söndag 5 september 2010

Debatt om miljön


I torsdags bjöd Naturskyddsföreningen i Haninge in alla kommunfullmäktigepartier till en utfrågning om miljöpolitik.
Mattias Bernhardsson, som representerade Rättvisepartiet Socialisterna, inledde med att förklara att miljöfrågan är global och ytterst kommer att kräva globala lösningar, men att dessa lösningar oavsett om de heter biobränslen eller utsläppsrätter kommer att vara otillräckliga så länge jakten på vinster ställs före människor och miljö.
Tekniken för att ställa om till en mer miljövänlig produktion finns redan – det är det politiska viljan som saknas, menade Mattias. Och av debatten att döma, har riksdagspartierna inga idéer om hur samhället kan ställas om i miljövänlig riktning. Åtminstone lyste de stora frågorna mestadels med sin frånvaro. Debatten handlade mer om mer eller mindre byråkratiska frågor, som vilka nämnder som är remissinstanser och hur strandskydd beviljas.
Istället för att svara på frågorna från åhörarna som kommit för att lyssna på debatten, kommenterade politikerna i panelen framförallt varandras inlägg.
Istället för att angripa de verkliga miljöproblemen, förespråkar högern individuella lösningar. Sven Gustavsson från Moderaterna framhäll att han själv cyklar till jobbet varje dag och att lösningarna på miljöproblemen ligger i att ”vi enskilda människor tar ansvar.” Raymond Svensson framhöll Centerpartiets satsning på företag som en viktig miljöfråga, eftersom ”det inte finns någon motsättning mellan växande, lönsamma företag och miljön”. Med tanke på att det är företag som världen över hör till de allra största miljöbovarna, är det ett märkligt påstående. Moderaternas Sven Gustavsson nämnde ett biobränsleprojekt som Vattenfall introducerat i Haninge som ett positivt miljöexempel. Men svenska Vattenfall hör till Europas största miljöbovar. I bolagets regi fortsätter energiförsörjning att bygga på kolkraft – helt enkelt eftersom det är den mest lönsamma energikällan just nu. Det är därför svårt att förstå vad Folkparitets gruppledare Peter Olevik Dunder menade när han påstod att ”marknadsekonomi har fungerat för miljön”.
Inget av övriga partier ställde sig bakom Rättviseparitet Socialisternas krav på gratis kollekitvtrafik, planerade lastbilstransporter och miljörenovering av miljonprogrammets bostäder – förslag på hur Haninge med enkla medel skulle kunna ställas om till en mer miljövänlig kommun.

Ulrika Waaranperä

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.