måndag 12 juni 2017

S-ledda kommunstyret banar vägen för privatisering av Haninges fritidsgårdar

Lina Rigney Thörnblom (RS) tar strid mot privatisering av kommunens fritidsgårdar

I Moderaternas motion i kommunfullmäktige idag fanns två att-satser:
– Att utreda upphandling och/eller föreningsdrift av kommunens fritidsgårdar
– Att under 2018 införa föreningsdrift av fritidsgården i Jordbro

Det S-ledda styret argumenterade mot att kommunens existerande fritidsgårdar skulle bli föreningsdrivna eller upphandlade. Ändå yrkade de anmärkningsvärt inte på "avslag" till Moderaternas motion. Istället blev det att motionen skulle anses vara "besvarad". Det betyder att de är överens med Moderaterna i generella drag och att innehållet i motionen redan arbetas med.
Det S-ledda styrets förslag – att motionen anses besvarad och att nämnden får i uppdrag att utöka uppdraget att utreda föreningsdrift – vann majoritet i kommunfullmäktige och är ett tydligt exempel på hur Socialdemokraterna försöker vinna politiska poänger mot Moderaternas privatiseringsidéer i talarstolen, men banar vägen för att privatiseringarna kommer att realiseras i verkligheten.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) röstade mot båda beslutspunkter och kommer att agera tillsammans med ungdomar och anställda för att försvara kommunens fritidsgårdar.

Här är ett utdrag av Lina Rigney Thörnbloms (RS) anförande under debatten:
"Om man upphandlar bort kommunens fritidsgårdar leder det till att man upphandlar bort den demokratiskt valda politiska kontrollen av verksamheterna.
Man kan inte ändra upplägg eller koncept på en fritidsgård när man inte längre äger den. Det var även Socialdemokraternas argument när frågan var på tapeten i Stockholm 2014.
Efterfrågan och sammansättningen hos framtidens ungdomar kan se annorlunda mot den idag. De pengar som satsas på kommunens unga måste kunna garanteras att de går till verksamheten och inte försvinner någon annanstans.
Kommunen har ett ansvar att se till att ungdomar har en meningsfull fritid. Men en fritidsgårdspersonal kan och bör även vara ett nät som ser och fångar upp ungdomar som behöver extra stöd. För det behövs utbildad personal med olika bakgrund, språkkunskaper och könstillhörighet.
Vi har många organisationer i Haninge som brinner för att engagera ungdomar, organisationer som får bidrag från kommunen och fortsättningsvis bör garanteras bidrag för att hålla sina verksamheter levande. Men de kommunala fritidsgårdar som finns ska fortsätta att vara kommunala. Föreningsdrivna fritidsgårdar kan vara ett komplement."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.