söndag 11 juni 2017

"Bevara Handens museum och smedja"

Politikerutfrågning under Kulturparksfestivalen
Några bilder från Kulturparken. Ovan: Sommarkonsert vid gula villan.
Till vänster: Handens museum och smedja med tillhörande getter.
I mitten: Gamla folkets hus, idag Roj-teatern.
Till höger: Alphyddan med sin gamla fina trädgård

Under kulturparksfestivalen igår hölls ett panelsamtal med partierna i kommunfullmäktige. Temat var Kulturparkens framtid. Alla partier deltog utom Moderaterna och Sverigedemokraterna. Alla var eniga om att bevara detta grönområde med Handens äldsta bebyggelse och fylla det med kultur.

Mattias Bernhardsson (RS) talar om att bevara Handens museum och smedja
(järnsmedjan är i bruk och gården har getter och höns) som hotas av
kommunens exploateringsplaner. Tydligt Nej till bilväg genom kulturparken
och nej till marknadshyror för kulturföreningslivet.
På frågan "vilka partier vill inte se en väg genom kulturparken?", så var det Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna som räckte upp händerna. Liberalerna och Kristdemokraterna räckte upp händerna halvvägs och svarade i sina repliker att det vore dumt att helt avföra idén innan en utredning.

Det akuta hotet att dra en bilväg genom Kulturparken i Handen avstyrdes av en bred kampanj 2013. ROJ-teatern, Levande Zon, bostadsrättsföreningarna, Rättvisepartiet Socialisterna, ABF m fl föreningar bildade nätverket Rädda Haninges Kulturpark och samlade till demonstration. Rättvisepartiet Socialisterna fick upp frågan om Kulturparkens framtid som en tematimme i kommunfullmäktige. En majoritet av partierna pressades att ändra uppfattning under kampanjens gång och projektet lades på is.

Handens museum och smedja är fortfarande hotad av föreslagen exploatering i översiktsplanen vilket Rättvisepartiet Socialisterna fortsatt att ta upp i kommunfullmäktige och dessutom under gårdagens panel på kulturparksfestivalen. 

Samuel Skånberg (V) talar mot marknadshyror och att Kulturparken ska vara
tillgänglig för alla. Tydligt Nej till bilväg genom kulturparken.
Meeri Wasberg (S) talade bland annat om vikten av att det är föreningarna
som ska få utveckla Kulturparken tillsammans med kommunen.
Mehmet Coksürer (MP), till höger, talade om att bättra belysningen och
utveckla kulturparken till en stadspark. Tydligt Nej till bilväg genom
kulturparken från både Meeri Wasberg (S) och Mehmet Coksürer (MP).
Elisabeth Sandberg (C), till vänster, tog ställning mot en väg genom
kulturparken och talade om att utveckla både Kulturparken och fler
grönområden till Stadsparker. Tobias Hammarberg (L), som talar på bilden,
och Martin Strömwall (KD) , till höger, ville inte utesluta en väg utan
utredning. Samtidigt talade de varmt om Kulturparken
och om att bevara grönområdena i kommunen.
hshshshsh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.