tisdag 9 december 2014

Nytt högerstyre i Haninge lägger stor nedskärningsbudget

S, MP och C bildar nytt högerstyre  RS vägrar skära ner

Mattias Bernhardsson (RS)
Under gårdagens budgetdebatt i Haninge kommunfullmäktige klagade Moderaternas avgående kommunalråd Martina Mossberg på att "Rättvisepartiet Socialisterna vill ge mer till alla" och därför inte klarar av att att prioritera de som verkligen behöver samhällets insatser. Detta som svar på Rättvisepartiet Socialisternas (RS) satsningar på höjda lägstalöner för kommunaställda, mer pengar till kvinnojouren, fler lärare etc (Läs hela RS alternativa budget här).

- Vi föreslår inte mer åt alla. Vi föreslår ju en sänkning av din lön, svarade Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson, följt av gapskratt bland åhörarna.

Den gamla borgerliga alliansens nedskärningsbudget för 2015 borde vara ett minne blott efter valet som innebar slutet för deras 8-åriga styre (M, FP, KD, C och MP). Men så är inte fallet. Socialdemokraterna har bildat koalition med Centerpartiet och Miljöpartiet. Nu vill de fortsätta nedskärningspolitiken.

Mattias Bernhardsson (RS) sågade koalitionsbudgeten:
- I juni lade Socialdemokraterna ett budgetförslag för 2015 som innehöll 70 miljoner kronor mer än borgarnas, främst i skolan där de föreslog 30 miljoner kronor mer än borgarna med tal om "fler lärare och mindre klasser". Detta gick de till val på medan de var i opposition. Nu efter valet, när de fått rösterna är deras satsningar hux flux borta när budgeten för 2015 ska beslutas om igen. 
S/MP/C-budgetförslaget föreslår samma budgetram som den gamla borgerliga budgeten vilket kan komma att innebära nedskärningar på ca 99 miljoner kr, då nämnderna inte fullt ut kompenseras för beräknade volymökningar eller lön- och prisökningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen varnade under vårens budgetkonferens att med den föreslagna budgeten kommer de tvingas dra ned med fem anställda och att höja hyror.

- Både med Moderaternas och Socialdemokraternas förslag kommer Äldrenämnden få ca 45 miljoner kr för lite för att klara av de nödvändiga resursökningarna och dagens verksamhet. Hur ska det här klaras av? Antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar på dag- och kvällstid har ökat med 89 procent mellan 2009-2013. Om nuvarande volymutveckling håller i sig i år kommer ökningen att vara 97 procent, på bara fem år. Under den gamla borgerliga kommunledningens styre har det ökade omsorgsbehovet - enligt förvaltningens bedömning - "lösts" genom fler insatser av de privata hemtjänstföretagen och genom fler insatser av anhöriga, d v s främst kvinnor som genom obetalt arbete gör kommunens jobb. Mer vinstdrivande verksamhet på våra skattepengar och mindre jämställdhet, belastat på redan hårt arbetande kvinnors ryggar. Är det så Socialdemokraterna vill ha det? Det är redan så att Haninge kommuns ersättning till hemtjänst - både kommunal och privat - är lägre än snittet i jämförbara kommuner, sa Mattias.
En del av anhörigvården avlönas numera i Haninge och RS kommer att se över vilka villkor kommunen erbjuder dem. 

Mattias Bernhardsson (RS) redogjorde för RS budgetförslag för 2015, vilken partiet lade fram redan i juni (Läs mer här) och nu lade fram igen som det enda alternativet mot nedskärningar. Vänsterpartiet lade också fram sitt budgetförslag. I slutändan stod det mellan de två borgerliga förslagen: "Alliansen" (M/FP/KD) mot "koalitionen" (S/MP/C). SD röstade med alliansen och V med koalitionen. 

Det var koalitionens budget som vann vilket innebär att det blir S/MP/C som med stöd av V ska administrera nedskärningsbudgeten. Även om budgeterna skiljer sig åt något vad gäller de allmänna politiska målen, betyder dessa skillnader ingenting om de ekonomiska ramarna är detsamma och ingen föreslår omfördelningar. 

- Alla partier, oavsett hur långt de står ifrån varandra ideologiskt, blir till samma nedskärningsadministratörer, om de inte ifrågasätter den svältkur staten försatt kommunerna i, förklarade Mattias Bernhardsson som menade att kommunerna måste kräva återbetalning av staten för flera års utebliven kompensation för lön- och prisökningar samt nya ofinansierade arbetsuppgifter. 

RS budgetalternativ är unik då den utgår från behoven och pekar på var resurserna i samhället finns. RS kommer att ta strid mot kommande nedskärningar eller försämringar av villkor tillsammans med kommunanställda och andra berörda. Vi har visar att kamp lönar sig och att det går att vinna mot kommunledningar förr.


Läs också:
> Nya nedskärningar i äldreomsorgen (från samma kommunfullmäktigemöte)
> RS unika budgetförslag utmanar de etablerade partierna (från kommunfullmäktige i juni)
Seger: Alla anställda i privat hemtjänst får kollektivavtal! (från juni 2013)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.