måndag 25 augusti 2014

Bygg 500 nya kommunala hyresrätter per år i Haninge

Hyresgästföreningen har ställt en rad frågor till partierna i Haninge. Här är Rättvisepartiet Socialisternas svar:

1. Hur vill ni öka bostadsbyggandet i Haninge kommun?
Vi vill att Haninge Bostäder tar initiativ till ett byggprogram med hjälp av nya statliga subventioner som eliminerar skattediskrimineringen av hyresrätten. Det ska vara billiga hyresrätter. Även renoveringar måste komma igång, där det både blir renoverat och klimatanpassat – utan hyreshöjningar. Vissa delar av bostadsbeståndet är i förfall. Där det är privata värdar som står för misskötseln så måste kommunen gå in och ta över.

2. Vad gör ni för att fler hyresrätter ska byggas/tillkomma?
Vi lägger förslag i kommunfullmäktige och mobiliserar folk till samråd och hyresgästmöten. Vi anser att Hyresgästföreningen som riksorganisation ska bli en mer kämpande förening som verkligen mobiliserar medlemmarna och sätter press.

3. Hur många hyresrätter tycker ni ska byggas i kommunen?
Vi vill bygga 500 nya kommunala hyresrätter per år som ett led i vårt program för 50 000 nya lägenheter i landet per år i hela landet.

4. Vilken roll anser ni att Haninge Bostäder bör ha?
En drivande roll. Haninge Bostäder ska vara ett allmännyttigt bostadsbolag i ordets rätta bemärkelse. Den främsta uppgiften är att garantera en bra bostad för alla.

5. Kommer ni ombilda/sälja ut delar av Haninge Bostäders bestånd under nästa mandatperiod?
Nej. Vi är emot ombildningar och har flera gånger agerat för att stoppa ombildningar. Det leder i slutändan till att fler blir beroende av bankerna och att alla som idag har ett hem inte kan bo kvar. Unga får allt svårare att skaffa bostad och är allt mer beroende av föräldrar med ekonomiska möjligheter. Andrahandsuthyrningen av bostadsrätter leder till högre hyror och fler skumraskaffärer, hyresgästens ställning försvagas kraftigt.

6. Idag har Haninge Bostäder ett lån. Varför får Haninge Bostäder inte lösa sitt lån?
Lånet borde avskrivas. Haninge kommun betalade 118 miljoner kronor när de köpte tillbaka koncernbolaget Haninge Holding AB av tidigare ägare och Haninge bostäder betalade 600 miljoner för själva bostäderna. Haninge Bostäder betalar 44 miljoner kronor till Haninge Holding AB i koncernintern fodran varje år som är de räntekostnader som koncernbolaget tar åt Haninge Bostäders räkning.
Attityden från Haninge Bostäder vid dessa frågor var först "varför ska vi svara på det till er, vi är ett aktiebolag". RS stod på sig och vidhåller att Haninge Bostäder är ett kommunalt Allmännyttigt bolag. Dock finns det frågetecken kring öppenheten och det politiska inflytandet.
RS anser att de kommunala bostadsbolagen ska styras av politiken. Pengar ska inte föras över från hyresgäster till övrig kommunal verksamhet.
Koncernen har idag endast ett aktievärde på 8 miljoner. Lånet bör avskrivas.

7. Hur ser du på frågan om en kommunal bostadsförmedling?
RS vill att alla lägenheter förmedlas via bostadskö, även privata. Kommunen har ett ansvar för att alla invånarna har bostad och behöver kontroll över hur många bostadssökande det finns i kommunen. Samtidigt är det viktigt att ingå i regionens bostadskö, så att det går att söka bostad i hela länet. Haninge Bostäder har precis gått med i regionens stora bostadskö – Stockholms bostadsförmedling där Stena och Graflund redan är med. Akelius har helt en egen kö idag.

8. Ett problem idag är att hyror efter upprustningar höjs och många tvingas flytta. Hur kommer ni arbeta för att människor inte tvingas flytta från sin bostad efter en renovering?
RS verkar för att ett statligt renoveringsprogram likt 1960-talets miljonprogram sjösätts. Renoveringarna ska bekostas av detta, att de blir energibesparande, att skattediskrimineringen av hyresrätt avskaffas samt av bostadsbolagens vinster. Hyrorna ska därmed inte behöva höjas i och med en renovering. Vi anser att hyresgästerna genom år av inbetalning av hyror har betalt i förväg för renoveringarna.
Idag naggas hela tiden det som anses som bas-service i kanten i namn av ”valfrihet och tillval”. Det vill vi stoppa! Hyresgästföreningen lokalt ska ha förhandlingsrätt i att fastställa vad som ska anses vara ”lyx” och ”tillval” - som bolaget kan ta ut extra för. Golv efter modern standard, kakel i kök, målade väggar osv – sådant som nya lägenheter byggs med bör även anses vara grundstandard i lägenheter som renoveras. Det finns exempel på hyresvärdar, Haninge Bostäder, som tagit ut en extra avgift för att de bytt bokningssystem i tvättstugan – vilket vi anser är helt fel.
Hyresgästföreningen behöver få utökad och framförallt mer lokal förhandlingsrätt. Hyresgästföreningen behöver byggas så att antalet förhandlande ombudsmän och jurister utökas markant så att de kan jobba med varje Lokal Hyresgästförening.

9. Hur vill du säkra hyresgästernas inflytande vid renoveringar i Haninge Bostäder?
Lokal förhandlingsrätt för Lokala Hyresgästföreningen med uökade samråd med rätt att besluta över processen.

10. På vilket sätt för ni en dialog med etablerade värdar i kommunen?
Engagemang i Hyresgästföreningen, mobiliserar hyresgäster till demonstrationer och protester.

11. Idag rustar privata värdar (Akelius och Stena) upp lediga lägenheter och höjer hyran kraftigt. På så sätt stiger den allmänna hyresnivån i kommunen. Hur ser ni på det?
Akelius har Sveriges högsta hyror med ägarna på Bahamas. Vi anser att de gjort sitt på hyresgästernas bekostnad och att företaget borde tas över i offentlig ägo. Allmännyttans hyresnivåer måste åter bli normerande.

12. Vad tycker ni om hyresnivåerna i Haninge kommun?
De är alldeles för höga. Det är skamligt att en orenoverad trea hyrs ut för 8500 i månaden. Haninge Bostäder bör gå i fronten för att allbolagen rivs upp, lagen från 2009 som lett till stora steg närmare marknadshyror, då hyrestaket togs bort, självkostnadsprincipen försvann och allmännyttans hyresnormerande roll försvann. Hyrorna ska förhandlas, hyresstrejk måste vara möjligt och samhällsintresset tas tillvara.

13. Idag är hyrorna i nyproduktion mycket höga. Vad kommer ni göra för att hålla nere kostnaderna så att fler har råd att flytta till de nya hyresrätterna?
Byggkostnaderna är alldeles för höga, delvis pga monopolbildning och byggjättarnas marginaler. Enbart de fyra största byggjättarnas vinster under ett år skulle räcka till att bygga 12000 nya bostäder.
Avskaffa skattediskrimineringen av hyresrätten och återinför samt utöka. subventionerna i byggandet. Återinför en social bostadspolitik. Bostad är en rättighet – ingen handelsvara. Förstatliga byggbolag och banker för att möjliggöra klimatsmarta renoveringar utan hyreshöjningar och byggandet av 50 000 hyresrätter per år med låga hyror.

14. Idag ställer flera hyresvärdar krav på att hyresgästens årsinkomst ska vara fyra gånger hyran vilket gör att många stängs ute från att få ett förstahandskontrakt. Hur ser ni på det?
Det är fel och reglerna ska avskaffas. Vi håller fast vid Hyresgästföreningens gamla målsättning – att hyran inte ska uppgå till mer än 25 procent av en hyresgästs inkomster efter skatt. Det vill vi istället införa som regel.

15. Är det rätt att tak för bostadstillägg ligger på 5 000 kr/mån? Gör ni något för att taket ska höjas?
Vi anser att taket bör höjas och sättas i enighet med de faktiska behoven och hyresnivåerna.

16. Gör ni något för att bostadsbidrag/tillägg ska höjas?
Vi ställer detta krav!

Läs också: 
> RS i kommunfullmäktige: "Inte en enda barnfamilj ska behöva hamna på vandrarhem"
> RS i kommunfullmäktige: Bygg fler billiga hyresrätter i Västerhaninge
> RS i kommunfullmäktige: Stoppa chockhyreshöjningarna i Brandbergen och Västerhaninge
> RS i kommunfullmäktige: Stoppa plundringen av Haninge Bostäder

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.