tisdag 11 november 2014

Borgarna försöker kuppa igenom rivning av Jordbro Kultur- och föreningshus lokaler

På kommunfullmäktigemötet i september protesterade vi i Rättvisepartiet Socialisterna (RS) mot det odemokratiska sättet att hantera framtiden för Jordbro Kultur- och föreningshus (som idag finns i gamla Jordbromalmsskolans huvudbyggnad) på i planprogrammet.
I planprogrammet finns både 6a och 6b med – trots att dessa är två helt motsägande förslag. 6a: Rivning och nybygge för enorma summor men mer än en halvering av dagens lokalyta (!). Biblioteket krymps till lägenhetsstorlek, aulan för 160 personer försvinner och ersätts med ett litet mötesrum och alla föreningar som vill ha verksamhet kommer inte kunna ha det. Eller 6b: Att huvudbyggnaden bevaras och rustas upp samt byggs om så att det passar verksamheten (det förslag som har starkast stöd bland de föreningsaktiva i huset och bland ungdomarna).

Den borgerliga majoriteten hade aldrig för avsikt att låta kommunfullmäktige få ta det slutliga beslutet. Kommunstyrelseförvaltningen och den gamla moderatledda styret som strax måste avgå (S kommer troligen bilda kommunledning med MP och C) försökte i Kultur- och fritidsnämnden (den 29 oktober) driva igenom ett lokalprogram för huset som innebär rivning. Beslutet bordlades. Men Moderaterna kommer troligen försöka driva igenom rivningen på nästa nämndmöte (9 december) och sen i kommunstyrelsen dagen efter. Detta är Moderaternas dödsryck, då även nämnderna och kommunstyrelsen ska väljas om så fort en ny majoritet har bildat kommunledning.
Ruben Derkert (RS)
På gårdagens kommunfullmäktigemöte ställde Ruben Derkert, nyvald ersättare för RS, två direkta frågor till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Michael Fridebäck (M):
- Varför vill ni till en enorm kostnad mer än halvera ytorna för dagens kultur- och föreningsverksamhet? Och varför kuppar ni undan frågan från kommunfullmäktige?

Michael Fridebäcks nonchalanta svar var: "Jag förstår inte vad du försöker fråga" och "inget är bestämt än", det vill säga undvek helt att svara på frågorna.

I kommunstyrelseförvaltningens förslag till nämnden (som bordlades) nämns inte ens kommunfullmäktiges planprogram - helt enkelt därför att de inte gillar att den håller öppet för att rusta upp dagens lokaler istället för att riva.
I samma föredragningspapper hävdas det på fullaste allvar att byggnaden måste rivas då kommunfullmäktige redan skulle ha beslutat om rivning den 6 februari 2012. Detta stämmer helt enkelt inte. Byggnaden de vill riva är gamla skolans huvudbyggnad, som kallas byggnad H och som idag är kultur- och föreningshus. Det enda beslut som finns är att riva andra byggnader:
”Under 2012 inleds rivning av byggnad M och F inom tidigare Jordbromalmskolans lokaler. Rivning av byggnad M sker först när Jordbrogården inrymts i nya lokaler. Idrottshallen bevaras i enighet med tidigare beslut.”
Citatat ovan är den fullständiga texten i beslutspunkt 1, den som berör frågan om rivning, från kommunfullmäktigesammanträdet 2012-02-06. det finns inget beslut att riva den byggnad som idag är Jordbro Kultur- och föreningshus.

RS kommer att fortsätta ta strid för att behålla och rusta upp Kultur- och föreningshuset - ett hus som alla föreningar och unga får plats i och som de föreningsaktiva själva har inflytande över.

Diskutera Jordbro Kultur- och föreningshus och upprustning! 
RS bjuder in till öppet möte för att diskutera hela kommundelens behov av upprustning: centrumet, bostäderna, kultur- och föreningshuset, utemiljön och trygghetsfrågorna. Alla välkomna!
Tid och plats: Onsdag den 19 november kl 18.30 i Jordbro Kultur- och föreningshus.

Läs också:
> RS öppna brev om Jordbro Kultur- och föreningshus från april
> Ruben Derkert (RS) i kultur-politiska debatten i april

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.