tisdag 4 september 2018

Rättvisepartiet Socialisterna bästa miljöparti i Haninge


Hur agerar Rättvisepartiet Socialisterna jämfört med "Miljöpartiet" när naturområden hotas av skövling?

"Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandsskap". Så heter den kampanj Rättvisepartiet Socialisterna startade våren 2017. Det året var Rättvisepartiet Socialisterna delaktiga i att rädda två skogar i Haninge från skövling:
 • Söderbyskogen, där Rättvisepartiet Socialisterna kämpade tillsammans med lokala motståndet Skogenkvar.nu tills Miljöpartiet och Centerpartiet bytte sida och exploateringsplanerna begravdes. Nya hot kan bli aktuella beroende på valresultatet.
 • Vildmarken Nybysjö på Ornö, där Rättvisepartiet Socialisterna arbetade tillsammans med gruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen" och aktiva i Haninge Naturskyddsförening. Nybysjö är den största kvarvarande väglösa vildmarken i hela länets skärgård och länets viktigaste häckningsplats för havsörn. Nu arbetar vi vidare för långsiktigt skydd.
Kommunen bjöd inte in alla Söderbybor till samrådsmötet om skogens framtid. Men Rättvisepartiet Socialisterna och Skogenkvar.nu delade flygblad i över 1000 hushåll inför mötet vilket okså blev fullproppat.
Just nu kämpar Rättvisepartiet Socialisterna för att rädda ett 10-tal naturområden i Haninge från exploateringar. I flera fall står Miljöpartiet på andra sidan med motorsågen i högsta hugg, i flera fall för att kunna bygga lyxbostäder. I de fall Miljöpartiet tar ställning mot exploateringar i naturområden är det för att de pressats underifrån av kampanjer för bevarande. Däremot är de passiva när det kommer till att försöka rädda naturområden konkret.


Det finns bra och engagerade miljöpartister som även deltar i kampen för naturen – Johan Svensk är en av de mest aktiva från politiskt håll för att stoppa den planerade bergtäkten i Tungelsta – men har petats ned till icke-valbar plats på kommunvalsedeln i årets val.

Under Miljöpartiets snart 12 år vid makten i Haninge (först med M, KD, FP och C – nu med S och C) har de klubbat flera beslut i syfte att skövla naturområden:
 1. Exploatera strandområde i Gudö som gränsar till Tyresta naturreservat och nationalpark (2017)
 2. Skrivit avsiktsförklaring med företag om att skövla fyra skogar kring Årsta slott för att bygga rikemansreservatet "Haninge sjöstad" (2017). Ingen detaljplan har lagts ännu så det går att stoppa. 
 3. Exploatera stora delar av det som återstår av Lötkärrskogen i Gudö som ligger inom Tyrestareservatets buffertzon (2016)
 4. Upphävde strandskyddet på Aspö för Wallenberg att slå upp 23 fritidshus varav 15 på orörd strand (2012)
 5. Skövling av skog och kulturlanskap i Grödinge (2011)
 6. Exploatera stora delar av Lötkärrskogen nära Tyrestareservatet (2010), trots påvisat jäv då en KD-politiker som skrev förslaget också visade sig äga stora delar av marken (!)


Aktivt eller passivt motstånd mot bergtäkten i Tungelsta?
Trots att Miljöpartiet sitter i en kommunledning som tagit ställning mot den planerade bergtäkten i Tungelsta, har varken de elller kommunstyrets andra partier (S och C) agerat på riktigt för att stoppa täkten. Efter Mark- och Miljödomstolens dom som gav grönt ljus till täkten kontaktade Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson de övriga partiernas gruppledare med en rad förslag på hur Haninge kunde arbeta för att stoppa täkten, t ex genom att klaga till EU-kommissionen. Inget parti svarade. Och när de boendes kampanj mot täkten frågade partierna om de var beredda att stödja deras kamp genom att klaga till till EU-kommissionen, beslutade Miljöpartiet att inte svara Ja.
Möte med Bevara haninges skogar, skärgård och kulturlandskap
Det finns en röd tråd i kommunledningens "nej till bergtäkt" och det är att det stannar vid ord, ett litet yttrande i saken och sen händer inget mer. När Svea hovrätt höll syn i Ekeby förra hösten, i avgörandet om bergtäkt, dök ingen av kommunledningens representanter upp – varken från Socialdemokarterna, Centerpartiet eller det så kallade "Miljöpartiet" – istället var det Rättvisepartiet Socialisternas representater som fick informera om kommunens intressen samt om kommunens naturvärdesklassning av området.

Kalhyggen i planerade naturreservat
Detta skulle kommunen skyddat som reservat
Haninge har pekat ut fem områden i sin Naturvårdsplan som anses ha höga naturvärden och som kommunen ska arbeta för att skydda. Den största av de fem områderna är Högstaskogen [sydväst om Tyrestaskogen], som Haninge Naturskyddsförening kämpat för att Haninge ska skydda i över 10 år. Men år av stiltje har inneburit att skogen har krympt. Det har huggits fem stora kalhyggen i den östra delen av skogen under de senaste åren, vilket Rättvisepartiet Socialisterna kritiserat i kommunfullmäktige. Ingen i kommunledningen har börjat arbeta för ett skydd förräns i år, efter att kalhyggena redan är gjorda.

Klimatåtgärder för minskade utsläpp
Många av Rättvisepartiet Socialisternas klimatförslag som först röstats ned i kommunfullmäktige (även av Miljöpartiet) har senare återkommit som andra styrande partiers förslag och då gått igenom, exempelvis:
 • Omvandla sopor till biogas, istället för att bränna soporna
 • Samordnade varutransporter till kommunens verksamheter
 • Solceller på kommunala byggnader
Men Rättvisepartiet Socialisterna vill gå längre:
– Vi vill inte bara samordna kommunens varutransporter, vi vill att kommunen sätter upp ett system för samordning av hela den privata handelns tranporter, inte minst till och från industriområdena. Vi kan minska antalet lastbilar på vägarna med 30 procent om vi ser till att lastbilarna inte åker halvtomma. Mindre samt lokala företag gynnas dessutom när de inte behöver sköta sina leverenser själv. Och precis som Vänsterpartiet vill vi ha ett kommunalt energibolag, som borde ha hand om omvandlingen av sopor till biogas. Då skulle intäkterna kunna återinvesteras i nya klimatåtgärder, exempelvis att klimatanpassa och renovera bostäder, säger Mattias (RS)
Miljöpartiets fokus ligger på att beskatta vanliga löntagare för att de tar bilen och storhandlar medan Rättvisepartiet Socialisternas fokus börjar med de största utsläpparna: De 100 största företagen som står för 70 procent av utsläppen.
– Vi behövs i kommunfullmäktige. När miljöfarliga förslag kommer upp i kommunfullmäktige eller förslag på exploateringar av naturen, finns oftast inga invändningar från andra partier, det är oftast bara vi som reagerar och begär ordet. Vi behövs i kommunfullmäktige för att kunna få reda på hemliga planer och kunna sätta upp kampanjer och motstånd i tid, säger Mattias Bernhardsson (RS), som själv var delaktig i att rädda två skogar i Haninge förra året.
Efter valet förbereder Rättvisepartiet Socialisterna för många strider. Vi vill rädda Rudans friluftområde från bilbro och exploateringar, göra allt i vår makt att stoppa bergtäkten i Tungelsta, stoppa kommunens plan att bebygga Norrbyskogen och mycket mer.

Fler snygga miljö-valaffischer:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.