tisdag 20 maj 2014

Isar smälter i ohejdbar takt

Kapitalismen oförmögen att lösa klimatkrisen

Therese Svensson (RS)
Av Therese Svensson

Västantarktis glaciärer kollapsar och det är försent att hindra processen. Världshaven kommer därmed stiga ännu mer och snabbare än man tidigare beräknat. Detta visar två nya forskningsrapporter som publicerades förra veckan.
Den amerikanska rymdstyrelsen NASA ligger bakom en av rapporterna och en forskargrupp på University of Washington den andra. Oberoende av varandra har de kommit fram till liknande resultat.
Västantarktis istäcke utgör cirka 10 procent av den totala ismassan i Antarktis och där isen mynnar ut i havet bildas flytande glaciärer. Forskare har de senaste åren uppmärksammat att dessa flytande glaciärer tunnas ut mer och rör sig snabbare för varje år. När isen blir tunnare lyfts den upp mot ytan. Allt kraftigare vindar, som är en följd av den globala uppvärmningen, får varma vattenmassor från havsbotten att strömma in under isen.
Glaciärerna smälter underifrån och de nya forskningsresultaten visar på att glaciärerna nu har börjat falla sönder i en allt mer oroväckande takt.


I FN:s senaste klimatrapport (IPCC) beräknas vattennivån stiga med cirka 1 meter inom hundra år. Men enligt huvudförfattaren till NASA-rapporten är då inte en massiv islossning i Antarktis medräknad. Han menar att en vattennivåhöjning på upp till tre meter till år 2100 är mer sannolikt, och då processen inte går att stoppa kan all is i Västantarktis vara borta inom några århundranden.
Glaciärsmältningen är en del av de rådande klimatförändringarna. Sedan den industriella revolutionen har ständigt ökade utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid, förstärkt den globala uppvärmningen. Dessa gaser hinner inte tas upp av naturen och följden blir en ökad växthuseffekt och högre temperaturer. Detta medför i sin tur ödesdigra konsekvenser för allt liv på planeten.
Det är framförallt de rika ländernas elproduktion och transport som ligger bakom den stora mängd utsläpp som påverkar klimatet. Men det är de fattiga som får betala när kapitalismen gör rovdrift på miljön. Redan nu drabbas människor världen över av klimatförändringarna. Bangladesh är exempelvis ett land som drabbas hårt av översvämningar och extremt väder. Tusentals människor flyttar mot städerna där liv i absolut fattigdom väntar. Temperaturhöjningen bidrar till att stora områden kommer bli helt obeboeliga inom några århundraden.

Översvämningar, orkaner, extrem torka och ökenspridning kommer driva hundratals miljoner människor på flykt. När vattennivåerna fortsätter att stiga kommer stora områden vid lågländernas kuster och hela ögrupper ligga under vatten.
Den globala uppvärmningen och dess konsekvenser är inte längre ett eventuellt framtida scenario utan det sker här och nu. Vi står i startgropen inför en stundande miljökatastrof, vars process av forskare utnämns som ohejdbar. Men trots detta fortsätter storföretag att hänsynslöst suga ut de sista av våra naturtillgångar, och de utnyttjar klimatförändringarna för sin egen vinnings skull.
Den globala uppvärmningen har slagit hårt även mot Arktis vars isar smälter i allt snabbare takt. Människor och djur som lever i Arktis blir redan nu påverkade och hela ekosystem är hotade. Detta ser stora oljebolag som ett utmärkt tillfälle att tjäna pengar på. Då allt fler ytor som förut var täckta med is istället blir till hav, storsatsar nu oljebolag som Shell och Gazprom på att borra efter olja i Arktis. Att de drar nytta av de förödande följder växthuseffekten och oljeindustrin själva har orsakat är bara ännu ett exempel på kapitalismens skoningslösa jakt på profit.

Greenpeace skriver att det är dyrt, farligt och svårt att borra efter olja i det extrema väderförhållanden som råder i Arktis, att risken för en oljeolycka är mycket stor och att ett oljespill skulle vara i princip omöjlig att sanera i isiga vatten. Men den risken anser oljebolagen vara värd att ta.
Vattenfall är ett annat skräckexempel på hur storföretag obekymrat blundar för all fakta gällande energitillverkningens miljöpåverkan. Vattenfall är Europas femte största elbolag och ägs av den svenska staten. De storsatsar nu på kolkraft som är den klimatfarligaste energikällan som finns. Vattenfall har kolkraftverk i Tyskland, Danmark och Holland och bygger även nya. De släpper ut ca 90 miljoner ton koldioxid per år, vilket är dubbelt så mycket som hela Sveriges samlade inhemska utsläpp.
Trots många dystra prognoser gällande klimatförändringarna finns även kunskap och teknik för hur vi skulle kunna ställa om till ett mer hållbart sätt att leva. Vi kan ställa om elproduktionen till förnyelsebar energi, vi kan lösa transport genom miljövänligare alternativ, vi kan producera och fördela mat på ett mer lokalt och hållbart sätt. Kunskapen finns och i många fall tas även initiativ på olika nivåer.

Men om vi enbart fokuserar på att debattera för miljövänliga lösningar på lokal nivå och inte på allvar diskuterar frågan på en global samhällsnivå, kommer vi inte kunna bromsa den globala uppvärmningen. Inom ramarna av ett kapitalistiskt system som bygger på ökad konsumtion, tillväxt och expanderande marknader finns inte möjlighet till den enorma förändring som kommer att behövas för en mer hållbar utveckling. Kapitalismen är inte hållbar i sin natur då den bygger på en exploatering av naturens resurser.
Vi måste ta ställning nu vi vill ha en värld att leva i framöver. Klimatförändringarna är den största utmaningen i mänsklighetens historia och endast genom att bryta upp med det rådande ekonomiska systemet och bryta storföretagens makt har vi en chans att mildra den kommande katastrofen.

Läs också:
> RS-förslagen som finns med i Haninges nya Klimat- och energistrategi
> RS synar kapitalismens falska klimatlösninga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.