. Men måndagen den 12 maj under kommunullmäktige – då vi  demonstrerade för kollektivavtal utanför tillsammans med fackliga i Kampanjen för trygga jobb i Haninge – röstade ändå Miljöpartiet med de andra borgerliga partierna, vilket fällde avgörandet till ett Nej. Det innebär att Haninge kommun kan fortsätta att lönedumpa. Kommunledningen hade dessutom väntat med att låta kommunfullmäktige få rösta om frågan tills de var säkra på att de hade rättat Miljöpartiet in i ledet igen.

Vilka drabbas av Miljöpartiets svek?
Aspöborna och alla som fritt vill njuta av en skärgård utan privata staket och lyxbebygda stränder har all anledning att vara förbannade.
Likaså de elever i behov av extra stöd i undervisningen när den kommunala skolan mjölkas på skattepengar till vinstdrivande skolor.
Alla arbetare och anställda drabbas också då lönedumpningen kan fortsätta. Främst drabbas utlänska arbetare, bemanningsanställda, ungdomar och kvinnor. Taxichaufförerna som kör skolskjutsar åt barn med särskilda behov i Haninge tjänar ibland så lite som 37 kr i timmen och kör totalt kanske 12 timmar eller mer om dagen för att komma upp i dräglig lönenivå.

Falsk argumentation
Hur kan Miljöpartiet försvara att trötta chaufförer kör skolbarn på vägarna? Inför omröstningen i kommunfullmäktige försvarade de sitt svek med att krav på kollektivavtal skulle "bryta mot lagen" och leda till att Haninge skulle "bötfällas på miljontals kronor". Men varför har då inte Haninge redan stämts på miljontals kronor? Redan förra året infördes krav på kollektivavtal inom privat hemtjänst genom beslut i Äldreförvaltningen - efter stora insatser av Rättvisepartiet Socialisterna, Kommunal och modiga anställda. Denna viktiga seger visar att Miljöpartiet har fel.
I flygbladet skriver Miljöpartiet att de vill införa kollektivavtal "när EU-direktivet är implementerat i svensk lag". Men faktum är att detta inte alls garanterar rätt till kollektivavtal, tvärtom kan denna lagstiftning komma att öppna upp för ännu mer lönedumpning (läs mer här).

Kollektivavtal en fråga om liv och död
Kollektivavtal är en fråga om hälsa, även liv och död; byggnadsarbetare som dör utan rätt skyddsutrustning, chaufförer som kör trötta på vägarna eller vårdbiträden som sliter ut sin kropp i ung ålder är bara några exempel där de som saknar grundläggande trygghet i form av kollektivavtal är mest utsatta.
Miljöpartiets svek kan leda till fler döda arbetare. Hade de inte bytt sida hade till exempel samtliga byggnadsarbetare som snart kommer påbörja det enorma byggprojektet Haningeterrassen haft kollektivavtal. I mars i år röstade Miljöpartiet dessutom mot Rättvisepartiet Socialisternas förslag om att kommunen skulle kräva huvudentreprenörsansvar för att rätt villkor efterföljs på just byggprojektet Haningeterrassen. Iställdet godkände de att ett fastighetsbolag med två anställda (!) får ta in vilka oseriösa underentreprenörer som helst.

Haninge behöver ett riktigt miljö- och arbetarparti
Rättvisepartiet Socialisterna tar verklig kamp för trygga jobb och kollektivavtal. Det visar segern i den privata hemtjänsten där krav på kollektivavtal infördes.
Vi har också stått i främsta ledet för att försvara skärgården och miljön samt att genomföra klimatåtgärder. Flera av våra förslag har röstats ned i kommunfullmäktige - av bland annat Miljöpartiet - men senare tagits upp som kommunledningens egna förslag. 2010 och 2014 infördes flera av våra förslag i klimat- och energistrategin:  att göra biogas av sopor istället för att bränna dem, att satsa på solceller på kommunala byggnader, energisparåtgärder och att samordna varutransporter för mindre utsläpp.
Miljöpartiets svek mot lönedumpade, skolelever, skärgårdsbor med flera borde inte gå ostraffat förbi. Låt dem inte ljuga sig igenom valrörelsen och styra med borgarna i fyra år till. Rösta på ett riktigt miljö- och arbetarparti den 14 september.

RS Haninge


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.