måndag 5 maj 2014

Kampanj för trygga jobb och kollektivavtal

Nybildade ”Kampanj för trygga jobb i Haninge” demonstrerar utanför kommunfullmäktige den 12 maj och lanserar landsomfattande fackligt upprop 
Lagerarbetare, taxichaufförer, distrubutionschaufförer m fl
gör sig redo för kampanj inför demonstration utanför Haninge
kommunfullmäktige den 12 maj.
Från vänster: Malin Mikaelsson, Allonias Sebhatu, Murat Ugur,
Robert Bielecki, Mikael Olsson och Pia Nevalainen
.
”Osäkra anställningar samt dumpning av löner och villkor drabbar allt fler. Det drabbar löntagare i alla branscher, från bygg-, logistik- och transport till vård- och omsorg. Det pågår en arbetsgivaroffensiv för att undergräva fackets ställning överallt och därmed vår gemensamma styrka. Det är dags att ta strid för trygga jobb och anställningar, kollektivavtal, meddelarfrihet och rätten till facklig organisering utan hot och repressalier.”

Det skriver initiativtagarna till uppropet 'Vi kräver trygga jobb!':
Allonias Sebhatu, taxichaufför och organisatör för Transport; Mattias Bernhardsson, initiativtagare till kontaktsida för utnyttjade arbetare; Jessica Moya, lagerarbetare och Handelsombud; Johnny Ahlgren, lagerarbetare och ordförande för Handelsklubben på Dagab i Jordbro; Katja Raetz, sjuksköterska och arbetsplatsombud i Vårdförbundet; Mikael Olsson, taxichaufför och ledamot i taxisektionen, Transport avd 5; Sanna Tefke, vårdbidräde; Malin Mikaelsson, c-chaufför; och Pia Nevalainen, lagerarbetare.
Mattias Bernhardsson talar om rätten till svenska kollektivavtal
och kampanjen i Haninge på demonstration med
Svenska Transportarbetareförbundet.
Uppropet som nu sprids i hela landet gäller fyra krav:
• Svenska kollektivavtal ska gälla alla!
• Meddelarfrihet ska stå över lojalitetsklausuler!
• Allas rätt till heltid och fast anställning – utan delade turer!
• Nej till bemanningsföretag – trygga jobb och anställningar åt alla!

Initiativtagarna har också bildat en kampanj lokalt: ”Kampanj för trygga jobb i Haninge” och mobiliserar till demonstration utanför kommunfullmäktige den 12 maj. Rättvisepartiet Socialisternas medlemmar är en aktiv del av kampanjen.

Allonias Sebathu tog strid för
fackliga rättigheter på Taxi Kurir:
Läs artikel här. Varken Kurir eller
Taxi 020, som ägs av samma ägare,
har kollektivavtal. 
Kommunledningen vägrar låta kommunfullmäktige rösta om att införa kollektivavtal som ett krav i upphandlingspolicyn. Orsaken är att det finns en knapp majoritet (S, RS, V och MP) för att kräva kollektivavtal. Den borgerliga alliansens partier undvek en votering i panik i december genom en minoritetsåterremiss (Läs mer här), vilket innebär att förslaget har skickats till kommunstyrelsen för att 'utredas'.
- - - - - - - -
UPPDATERING 8 maj: Omröstningen blir av på nästa kommunfullmäktige, Miljöpartiet sviker och kommer rösta NEJ till kollektivavtal. Läs mer här.
UPPDATERING 12 maj: Kollektivavtal röstades ned i kommunfullmäktige
- - - - - - - -
Men det är bara en dimrådå. EU har reviderat reglerna för offentlig upphandling. I den nya texten som är framförhandlad mellan Europarådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen står det att beställarna måste ställa krav på att utförarna ” lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal”.

I förra veckans Mitt i Haninge, där Mattias Bernhardsson är intervjuad i egenskap av kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna, hävdar kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M) att Haninge skulle kunna bli anmälda och bötfällda om kollektivavtal gick igenom.
- Det är bara skrämseltaktik. Äldreförvaltningen här i Haninge kräver ju kollektivavtal inom privat hemtjänst sen i somras, kommenterar Mattias Bernhardsson.

Mitt i Haninge inför
demonstrationen 12 maj
Tre kommunfullmäktigesammanträden har nu passerat utan att ärendet återförts, vilket aldrig tidigare hänt. Istället håller borgarna frågan om kollektivavtal gisslan, helt enkelt för att de vet att de förlorar en votering.
Argumenten för varför det behövs kollektivavtal och ett stopp för bemanningsföretag råder det ingen brist på. Flera av initiatvitagarna vittnade om fruktansvärda arbetsvillkor inom transport-, åkeri-, livsmedels- och byggbranschen på Rättvisepartiet Socialisterna fackliga möte den 16 april (Läs berättelserna här).

”Vi kommer fortsätta demonstrera tills vi ser ett krav” (på kollektivavtal) säger Mattias Bernhardsson i Mitt i Haninge.

RS Haninge

Läs mer:
> Fackligt möte förbereder för strid

Flygbladet inför 12 maj:

Flygblad till polska byggnadsarbetare:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.