torsdag 24 september 2009

Trots länsrättens dom: Inget grönt ljus för betyg för sexåringar

I gårdagens DN slås det fram i en rubrik att "Betyg till sexåringar får grönt ljus i domstol”. Men det stämmer inte, något sådant grönt ljus finns inte från Länsrätten, som prövade helt andra saker än Skolinspektionen när de sade nej till betygsliknande omdömen.
Efter vi i Rättvisepartiet Socialisterna här om året anmälde Haninge kommun för införandet av betygsliknande omdömen i förskoleklass, fick vi rätt genom beslut av Skolinspektionen vilka slog fast att det inte får finnas uppnåendemål. Som ett resultat har kommunen tvingats avskaffa betygsliknande omdömen.

Vi anser att kontroller i för tidiga åldrar kan vara skadligt för barnen och i denna uppfattning har vi dessutom Skolverkets utredningar och forskarkollektivet i ryggen. Haninge kommun, som har de näst största barngrupperna i landet, borde veta sina prioriteringar.

Länsrättens beslut att avslå en tidigare överklagan vi lämnade in mot beslut att införa omdömena påverkar ingenting; Länsrätten har inte upphävt eller motsatt sig Skolinspektionens beslut, de har endast gjort en laglighetsprövning i vilken överklagan mot kommunens beslut avslogs. Skolinspektionens chefsjurist Ingegärd Hilborn förtydligar också till DN.se: ”Om man tittar på länsrättens dom säger den att domstolen gör en laglighetsprövning och att den inte bedömer lämpligheten i beslutet. Vi har prövat beslutet från andra utgångspunkter och tittat på lämplighet och skälighet också”.

Det finns alltså inget grönt ljus för betygsliknande omdömen i förskoleklass oavsett vad borgerliga tidningar och politiker i Haninge påstår att Länsrättsdomen innebär. Förutom detta verkar det dessutom som om det finns felaktigheter i Länsrättens dom.

När man läser Länsrättens domskäl slås man av att de verkar ha blandat ihop förskola med förskoleklass och skriftliga omdömen med betygsliknande omdömen. Detta är väldigt allvarligt och väcker funderingar på hur insatt i ärendet personerna som utfärdade domen verkligen var.

Juristen Leif Petersén på Sveriges Kommuner och Landsting uppger att en laglighetsprövning är ett väldigt trubbigt verktyg eftersom den bedömer en väldigt begränsad fråga och för att beslutet från en laglighetsprövning ska kunna undanröja ett beslut som Skolinspektionen har fattat så måste besluten gälla samma sak, man får inte blanda äpplen och päron. Som Ingegärd Hilborn påpekar så prövade Skolinspektionen frågan från andra utgångspunkter och tittade även på lämplighet och skälighet. Äpplen och päron alltså.

Vi kommer naturligtvis överklaga Länsrättens dom till Kammarrätten trots att det förmodligen felaktigt fattade beslutet inte ändrar något.

Haninge kommun har snabbt gått ut med ett pressmeddelande och Grund- och förskolenämndens ordförande har skrivit ett blogginlägg om Länsrättens beslut, av detta att döma verkar det som att de kommer att ta Länsrättens beslut som argument för att återinföra betygsliknande omdömen i Haninges förskoleklasser. Haninges högsta tjänstemän och politiker (läs här) är uppenbarligen så bestämda i att införa hårdare bedömningar och kontroller på små barn att de helt bortser från att Skolverket och Skolinspektionen har de verkliga experterna med fackkunskap i sina led till skillnad mot en allmän förvaltningsdomstol som Länsrätten som dömer i alla möjliga typer av mål. Ingen förnuftig person förordar att en allmänläkare ska operera hjärntumörer, för detta har man specialiserade kirurger.

Det finns ingenting i forskningen som visar att betyg och betygsliknande omdömen skulle göra att man lär sig mer eller bättre. Snarare är det tvärt om. Med betyg eller betygsliknande omdömen blir lärandet istället mer ytligt och därmed sämre.
Inom facket finns det ett stort motstånd mot skriftliga omdömen, speciellt de betygsliknande omdömena, eftersom de riskerar att trycka ner redan svaga elever.
Även om fler elever klarar kontrollerna efter några år säger det ingenting. När ett nytt testförfarande införs så anpassas lärandet snabbt till att klara av just den typen av test utan att det för den skull innebär att kunskaperna blivit större. Elever läser samma fakta trots att de har olika förkunskaper, de läser in och repeterar men glömmer ofta snabbt. Högerns skolpolitik är att ersätta lärare och pedagoger med tester och prov.

Vad håller högern, S och V på med i Haninge? Innan sommaren rymde två 4-åriga pojkar från en förskola i Haninge och var borta i fyra timmar innan de hittades flera kilometer från förskolan. Istället för att avlasta personalen genom att anställa fler tynger de istället ner verksamheten med kunskapskontroller för fyraåringar! Lyckligtvis har även Skolinspektionen gett oss rätt även på den punkten.

I grund och botten handlar diskussionen om betygsliknande omdömen om hela högerns skolpolitik. Vi säger nej till högerns flumskola med korvstoppning och lärarlösa lektioner. Vi vill istället stärka den pedagogiska uppgiften i förskola, förskoleklass och grundskola. Dokumentation och omdömen måste vara anpassad efter åldersgruppen. Vad som främst behövs är mindre barngrupper, mindre klasser, mer tid för individuell hjälp och möjlighet att omsätta kunskaper i praktiken.
Vi anser att småbarnsgrupperna i förskolan ska bestå av högst 10 barn på fyra personal och storbarnsgrupperna av högst 15 barn på fyra personal. Klasstorleken i grundskolan ska aldrig vara större än 20 elever per klass.

Under förrförra året protesterade vi med föräldrar, personal och med skolstrejk mot nedskärningarna i skolan och förskolan. Effekterna av nedskärningarna blev drygt 170 färre anställda i skolan och förskolan men tack vara kampen sköts mer pengar till och många jobb räddades.

Stort tack till alla inom barnomsorgen och skolan som stött oss. Nu måste kampen fortsätta mot högerns nya attacker och nedskärningar i Haninge.

Mattias Bernhardsson
Lina Thörnblom
Tobias Lindberg

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigegrupp i Haninge

Även Svd och AB har skrivit om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.