tisdag 13 maj 2014

Kommunalråd erkänner odemokratiskt samråd under RS utfrågning i kommunfullmäktige

Rättvisepartiet Socialisterna anser att Jordbro Kultur- och föreningshus ska vara till för föreningarna, ungdomarna och jordbroborna främst
Lina Rigney Thörnblom (RS) frågade ut Peter Olevik Dunder (FP)
Under måndagens kommunfullmäktige kritiserade Rättvisepartiet Socialisterna det otroligt odemokratiska 'samrådet' kring ett stort planprogram för centrala Jordbro. Frågor som utreds i planprogrammet är bland annat Moränvägens utformning, fler bostäder, affärslokaler i centrum, bussförbindelse till Jordbro centrum och nytt kultur- och föreningshus. Borgarna vill riva kultur- och föreningshuset nuvarande lokaler medan föreningsaktiva i huset vill ha kvar huset. Rättvisepartiet Socialisterna har behärt i ett öppet brev att samrådet måste förlängas och att de föreningsaktivas egna förslag måste få komma fram.

- Det finns en stark kritik mot hur samrådet har gått till om planen för Jordbros utveckling. Jordbro Världsorkester (som är en av de största aktörerna inom Jordbro Kultur- och föreningshus) känner att de inte blivit lyssnade på. På det sista samrådsmötet den 8 april deltog ingen från kommunledningen eller Stadsbyggnadsnämnden. Samrådstiden var bara två och en halv vecka långt. Planförlagen fanns bara tillgängliga på kommunhuset under arbetstid (öppet måndag–onsdag 8–17, torsdag 8–18 och fredag 8–15), förslagen fanns bara tillgängliga på svenska och skickades inte ut till alla jordbrobor, bara till hushållen närmast planområdet, berättade Lina Rigney Thörnblom och frågade Peter Olevik Dunder (FP), kommunalråd och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, vad han ansåg om det odemokratiska samrådet.

- Det är olyckligt. Samråden brukar vara sex veckor, nu var det bara tre veckor (i verkligheten 2,5). Vi får dra lärdomar av detta. Men det kommer nya samråd, svarade Peter Olevik Dunder (FP) och berättade att steg två i planeringsprocessen är att upprätta detaljplan för området, vilket också kommer gå ut på samråd.

Peter Olevik Dunder (FP) menade också att samrådet ska vara till för jordbroborna och därför helt naturligt att ingen från Stadsbyggnadsnämnden var på plats. Men vem ska jordbroborna ha 'samråd' med om de ansvariga politikerna inte är där? Politikerna ska inte sitta och vänta på att åsikter kommer in via mail, de måste naturligvis befinna sig på samråden och ta emot förslag och synpunkter samt förklara hur de tänkt bakom sina förslag.
Att ett nytt samråd ska hållas om steg två, detaljplanen, gör det inte mindre odemokratiskt. Om samrådet under steg ett, planprogrammet, hade varit demokratiskt hade detaljplanen som nu läggs fram kunna se helt annorlunda ut.

Lina Rigney Thörnblom (RS) kritiserade att representanter från kommunledningen går ut och säger att Kultur- och föreningshusets nuvarande lokaler måste rivas då de skulle vara i ett "byggnadstekniskt dårligt skick" trots att arkitekter och museetjänstemän säger raka motsatsen.
Rättvisepartiet Socialisterna anser att Jordbro Kultur- och föreningshus ska vara till för föreningarna, ungdomarna och jordbroborna främst. Därför måste kommunen backa i processen och tillåta ett demokratiskt samråd kring själva planprocessen, inte minst då föreningsaktiva har ett helt eget förslag som går ut på att inte riva de nuvarande lokalerna.

RS Haninge

Läs också:
> Het kulturpolitisk debatt
> Öppet brev om samrådet kring Jordbro Kultur- och föreningshus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.